Az intelligencia

Látszik-e a horoszkópban, hogy valaki zseni?

Az asztrológia segítségével vizsgáljuk, hogy ki az, akiben benne van a lehetőség, hogy zsenivé váljon. Általában jellemző bolygóállásokból lehet rá következtetni. Az, hogy az illető él-e a kapott képességeivel, már korántsem annyira egyértelmű. Bizonyosan kell hozzá legalább annyi ambiciózusság, mint amennyi mentális adottság. Összetett és alapos vizsgálatot igényel, hogy teljes bizonyossággal ki lehessen jelenteni, ha valakinek különlegesen magas az intelligenciahányadosa, de vannak erősen utaló jelek a születési képletben. Néhány ismert, mégis különböző életterületen érvényesült személy képletén keresztül mutatom be, hogy mit kell figyelni, ha szeretnénk megtudni, vajon zseninek születtünk-e.

Vannak, akiket nem kell bemutatni. Albert Einstein, Johann Wolfgang von Geothe, Richard Nixon, Sharone Stone valószínű minenki számára ismerős. Grigorij Perelman matematikus és Vad Katalin színésznő is tagja a legintelligensebbek társaságának. Az ő asztrológiai képleteiken szeretném bemutatni, hogy milyen jelölői vannak az intelligenciának a születési horoszkópban.

 

Az intelligenciahányadost általában egy számmal fejezik ki, amiről érdemes tudni, hogy azért lehet különböző egy-egy IQ teszt esetében, mert nem mindegy, hogy milyen átlaghoz képesti – úgynevezett – szórással állapítják meg. Ahol az átlagember IQ – ja (intelligencia quociens) 100, és 15-ös szórást használnak, ott a 135 feletti érték már nagyon kiugrónak számít, míg egy másik szórással akár 160 felettiként is ki lehet fejezni ugyanazt az IQ tartományt.
Talán úgy a legjobb megfogalmazni, hogy 100 emberből átlagosan hányan képesek az adott szinten teljesíteni egy intelligencia teszten. Ha ez az érték a felső 2%-ba esik, tehát az emberek 98%-nál jobban teljesít valaki, akkor tekinti a magyarországi intelligens embereket tömörítő egyesület, a Mensa HungarIQa jogosultnak arra, hogy az egyesület tagja legyen.

Ilyen értelemben az imént felsorolt személyek mindegyike megfelel ennek a kritériumnak, hogy az emberiség legintelligensebb 2%-ba tartoznak.

Azt gondolom, nem kell különösebb magyarázat, hogy miért ezek a személyek képviselik itt a zsenialitást, hiszen ki így – ki úgy, de vitathatatlanul saját szakmájukban elismert személyek mindannyian.
Asztrológiailag a képleteik jól reprezentálják azt a kutatási eredményt, amire több, mint 500 képletet vizsgálva jutottam, miszerint a Merkúr, „gyorsítást” kap vagy a Jupitertől, ami tágítja, vagy az Uránusztól, ami felrázza, vibrálóvá teszi, vagy a Szaturnusztól, ami a gyakorlatiasságát növeli. A Marssal való kapcsolatra kisebb számban volt példa.
Emellett szükség van valamire, ami segít ennek a gyorsított Merkúr megnyilvánulásában. Amikor a személyiség elsődleges megmutatkozásába kerül az inetlligencia, akkor a Nap kapcsolat mutatja, hogy az identitás erős alapja az intellektus. Amikor viszont például a Vénusz áll kapcsolatban a Merkúrral közvetve, vagy közvetetten akkor művészi megnyilávánulástban látjuk visszaköszönni az intelligenciát.

Tehát vagy közvetlenül személyiségük kifejezése maga a gondolkodás, vagy a világban való terjeszkedés, megmutatkozás egyik lehetősége.

A másik intelligenciával szorosan köthető bolygóról az Uránuszról  pedig azt mondhatjuk, hogy ha a kreatív gondolkodás jelölője kapcsolatba kerül a gondolkodás bolygójával, vagy a művészet felelősével, vagy a gyakorlatiasság hozójával, és a személynek önkifejezési eszköze a gondolkodás, akkor szinte teljesen bizonyos, hogy a személy szellemi képességei meghaladják az átlag ember szellemi kapacitását.  

Példáinkban ezek a bolygóállások teljesülnek, sőt kiegészülnek egy nagyon erős kitűnni vágyással, ezért ők azok, akik híressé is váltak zsenijükkel. A hétköznapokban számtalan ember él ugyanezekkel a képességekkel, csak valószínűleg náluk ez nem társul az ambiciózusságnak azzal a formájával, mely a híressé váláshoz szükséges. A szereplési vágy is kifejeződik a bolygók által a horoszkópban, és ha egy személynél ez egybe esik a magas intelligenciával, akkor jó eséllyel kora egyik híressége lehet belőle.

Felsorolás szerűen itt vannak a fent említett személyek horoszkóp ábrái, melyekben a leírtak könnyen azonosíthatóak. 

Albert Einstein estében láthatjuk, hogy a Merkúr együttáll a Szaturnusszal, (Kosban, ami amúgy egy gyors energia) és halványan kapcsolódik az Uránusszal egy quinkunx-szal. A Szaturnusz a Marssal uralmi cserében áll, tehát energiáik összekapcsolódnak a kialakított szextil fényszögön is túlmutatóan. Miután a X. háza a karrier és törekvések életterületén áll a Nap, a Merkúr-Szaturnusz együttállás és a Vénusz is, így a megnyilvánuló zsenialitást láthatjuk érvényesülni.

J. V. von Goethe Merkúrja a Jupitertől kap erős pontos fényszöget, és a Vénusszal, a művészet jelölőjével áll még kapcsolatban, valamint a Neptunusszal, ami a fantáziát szokta jelölni a képletben. A Nap ebben a képletben a karrier és célok életterületén áll pontos és támogató jellegű kapcsolatban a Marssal, ami energiát ad a megnyilvánuláshoz, így megint láthatjuk, hogy a képlet ad utalást a hírnévhez.

Richard Nixon képletében a Merkúr a Jupiterrel és a Marssal áll pontos együttállásban (a modern kori tradícionális asztrológia megítélése szerint vizsgálva, hiszen a Mars más jegyben áll mint a Merkúr. Bizonyos irányzatok szerint azonos jegyben érvényesül csak egy együttállás).
Ugyanakkor tovább nézve a Merkúr kapcsolatait látható a Vénusz felé a szextil, és az Uránusz felé van egy halvány félszextil is, ami a gondolkodás zaklatottságát sugallhatja…

Sharon Stone színésznő képlete kevésbé direkt módon mutatja a kiemelkedő intelligenciát. A Merkúr a Marssal, mint erővel és a Szaturnusszal, mint a keretrendszerrel kapcsolódik. Ez a Halak jelleget erősen határok közé helyezi, ami ugyanakkor a működőképességét javíthatja. Azzal, hogy Szűz Ascendenst mutat a képlet, a Merkúr kiemelt szerephez jut, hiszen ő lesz a képlet Uralkodó bolygója. Az Uránusz itt a hétköznapok megnyilvánulásában adja bele sajátságos képességeit a művésznő életébe. Kreativitásban, és váratlan módon való művészi megközelítésben tudjuk észlelni azt, amit a képletben szimbolizál.

Grigorij Perelman képlete Merkúr-Jupiter együttálllással, és Plútó-Uránusz együttállással hívja fel a figyelmet az intellektus kiemelkedőségére. A képlet ura a Plútó, így az önkifejezéshez van köze, és kapcsolata az Uránusszal speciális – kivéltképp, hogy a Vénusztól támogató fényszögben részesülnek. Mivel két lassú bolygó kapcsolódik össze, ezért nem kellene nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani az együttállásnak, viszont azzal, hogy az Ascendens ura is egyben a Plútó, így máris más a súlya az elbírálás során. Az Ikrek Napjegy már csak egy minimális adalék ahhoz, hogy bízhassunk a kiemelkedő intelligencia megjelenésében.

Vad Katalin esetében a Nap-Merkúr együttállás eleve figyelemfelkeltő, de ezt még megerősíti, hogy az együttállás kap erőt a Plútóból, és a Jupiterből is, és nem utolsó sorban az Uránusz is támogató hatást gyakorol az önkifejezésre. Az, hogy mitől vált a felnőttfilmes szakma kiemelkedő alakjává Katalin, annak tulajdonítható, hogy a keretek és szabályok számára kiemelkedő szerepet kapnak, hiszen a Bak jegyű Nap és Merkúr kedvező támogató erőt kap a Szaturnusztól, mely segíti a határok kijelölését és pontos betartását is. A Merkúr és a Szaturnusz uralmi cseréje tovább erősíti a harmonikus együttműködésüket. Mondhatjuk, hogy míg a kreativitás és a kíváncsiság a Skorpió Uránusztól eredhet, mitöbb ide köthetjük a társadalmi kereteken kívűliséget is, addig erősen kiegyensúlyozó a Szűz jegy dominanciája, hiszen három égitest is itt foglal helyet. Ennek jelentése a rendszeresség kedvelése és az ésszerűség megtartása.

A cikkben csak kiemeltem néhány ismert személy képletét, de hangsúlyozni kell, hogy az intelligencia nem csak attól függ, hogy hol áll a Merkúr, vagy éppen a Nap a képletben. Sokkal inkább a képlet egészét figyelembe véve láthatóak a kiemelkedő intellektusra utaló bolygóállások. Ahogy az asztrológia más területein is, itt sincsenek instant szabályok. Annál inkább felfedezhetőek együttjárások a képlet állásai és a való életbeli tapasztalatok között.

Címkék:

Related Post