2012. december: Korszakváltás lehet, és nem világvége!

A Maja Naptár
Amióta elérkezett - a maják számára rettenetesen távolinak tűnő - időszak, amikorra a világ végét jósolták sokféle módon szemlélik a lehetséges eseményeket. A világ tényleges végéről, az égbolt elsötétedéséről, a politikai és gazdasági összeomlásról, és szinte mindenfajta változásról lehet cikket találni.

Asztrológiai szempontból, mivel a maják is a bolygók mozgása alapján számították ki ezt az időpontot, az látható, hogy van néhány igen markáns fényszögkapcsolat, melyek a maja jóslás ismerete nélkül is figyelemre méltóak lennének. Az eredetileg Közép-Amerikára vonatkozó jövendölés a Vénusz speciális visszatérését említi. Ez a helyzet arra is utal, hogy a nálunk Esthajnalcsillagként is ismert Vénusz jól látható volt a korabeli megfigyelők számára, és mozgását fel tudták térképezni. Az ismeretes, hogy a Vénuszt az indián kultúrában az egyik főistennel, a Tollaskígyóval azonosították, akinek a visszatérése új ismereteket ad az embereknek. Valószínűsíthető, hogy ez a visszatérés a Nappal és a Földdel, valamint a Fiastyúk csillagképpel alkotott kapcsolatával történik meg. A mai nyugati asztrológia által használt analógia alapján a Vénusz a szeretet, a harmónia, a női szexualitás megtestesítője, spirituális szempontból a szeretet nyílt kifejezésével lehet azonosítani. Bizonyos mitológiákban (a görög is ilyen) a Vénusz nem csak a szerelem és a művészet bolygója, de az elnyomott - nőies - energiák felszabadításának harcát is mutatja. Ez a harc nem valaminek a megszerzésére irányul, mint egy Mars jellegű, hatalmat is magába foglaló küzdelem, hanem valaminek a felszabadításáról szól. Ilyen értelemben a mostanság aktivizálódó vénuszi energiák átformálhatják a szeretet kifejezését egy nyíltabb formára, ugyanakkor a nagyon férfias irányba eltolódott vallási, politikai és filozófiai irányzatokat is leválthatják, és helyükre az eddig elnyomott, alárendelt szerepre ítélt női energiákat emelhetik fel. 

Igazán izgalmas lesz megfigyelni, hogy a megkezdődő változások milyen sebességgel és milyen eszközökkel mennek végbe, mert nagy a valószínűsége, hogy amikor ennyi ember egyszerre, egy pillanattól vár valamilyen változást, akkor azt a közös teremtőerejük meg is tudja valósítani, képes manifesztálni a változást. 

A Szaturnusz és a Jupiter
Magyarországon 2012. december 20-án este 8 óra körül áll össze az a bolygókapcsolódás, melyben a Szaturnusz, a Plútó, és a Jupiter vesznek részt. Ezek közül a Szaturnuszt és a Jupitert sorsbolygónak is szokták nevezni, míg a Plútó minden újnak a kezdetén jelen van, hiszen a korábbi dolog lerombolása az ő preferenciája. Még inkább a jelen korra lefordítva e bolygók működését, a Szaturnusz minden határt mutat, illetve a társadalmi normákat kötjük hozzá, a Jupiter az eszméket, az aktuális hitet, hiedelmeket jelképezi, a Plútó pedig a gyökeres változást, valamint a tömegeket szokta szimbolizálni. 
A Plútó
Ha csak e jelentéseket összeillesztjük, máris világos, hogy megjelenhet egy világméretű, tömegeket érintő hitrendszerek és eszmék gyökeres változását jelentő esemény, vagy esemény sorozat, mely során új társadalmi rendek, normák és új "határok" születnek. Mivel a Szaturnusz és a Plútó kapcsolata harmonikus ebben a bolygó-együtthatásban, ezért talán nem kell az új rendektől tartani, nem lesznek elnyomóak, viszont nagyon hosszú távon fejtik ki hatásukat, hiszen e két égitest uralmi cserében is áll - a Plútó a Bakban, a Szaturnusz pedig a Skorpióban - ami azt jelenti, hogy erejüket kölcsönösen megsokszorozzák. 

A másik szintén ebben az időben érvényesülő bolygóhatás a Vénusz kapcsolata az Uránusszal és a Holddal. Ez a helyzet a szeretet kifejezésének gyors, forradalomszerűen lezajló változásáról árulkodik, illetve a két legfontosabb női energiát képviselő bolygó, a Vénusz és a Hold minden esetben a női princípiumok új, erőteljesebb jelenlétét mutatja. Az Uránusz felszabadító szellemi szabadságot, bizonyos értelemben szabadosságot is szokott jelenteni, valamint a humánusság is fontos alkotó eleme a "viselkedésének". 
Boticelli: Vénusz születése
Mivel most a női energiákat képviselő égitestekkel kerül aktív kapcsolatba, és ez a kapcsolat egyidejű a fentebb taglalt szemléletváltással is, ezért joggal feltételezhetjük, hogy a női szerepek megerősödnek, és a társadalomban új pozíciót vívhatnak ki maguknak. Másrészről a Hold és a Vénusz befogadói szellemisége talán empátiát is ébreszt az emberekben egymás értékrendjei, vallásai iránt, és így alkalmassá teheti a nagyobb közösségeket az együttműködésre. 

Az egyén szintjén ezek a csillagászati, asztrológiai jelenségek azokat az életterületeket hozzák mozgásba, ott okoznak változást, ahol a személyes születési horoszkóphoz kapcsolódnak. Lesz akinek a személyisége egy része kerül méltányosabb megítélés alá, lesz akinél párkapcsolatai változásokat eredményez, mások a karrierjük felívelésében érzékelik majd e bolygóhatásokat. 

Mindent összefoglalva, egy olyan korszakváltás küszöbén állunk, mely a női, nőies energiák megerősödését hozza, valamint társadalmi szinten is változásokat mutat. 
De ha csak a kollektív teremtőerőben hiszünk, akkor is feltételezni lehet, hogy egy olyan volumenű dolog, amivel világszerte ennyien foglalkoznak, elmozdulást eredményezhet, hiszen a kritikus tömeg elmélete talán ennek a dátumnak a segítségével újabb bizonyítékot nyerhet. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése