Mit szeretnek és utálnak benned az emberek?

A szimpátia és az ellenszenv ugyanannak a személyiség vonásnak a más-más irányú megnyilvánulásából fakad. Ami az egyik embernek tetszik, az a másiknak nem, és ez így is van rendjén. Az a tapasztalatom, hogy akármilyen emberi kapcsolatot is nézünk, akkor érezzük jól magunkat a másikkal, ha olyannak látjuk magunkat, amit nekünk szimpatikus. 
De vajon mások milyennek látnak minket? Mit szeretnek, és mit viselnek el nehezen az egyes jegyek szülöttei magukban, és környezetük őbennük? 


KOS
Pozitív:
aktív; célratörő; egyenes; gyors;impulzív; kalandvágyó; kezdeményező; leleményes; lendületes; lovagias; merész; őszinte; radikális; rámenős; sportos; sportszerű; úttörő; vállalkozó
Negatív:
agresszív; becsvágyó; betörhetetlen; durva; ellentmondást nem tűrő; erőszakos; erőltető; faragatlan; forrófejű; garázda; harcias; hirtelen; konfliktuskereső; kötekedő; lendülethiányos; lobbanékony; meggondolatlan; nem viseli el a kritikát; nyes, önérvényesítő; önző; provokatív; primitív; tapintatlan; támadó kedvű; türelmetlen; vakmerő; virtuskodó


BIKA
Pozitív:
Állhatatos, békés, beosztó, biztonságkereső életélvező, érzéki, esztétikus, gazdaszemléletű, gyakorlatias, hagyománytisztelő, hű, jó kedélyű, kitartó, meggondolt, mértékletes, nyugodt, ragaszkodó, stabil, türelmes
Negatív:
Birtokló, dacos, dogmatikus, élvhajhász, földhözragadt, harcban pusztító, kényelmes, lassú, lomha, lusta, makacs, mozdíthatatlan, nehéz felfogású, nehézkes, nyomást gyakorló, változásellenes, zsugori

IKREK
Pozitív:
Beszédes, élénk, éles eszű, érdeklődő, fiatalos, gyors helyzetfelismerő, gyors felfogóképességű, intelligens, játékos, kíváncsi, könnyed, közlékeny, laza, mozgékony, rugalmas, sokoldalú, szellemileg nyitott, unalomkerülő, ügyes
Negatív:
Állhatatlan, „bigámista”, elsieti a dolgokat, felszínes, felületes, fecsegő, gyerekes, hajszolt, hullámzó energiájú, hullámzó kedélyvilágú, hűtlen, „igen, de” játszmát játszó, kapkodó, kételkedő, kétszínű, kettős életet él, könnyen kifárad, megbízhatatlan, meggyőzhetetlen, meghasonlott, nyughatatlan, pletykás, sürgetett, sürgető, szétforgácsolódó, szétszórt, túlintellektualizáló, váltási kényszetől vezérelt

RÁK
Pozitív:
Alkalmazkodó, anyás-nőies (nőknél) bensőséges, családias, együttérző, érzékeny, finom, fogékony, gondoskodó, házias, intim, romantikus, segítőkész, tartózkodó
Negatív:
Bűntudatos, bűntudatkeltő, elzárkózó, félénk, féltékeny, hisztérikus, keménykedő, kisstílű, megbántódó, nagy támogatottság- és biztonság igényű, nőies (férfiaknál), önállótlan, passzív, sértődékeny, szégyenlős, túlérzékeny, vádaskodó, védelemre szoruló, visszahúzódó, zsémbes

OROSZLÁN
Pozitív:
Bátor, döntéshozó, energiában gazdag, erős akaratú, erőst sugárzó, határozott, hatékony, igazságos, ízléses, jó szervező, központi szerepet tölt be, külsejére igényes, magabiztos, méltányos, méltóságteljes, méltó vezető, nagylelkű, nagyra törő, nyílt, önbizalommal teli, öntudatos, szívélyes, tekintélyes
Negatív:
Despota, elbizakodott, egocentrikus, erőtlen, gőgös, ingerlékeny, hatalomvágyó, hedonista, hiú, önkényeztető, parancsokat oszt, pompakedvelő, túldíszített

SZŰZ
Pozitív:
Alapos, analitikus, értelmes, gondos, igényes, komoly, lelkiismeretes, módszeres, önelemző, pontos, precíz, rendszerető, rendszerező, részletező, szerény, szolgálatkész, szorgalmas, takarékos, tiszta
Negatív:
Aggályos, bigott, bizalmatlan, bolhából elefántot csináló, elaprózódó, elégedetlen, érzelmeit elrejtő, finnyás, firtató, gyanakvó, hipochonder, kaotikusan rendszertelen/pontatlan, kellemetlenkedő, kicsinyes, kritizáló, öngyötrő, őrlődő, pepecselő, piszkálódó, prűd, a részletekben elvesző, sértődős, szorongó, szőrszálhasogató, tehetetlen, vacakoló, válogatós, vonalas

MÉRLEG
Pozitív:
Barátkozó, diplomatikus, egyensúlykereső, jó humorú, jó kedélyű, kecses, kellemes, kiegyensúlyozott, konfliktuskerülő, mérlegelő, művészi, önmegvalósító, szép, szépre igényes, szereplési vággyal áthatott, szeretetreméltó, tapintatos, társas, vidám
Negatív:
Bizonytalan, csak a látszatra adó, döntésképtelen, divatvezérelt, édesség addiktív, erélytelen, flörtölő, határozatlan, hamis, hazudozó, kacér, magamutogató, manipulatív, másoktól függő, mézes-mázos, tétova, utánzó

SKORPIÓ
Pozitív:

Büszke, erélyes, hűséges, karizmatikus, lényeglátó, mágikus, mély érzésű, mélyre hatoló, oknyomozó, rettenthetetlen, szuggesztív, titkok után kutató, titokzatos, totális, vagy-vagy mentalitású, végletesen megoldó
Negatív:
Alattomos, bosszúálló, bűnöző hajlamú, feszült, gyűlölködő, harcos, kegyetlen, önpusztító, perverz, pusztító, ravasz, szado-mazochista, szélsőséges, szenvedélyes, szertelen, szex-orientált, támadva védekező, „tapadós”, titkolózó, vámpirizáló (energiavámpír), végletes, veszélyes

NYILAS
Pozitív:
Bőkezű, derűs, értékorientált, etikus, filozofikus, idealista, igényes, lelkesedő, lojális, művészi, "nagyban" gondolkodó, nagyvonalú, önképző, optimista, szabadságszerető, szintetizáló, tanító, távlatos, törekvő, vallásos
Negatív:
Arrogáns, beképzelt, elégedetlenkedő, felfuvalkodott, hatásvadász, hetvenkedő, ítélkező, képmutató, külsőségeket és címeket hajhászó, lakájkodó, a magasabb anyagi, társadalmi és szellemi szinten élők majmoló, nagyképű, nagyzoló, papoló, a rendszeres munkát kerülő, tudálékos, túlöltözött (túldíszített, túlékszerezett), túlvállaló, túlzó, felfelé törekvő

BAK
Pozitív:
Alázatra képes, bölcs humorú, céltudatos, csúcsra törő, előrelátó, fegyelmezett, felelősségvállaló, hosszú távra vállaló, kiváró, kötelességtudó, megbízható, nagy munkabírású, önfeladó, szervezett, szívós
Negatív:
Aszketikus, diktatórikus, érzéketlen, fukar, gátlásos, görcsös, gyanakvó, hideg, karrierista, kategorikus, kemény, keserű, komor, korlátozó, könyöklő, lekezelő, megkeseredett, merev, önkorlátozó, pesszimista, részvétlen, rideg, rigolyás, rugalmatlan, számító, szigorú, zárkózott

VÍZÖNTŐ
Pozitív:
Demokrata, elkötelezett, elvhű, eredeti, független, intuitív, jó műszaki érzékű, kötetlen, közösség-orientált, nyitott, magát könnyen föltaláló, ötletes, reformer, rendkívüli, rendszerlátó, szociálisan érzékeny, szuverén, találékony, újító
Negatív:
Alárendeltséget nem tűrő, megadásra képtelen, anarchista, bohóckodó, extravagáns, extrém, fanatikus, folyvást a vészkijáratot kereső, forradalmi, hűvös, hóbortos, kiszámíthatatlan, konok, a kötöttségektől irtózó, különc, lázadó, meghökkentő, önfejű, rivalizáló, rögeszmés, rögtönző, téveszmés, túlzó

HALAK
Pozitív:
Áldozatkész, átszellemült, biológiai/ökológiai szemléletű, együttérző, fantáziadús, feloldódó, gyengéd, humanista, idomuló, kifinomult, misztikus, önfeláldozó, önzetlen, összeolvadó, ösztönös, spirituális
Negatív:
Áldozati, álmodozó, átjárható, befolyásolható, engedelmes, érzelmileg kaotikus, hallucinációktól vezérelt, határok nélküli, ködösítő, mártír, morálisan gyenge, naiv, önbizalomhiányos, sodródó, szenvedélybeteg (alkohol, drog), szétfolyó, vallási és spirituális eszmékbe menekülő, védtelen, zavaros


A bejegyzés tartalma Rákos Péter Humanisztikus Asztrológia című könyvében jelent meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése