Gyermekhoroszkóp elemzés - minta

Tartalom
Bevezetés
Első benyomások, statisztikák
Személyiségvonások és életszakaszok
A személyiség– Ascendens
A csecsemő és a kisgyermekkor;– Hold
A kisiskolás kor,– Merkúr
A serdülőkor,– Vénusz, Mars
Felnőtt kor, az identitás – Nap
Megjelenése a világban
A belső érzések világa; és az anyakép
A kommunikáció, a tanulás és a gondolkodásmód
Az étkezés és a kapcsolatok, a szépség fogalma
Az akarat, az energiafelhasználás
Tapasztalatok szerzése
Felelősség, viszony a korlátokhoz, és szabályokhoz
A különlegesség megélése
Az egység megélése
A hatalom megélése
Egészség
Karmikus feladat
Kapcsolata az anyával
Függelék
*****  István Benedek születésihoroszkóp-képlete
A horoszkóp adatai
Az anya születési horoszkóp képlete:
A horoszkóp adatai


Motto:
Minden változás a megértéssel kezdődik, és az elhatározás megszületésével indul útjára. Az asztrológia képes megadni a megértéshez szükséges információkat, és segítséget nyújt az út megválasztásában is. Az emberen az akarat és az elhatározás múlik.
Bevezetés
Az asztrológia legjobban arra használható, hogy az ember meglelje a fejlődéséhez vezető utat. Nem más, mint egy nagyon hatékony önismereti tréning. A képletben foglaltak nem determinálnak, hanem jelzik azt az ösvényt, ahol haladunk utunk során. Minden esetben lehetőség van az ösvény emelkedő részén haladni, de ugyancsak lehetőség van a leszálló ágon végigjárni a sors útját. A körülmények és hatások, amik életünkben érnek minket, felfoghatóak tanító, segítő jelzésként, de visszatartó, gonosz csapásoknak is. Olykor a legnagyobb korlátozás hozza a legnagyobb lehetőséget a feljebb jutásra, az elmélyülésre. Érdemes nyitottan tekinteni a velünk történő „véletlenekre”.
Asztrológusként és magánemberként egyaránt úgy gondolom, hogy az élet adta lehetőségeket és nehézségeket több szinten lehet megélni és leküzdeni. A fizikai síkon túl létezik lelki, tudatos, és spirituális magyarázat is élethelyzeteinkre. Mindenki szabadon dönthet, hogy melyik szinten kívánja megérteni a vele történő dolgokat
Észrevehetünk egy magasabb, átfogó rendszert magunk körül. Ezen a ponton léphetjük át a spiritualitás küszöbét. A spirituális szinten való létezés magában hordozza fizikai, érzelmi és tudati tapasztalási formákat, az életeseményeket összefüggésbe hozza egymással és tanulási lehetőségekké változtatja. Itt eltűnnek az önmagukért létrejött, vagy létező dolgok, eltörpül a jó és a rossz jelentése, kitágul az ok-okozati összefüggések rendszere és egyszerre minden értemet nyer egy nagyobb egészben. A tapasztalásokat tanulásra használhatjuk, így a magunk útján és ritmusában fejlődhetünk általa. A fejlődés célja ebben az esetben szabadon választott, hiszen a jó és a rossz ebben a szférában jelentését veszti, az ösvény, amin járni szeretnénk, csak a miénk, egyszeri és megismételhetetlen. A spirituális asztrológia a szabad akarat, a döntés lehetőségét kínálja. Éppen ezért nem a jóslásra helyezi a hangsúlyt, hanem a személyiségre, és a negatívumok lehetséges átformálásához nyújt segítséget. A jóslásokkal az a probléma, hogy vagy önbeteljesítővé válnak, vagy makacsul ellenük teszünk, és mindkét esetben visszaszorul a szabad döntés.
Azt, hogy ki melyik síkon kíván élni, mindenki maga döntheti el, és ez a döntés nem jár semmilyen megítéléssel. A változtatásra való igényt sem az asztrológus hozza létre, azt mindenki magának teremti meg, mint ahogy a döntéseiért is mindenki maga vállalja a felelősséget. Az asztrológus és a spirituális asztrológia csak lehetőségeket, alternatívákat kínál.
A szülők és a gyermekek képleteiben jól látható átfedések vannak, amik megfoghatóvá teszik a könnyen kezelhető és a problémásabb életterületeket. Szem előtt kell tartani, hogy a gyermekek és a szülők, vagyis a család olyan szimbiózist jelentenek, ahol minden fél valamilyen tanítást hordoz a többiek számára. Oda-vissza működnek a hatások. És mivel kapcsolatokról beszélünk, nincsenek egyoldalú lehetőségek.
Az általam írt elemzésben törekedni szoktam az érthetőségre, és lehetőség szerint csak kevés „szakbarbárságot” belevinni, de az értelmezés, és kicsit a magyarázkodás kedvéért – ha más, asztrológiában jártas ember kezébe kerül – szeretek egy-két dolgot asztrológiai jellemzőkkel is megfogalmazni. Ezeket az elemeket nyugodtan át lehet ugrani, mert minden esetben van hagyományos, szövegszerű értelmezés is.


**** István Benedek
Az első benyomások, statisztikák
A bolygók elhelyezkedése szerint vödör horoszkóp ábráról beszélhetünk. Teljesítmény orientáltságot jelent. Fontosabb lehet a teljesítmény, mint a végcél. Elsősorban az apának szeretne megfelelni.
Az elemek és minőségek szerinti megoszlás egyenlőtlen. A tűz elem hiánya a hevesség, a dinamikusság csökkent jelenlétére utal. A kardinális minőség felé történt eltolódás pedig a kezdeményezés, és az akarat kiemelkedő erejét mutatja. A rejtett Ascendens Bak. Így azt mondhatjuk, hogy az ösztönös, nagyon spontán reakcióiban a racionalitás kap elsődlegesen szerepet. Szereti, ha rendezettek a dolgok a környezetében. Képes magát elkötelezni egy-egy számára fontos dolog mellett. Ez jótékonyan ellensúlyozza az ikrek jegy – ahol a Nap tartózkodik – könnyedségét, ami néha a kitartás hiányával is jár.
A tengelyek által bezárt szög 120 fok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy általában könnyen éri el, amit eltervez.
Alapvetően kiegyensúlyozottan foglalkozik a környezetével. A középpontban azonos mértékben jelenik meg a külvilág és saját belső szellemi minősége és képessége.
Személyiségvonások és életszakaszok

A személyiség– Ascendens
A rák Ascendensű fiúk minden esetben erősen kötődnek az anyjukhoz, és főleg a kisgyermekkorban az anya személye jeleni a biztonságot és az állandóságot. A többi jegy szülötteinél jobban igényli a törődést, és testi közelséget. Szívesen bújik oda szüleihez, és nyíltan fejezi ki érzelmeit, de nem mindenkivel tud nyitottan viselkedni, csak akiket kiválaszt erre.
Nagyon érzékeny típusú gyermek, védettséget, gyengédséget vár el. Szereti, ha becézgetik, akár szavakkal, akár mozdulatokkal. Rendkívül jól érzékeli a hangulatokat, nagyon beleérző, együttérző. Nehezen fejezi ki érzelmeit, ha mérges, dühös. Inkább egy saját világba vonul vissza, mert ott nem kell tartania a sérülésektől, durvaságoktól.
Fontos, hogy szeretettel teli módon önállóságra bátorítsák.
Reakciói érzelmi reakciók, énekléssel, ujjongással, sírással, makacssággal fejezi ki érzelmeit, szavakkal csak nehezen tudja megfogalmazni érzéseit. Előfordulhat, hogy sírását, szomorúságát nem tudja racionálisan megmagyarázható dolgokhoz kötni. Könnyebben oldható öleléssel, és egy közös énekléssel, mint egy beszélgetéssel.

A csecsemő és a kisgyermekkor;– Hold
Állandóságra és rendezett környezetre van szüksége, szabályozott, precíz napirendre. Fontos számára, hogy az adott dolgokra előre fel tudjon készülni. Ha ismeri a szabályokat, akkor tudja, hogy mit szabad és mit nem, és ha olyat tesz, amiről tudja, hogy nem szabad, akkor tud kalkulálni a következményekkel. Fontos, hogy a szülők következetesek legyenek vele, amennyire csak tudnak. Ellenkező esetben bizonytalanság érzés lesz úrrá a gyermeken, Istvánra ez fokozottan igaz.
Nem mindenkivel nyitott, érzelmeit csak az arra „méltó” emberekkel osztja meg. Megtartja a kellő távolságot. Ez eleinte félénkségnek tűnhet, valójában azonban a zárkózottság egyik mutatója. István azokkal, akiket kiválaszt, és barátnak tekint, nagyon hűségesen viselkedik. Ezért is fontos, hogy az a néhány ember, akikkel sokat találkozik állandó érzelmi biztonságot tudjanak nyújtani neki. Nem szabad, hogy szeretetüket feltételekhez kössék, mert István a csalódásokat rosszul viseli, és megőrzi sérüléseit. Nehezen bocsájt meg. Idősebb korára ez enyhülni fog, de a kicsi gyerekkorban elszenvedett csalódás miatt, akár egy életre is el tud fordulni valakitől.
Mivel alapvetően is a teljesítmény fontos a számára, figyelni kell, hogy megtanulja a szeretetet külön választani a teljesítményektől. Akkor érzi jól magát, ha tudja mit várnak el tőle. Ha a szülők bíznak István képességeiben, ügyességében és elfogadják, hogy természetes teljesítmény vágya megfelelő, akkor tudja megtanulni a felelősségvállalást, anélkül, hogy ez teljesítménykényszerrel társuljon. Ki tud alakulni egy megfelelő kötelességérzet, amit már nem kell külön erősíteni benne.


A kisiskolás kor,– Merkúr
A kisiskolás korra az érzelmek erős, meghatározó szerepe jellemző. Mindenre nyitott és kíváncsi, amivel érzelmileg azonosulni képes. Attól a tanárnőtől tud könnyebben tanulni, akit nagyon szeret, és aki viszont szereti, érzelmileg motiválja. Ebben az időszakban különösen fontos szerepet kap az otthon, az otthoni érzelmi kiegyensúlyozottság. HA a szülők között konfliktus van, a gyerek bizonytalanná válik. Ez nem csak iskolai teljesítményén, de kapcsolat kialakítási képességein is meglátszik. Sőt visszafelé is igaz, ha akadozik az iskola, vagy a kapcsolatai felborulnak, otthon kell keresni a bizonytalanság okát. Ez jelzés értékű lehet a szülőknek is.
A tudáshoz minden esetben élményeket, érzéseket, és asszociációkat társít a gyerek, és egy nagyon színes és élén fantáziavilágot alakít ki magának. Ebben a világban gyakran és szívesen időz, ami elvonhatja a figyelmét a tanulásról is néha.
Mivel a Merkúr a 12. házban a legzártabb életterületen van, fontos lehet a gyermeknek ebben az időszakban az a fajta zárt közeg, ahol nem nagyon változnak a személyek. Ezért javasolt, hogy ha mód van rá, ne váltsanak iskolát, tanítót, vagy ha van a családot segítő külső személy (babysitter, takarítőnő, stb.) akkor az ő személye is állandó legyen, mert a gyerek nehezebben alkalmazkodik az új emberek állandó jelenlétéhez. Ha valaki csak vendégként jön, azzal nincs gond, csak ha a napi rendszerességbe kapcsolódik be, akkor van szükség több időre, mire a gyermek bizalmába fogadja.
Általánosságban is a rák Ascendensű ember nehezen viseli, ha otthonában változások vannak, nem tűri, hogy „átjáróházzá” váljon az élete.


A serdülőkor,– Vénusz, Mars
Serdülő korában nem a kicsapongás lesz rá jellemző, inkább a kíváncsisága nyílik ki, és mindent a saját tapasztalatai alapján akar megítélni. Ez elég sok veszélyt rejt magában, főleg, hogy hajlamos a társasághoz alkalmazkodva, annak a szabályai szerint cselekedni. A szülők akkor járnak jól, ha nem ebben az időszakban kezdenek el tiltásokat bevezetni, hanem már jóval kisebb korban arra terelik, hogy legyen körültekintő minden tapasztalásánál. A vagánykodás, és a vakmerőség is ebben a korban kezd igazán teret nyerni. Ha nem a zárt elutasításba ütközik egy-egy hajmeresztő ötletével, hanem a vigyázó, gondoskodó támogatást kapja meg, akkor kevésbé vonzza a „tiltott gyümölcs”.
A szexualitás is ennek a kornak a velejárója. Szerelmi ügyekben nem kell aggódni, a próbálkozások végén a szülőknek megfelelő, tetsző partnert választ, mert fontos számára, hogy szülei – főleg anyja – beleegyezését adja a kapcsolatához.
Párkapcsolataiban fontos számára a hűség, és a másik féllel akkor érzi jól magát, ha nem csak testi értelembe értik meg egymást, hanem egy mély érzelmi összhang is van köztük. Az otthonát csak azokkal osztja meg – tehát csak azt a lányt mutatja be – aki számára igazán fontos, és akivel akár el is tudná képzelni az életét. (A lányok vonzónak fogják találni, és sok barátnője lesz, akik közül nem mindenki jut el a komoly kapcsolat fázisába.) Szülei bízhatnak értékítéletében a párkapcsolatok terén is.


Felnőtt kor, az identitás – Nap
István horoszkópjában a Nap, vagyis az énkifejezés a legzártabb területen áll, ezért ő kevésbé a bőbeszédű-fajta Ikrek lesz. Nem fog mindenhez hozzászólni, habár mindenről meg lesz a maga véleménye. Ideje nagyobb részét az önmagát kutatás, figyelés teszi ki, kissé zárkózott alkat. Legkönnyebben a munkáján keresztül tud megnyílni és megnyilvánulni, amit nagyon nagy szorgalommal, és elhivatottsággal végez.
Emberi kapcsolatait könnyen alakítja ki, de nem engedi, hogy sokan ismerjék. Ezt megőrzi annak a néhány jó barátnak, akik valószínűleg már gyerekkora óta kísérik. A nőkhöz való viszonya változékony, a szerelem számára komoly érzelem, ideológiákat köt hozzá, és nem könnyű megfelelni az elvárásainak. Választottja nőies, és otthonteremtő, hűséges és gyakorlatias, sokoldalú és nyílt kell, hogy legyen. A gondoskodás István számára első számú mérője annak, hogy ki mennyire képes önmagát adni. Aki tud másra is ugyanúgy figyelni, mint önmagára, az számára már eleve vonzó ember. Megnyílni azonban csak a teljes érzelmi biztonságban képes, és nem viszont akkor őszinte, és mindent kiad. Sérülései abból adódhatnak, ha idealizálja partnerét, és nem a valóságra figyel. Minél mélyebbek az érzései, erre annál inkább hajlamos, valamint, ha nem beszámítható állapotban van – pl alkohol, vagy gyógyszerek hatása miatt.
Személyisége sokoldalú, és általában jól informált is. Karrier építésében nagyon határozott, és célratörő, de sosem gázol át másokon. Minden élethelyzetben empatikus, és gondol a „másik oldalon” állókra is.
Felnőtt éveiben a magányosan töltött idő fontos felismerésekhez vezeti, de nem igazán alkalmas arra, hogy hosszan egyedül legye. Fontos számára, hogy meg tudja osztani gondolatait érzéseit valakivel, akiben maximálisan megbízhat.
Anyagi téren jó kilátásai vannak. Az egyetlen akadálya az anyagi gondtalanságának, ha nem fogadja el a tényt, hogy megérdemli, hogy jól éljen, és ehhez nem kell teljesítményeket felmutatnia. Amennyiben teljesítményekhez köti az anyagi jólétet, akkor csak az élete második felére tudja elérni azt az állapotot, amikor nem kell hónapról-hónapra élnie.
Gyermekeivel és családjával szemben felelősségtudó, és ragaszkodó, gondoskodó. Valószínűleg nehéz lesz számára, amikor gyermekei felnőtté válását kell végigkísérnie.
Tanulási feladata a mindennapok területén vár rá. Meg kell tanulnia, hogy a hétköznapok apró csodáival is elégedett tudjon lenni.


Megjelenése a világban
A gyerekeknél nem a napjegy – Istvánnál ez az Ikrek – az elsődleges, amit a gyereken észlelünk. Sokkal intenzívebben van jelen személyiségében a Hold és az Ascendens jegye – Istvánnál a Bak és a Rák jegyek.
Amikor kicsit nagyobbacska lesz, akkor nyer igazán teret az Ikrek jegyre jellemző sok beszéd, a mindenre kíváncsiság, a sokoldalúság, a kapcsolatteremtő képesség kiemelkedő megjelenése. Sokszor lehet látni, hogy a kisiskolás korral nyílik meg a személyiségnek ez az oldala.
Az Ikrek jegyű gyermek nem túlzottan irányító típus, és az jegyre olyan nagyon jellemző rugalmasság sincs még felszínen. Leginkább az információéhség, ami kézzelfogható, tehát minden érdekli, amivel csak találkozik. Mivel alapvetően István kisgyermekkorát inkább az óvatosság jellemzi, nem veti bele magát az újba, de ha megtapasztalta, hogy nincs mitől félnie, akkor nagy lendülettel veti bele magát az újba, és hosszan, elmélyülten játszik. Szereti a logikai és színekkel kapcsolatos játékokat, amelyek a feladtatok megoldásáról szólnak. Mivel fantáziája igen élének, nem mindig „rendeltetésszerűen” használja játékait. Könnyen elvonatkoztat, és helyettesít be bármit bármivel. Jó, ha ebben a szülők, nagyszülők támogatni tudják.
Kisiskolás korára a kíváncsisága erősebbé válik, mint az óvatossága. Érdekelni fogja mindennek a működése, a miértje, a hogyanja. Nem kell meglepődni, ha amit csak tud szétszerel, aztán össze, és megint szét és megint össze. Valószínűleg szeretni fogja a lego jellegű építhető, és kreatívan alakítható játékokat, melyek nem csak egy funkcióban használhatóak.
Érzelmi téren viszont nagyon érzékeny lesz. Érdemes megkímélni az olyan meséktől, melyekben a rossz és a gonosz képi módon van megjelenítve. Az olyan mesékkel semmi probléma, ahol maga képzeli el, hogy az egyes szereplők hogy néznek ki, csak azokkal lehet baja, amiket „készen kap”. Ez is a fantáziája színessége miatt van. A filmekben mindig erőteljes a zenei aláfestés, és a képi megjelenéssel együtt ez már nagyon ijesztő lehet István számára.


A belső érzések világa; és az anyakép
A bak jegyben álló Hold egy olyan anyát mutat, aki elhalmoz szeretettel, de ezzel egy kicsit meg is fojt. A gondoskodás ilyen erős megnyilvánulása elbizonytalanítja a gyereket a saját képességeiben való hitében. István belső világában az elért eredmények adják a mércét, és néha úgy élheti meg, hogy csakis azokat lehet becsülni és szeretni, akik teljesítettek valamit. Érzelmei nagyon mélyek, de nem szívesen adja ki másoknak, mert sebezhetőnek érzi tőle magát. Érzékelhető az ellentét ebben az igényben, és az Ascendensnél írtak szerinti érzelmi megnyilvánulás között. Ez a különbség és feszültség párhuzamosan van jelen az egész gyermekkorban, és felnőttként is okoz majd némi nehézséget, hogy kivel milyen kapcsolatot alakítson ki István.
Az anyához való kötődésben ez a Holdállás arra utal, hogy az anya minden igyekezete mellett a gyermek nem tud azonosulni az anya szeretet kifejezésével. Habár az a speciális helyzet áll elő István és az ön horoszkópjában, hogy nagyon egymásra tudnak hangolódni, de ez sem lesz mindig elegendő. Inkább abban lesz majd segítségükre, hogy egy-egy nézeteltérés kapcsán könnyebben értsék meg a másik álláspontját, tehát a békülést fogja segíteni.
A bak Holddal születetteknél felnőttkorban nem szeretet, vagy megértés hiányról beszélnek az emberek, hanem az idő hiányáról, amit az anyával tudtak tölteni. Ez ahhoz vezet, hogy felnőtt korban kissé zárkózottá válhatnak érzelmileg, illetve, hogy megtanulják, hogy nem mindig ők állnak a középpontban. Ez sok élethelyzetben segítségükre is lehet.

A kommunikáció, a tanulás és a gondolkodásmód
István fantáziája és kifejezőkészsége nagyon színes és sokrétű. Nem feltétlenül szavakkal, hanem inkább mozdulatokkal, színekkel, dallamokkal fejezi ki, hogy mit érez, mi van éppen benne. A szavak szintjén is szereti a színes, lefestő jellegű beszédmódot. Így könnyebben mutatja meg, a benne rejlő árnyalatok gazdagságát. Már korán megmutatkozhat zenei és művészi érzéke, mely a színes és a formák világában jelenik meg. Bátorítsák minden rajz, vagy színművészet, esetleg zenei érdeklődését, mert ezeken a csatornákon képes igazán kifejezni önmagát.
Tanulás terén a fentebb leírtakat tudom csak megerősíteni. Kiemelten fontos számára az oktató személye, és a környezet, ahol az új dolgokkal ismerkedik. Könnyen és behatóan foglalkozik bármivel, amiből a szeretet és a sikerélmény ered számára. Mivel elég magas a magával szembe támasztott elvárás rendszere, nem kell külön sarkallni, hogy dolgozzon keményebben, inkább azt a fajta rugalmasságot kellene neki elsajátítania, hogy a hibás eredményt is hasznosnak tudja találni, mert az segít a tovább haladásban.
Gondolkodásmódját a képekben, történetekben, színekben, tanmesékben való leírás jellemzi. Jobban magáénak tudja érezni azokat a dolgokat, melyekhez érzelmeket, hangulatokat tud társítani. Úgy kell ez elképzelni, mint amikor az ember egy ismerős illatot érezve visszaemlékszik valamire, amit ez az illat hív elő. A zene, a mozgás, a színek, az illatok István esetében erősebben tudják előhívni az információkat, mint a szavak, a könyvek. Mivel fantáziája erős és élénk, érdemes számára lehetővé tenni, hogy sokat olvasson, és ezáltal elmerülhessen ebben a külön, saját világban.

Az étkezés és a kapcsolatok, valamint a szépség fogalma
Érdekes lehet, hogy milyen apropóból tartozik egy kalap alá az étkezés és a kapcsolatok, sőt a szépség is. A Vénusz bolygó analógiarendszere köti őket össze. Tágabb értelemben vehetjük az étkezést az életörömök közé, a kapcsolatokat a megélt érzelmek kimutatása és befogadásaként, és a szépséget a harmónia szinonimájaként.
Gyermekkorban az elsődleges életöröm az étkezéshez köthető. István esetében a Vénusz az Ikrek jegyben tartózkodik, ami kimondottan az étkezési szokásokat tekintve úgy alakul, hogy az étkezés nem önmagában egy funkciót tölt be, hanem a család együttlétének az ideje, a beszélgetések és az ismeretek szerzésének területe. Ez elsősorban az étkezés közbeni játékban és beszédben nyilvánul meg. Mivel István alapvetően képes több dologgal is foglalkozni, úgymond egyszerre több területen is befogadni a tapasztalatokat, nem szükséges attól tartani, hogy problémát jelent, ha nem kizárólag az étkezéssel törődik. Ezzel együtt nem valószínű, hogy elmélyülten élvezi az étkezéssel járó örömöket, és az is valószínű, hogy válogatósságra hajlamos.
Kapcsolatait könnyen, gyorsan alakítja ki, szinte bárkivel szóba elegyedik. Kialakult kapcsolataiban barátságos és rugalmas, nem fél az idegenektől, de bizonyos távolságot tart velük szemben. Iskolás korára sok barátot fog szerezni, akikkel aktív „társasági életet” él majd. Valószínű, hogy elő fognak fordulni hatalmi harcok is, mert István vezető szerepét nem szívesen adja át másnak, mint ahogy a szereplési lehetőséget is szereti megtartani magának. Mivel sosem lesz rosszindulatú, kisebb sértődésekkel és rövid idő utáni békülésekkel, valamint nagyon sok „legjobb baráttal” telik majd el az iskolás idő.

A szépség István számára nem feltétlenül a klasszikus értelembe vett szépséget fogja takarni. Valószínűbb, hogy a funkcionális, hasznos dolgokat fogja kedvelni, és azok közül is a nem túldíszített, vagy nagyon elvonatkoztatott „modern dizájn” dolgok vonzzák majd. Ruhatárában inkább a kényelmes, mint a „csinos” darabok lesznek a jellemzőek. Ízlése mindenképpen sajátos, de ezzel együtt harmóniát tükröző lesz. A könnyedség része lehet ennek a harmóniának, de nem tud átütően megnyilvánulni.


Az akarat és az energiafelhasználás
Az akarat bolygója a Mars István képletében a Bikában áll. Ez a pozíció kifejezetten figyelemreméltó kitartást és nagyon erős akaratot jelöl. Nem fürge, és hirtelen, viszont ha egyszer elindul, akkor nincs, ami megállítsa, de általában az irányváltás sem megy könnyen. Olyan, mint egy gőzmozdony. Akaratában ez úgy nyilvánul meg, hogy illeszkedve az előzőekben leírtakhoz, kigondol valamit, vagy valami felkelti érdeklődését, és elkezdi megkeresni a lehetőséget, hogy tökéletesen birtokába jusson a tudásnak. Akár egy álló napon át csak tervez, és üldögél, míg a megfelelő stratégiát ki nem építi, és utána lépésről-lépésre valósítja meg elképzelését. Érdemes a tervezés fázisában segíteni neki, illetve „szemmel tartani”, mert ha már nekilátott a megvalósításnak, nehezebb lesz eltántorítani szándékától.
Segítsenek Istvánnak minél fontosabb és jól kamatozó érdeklődési kört találni, mert hosszútávon bármibe is kezd, szinte a legjobb lesz benne, mérhetetlen kitartása és tökéletességre törekvése miatt. Viszont tapasztalatlansága miatt előfordulhat, hogy fölösleges dolgokba öli tehetségét.
Másrészről, számíthatnak rá, hogy amilyen kitartás van valami mellett, ugyanakkora erővel és kitartással képes ellenállni is. Dacossága szerencsére nem oldhatatlan, de nem vezet megoldásra, hogy megpróbálnak erősebbek lenni, mert akkor megfeszíti magát, és valószínűleg nyer. A megoldás abban áll, ha meggyőzik, és arra alapoznak, hogy logikája jól fejlett, értelmes és alapvetően belátó típus. Szívesen küzd közös célokért, és segítőkész. Tehát olyan kompromisszumra kell vele törekedni, amiben mindenki jól jár, és a béke, vagyis a konfliktusmentes állapotok állandósulni tudnak.

Tapasztalatok szerzése
István a tapasztalatait legkönnyebben társaságban, vagy egy idősebb ember irányítása alatt tudja megszerezni. Ez a folyamat általában egy logikai rendszer szerint valósul meg. Szívesen szerez fizikai tapasztalatokat, és ezeket fordítja át az érzelmek nyelvére. Az ismereteket rendezett és jól áttekinthető formában tudja gyorsan és hatékonyan elsajátítani.
Már kisgyermekkorában sok barátja van, a csoportokban ösztönözve érzi magát arra, hogy együtt új dolgokat ismerjenek meg. Fontos lehet a közös érdek, és ennek aláveti magát. Sokszor fordulhat elő, hogy ő adja az ötletet a csoportnak, bár nem mindig ő lesz a vezetője. Ha tanulmányai során a támogatják a közös munkát, akkor jobb teljesítményt tud nyújtani. A sportban, játékban könnyen megy bele veszélyes helyzetekbe, olykor meggondolatlanná válhat.
Figyelni kell, hogy milyen társaságba kerül, mert hajlama van a rossz társaságban is benne maradni, mert számára fontos, hogy kitartson a „barátai” mellett. Néha a szülőknek egyértelműen nemet kell mondaniuk.
Képessége van a megfelelő időben „véletlenül” a megfelelő emberrel találkozni, aki aztán segíti őt, egyengeti az útját. Ez lehet egy tanár, aki nagyon szereti, de akár látszólag idegenek is.

Felelősség, viszony a korlátokhoz, és szabályokhoz
Erős a védettség utáni vágya, fontos, hogy ágya ne csak az alvóhelye, hanem egy meleg fészek legyen, ahova be lehet bújni. Fontos az állandóság ezen a téren is, nem szívesen alszik idegen helyen, ha mégis máshol kell aludnia, a megszokott játékok, alvótárs mindig legyenek vele. Az alvás ideje és ritmusa is hangsúlyt kap. Ezek a hatások biztonság érzetét erősítik. A szabályok állandóságára való igénye jelenik meg ilyen formában is.
A feltétel nélküli szeretet megerősítésére nagy szüksége van, más gyerekeknél is jobban igényli. Ez akkor a legfontosabb, ha bosszantja szüleit, vagy rosszalkodik, mert ezzel provokálja ki, hogy végre eldőljön számára, hogy valóban szeretik-e. Fejlődése fontos feltétele a meghitt otthon, az instabil családi légkörre nagyon érzékenyen reagál.
Hajlamos arra, hogy már korán elkezdjen másokról gondoskodni. (Eteti a mackóját, betakargatja, ha anyja beteg teát főz neki stb.) Ez a gondoskodás növeli önbizalmát, és jó érzéssel tölti el, érzi, hogy fontos. Bármit is bíznak rá, feladatát nagyon komolyan veszi. A szülőknek figyelni kell, nehogy túl magasra tegye a mércét, de támogassák, mert így tudja a felelősségvállalás helyes mértékét megtanulni. Kisebb feladatokra van szüksége, melyekben gondoskodhat másokról és közben kialakítja magában a meleg érzelmek, amik elkísérik felnőtt életében is.

A különlegesség megélése
A különlegesség érzését, az arról való visszajelzést elsősorban az anyától, és másod sorban a nevelőktől (óvó nénik, tanítók, edzők stb.) várja. Különlegességét az önállóan elkezdett, és kitervelt dolgokban tudja kinyilvánítani. Ezek a projektek nem csak a saját érdekeit szolgálják, hanem a környezetének is hasznosak. Így az elismerés nem csak egy személytől gyűjthető be, hanem akár az egész iskolától, vagy a számára fontos közösségtől.
Abban a közegben, ahonnan ez elismeréseket várja, szeret kitűnni, akár vakmerőségével, akár a gyakorlatias gyors reagálásával a helyzetekre. Ritkábban az ellentmondást nem tűrő gondoskodásával. Ha valamilyen oknál fogva nem kapja meg a kellő elismerést, vagy csak egyszerűen muszáj változtatnia a korábbi irányán, előfordulhat, hogy az addig kemény munkával megszerzett eredményeit sutba dobva, valami egészen másba kezd. Akár elölről is kezd mindent, azt sem bánja nagyon. (Mondjuk egy több éves sportolói eredményt hagy hátra, mert az edző más csapathoz megy, vagy neki kéne más emberrel dolgoznia.) Ilyenkor nem kell erőltetni semmit, mert az szülőknek, elsősorban az anyának való megfelelési igény erős, viszont később a „lázadó” időszakban ezt felhánytorgathatja.
Energiáit képes kirobbanó formában mozgósítani, ha úgy érzi, arra van szükség, ilyenkor elsöprő, és nem mindig figyel mások igényeire. Aztán ezt később megbánja, és lelkiismereti kérdést okoz neki.

Az egység megélése
István születésekor alig egy pár hete tartózkodik a Neptunusz bolygó a saját uralmi helyén a Halak jegyben. Ez az állás egész generációk életét határozza meg. István személyes horoszkópjában a tanulás és a hit életterületét érinti ez a helyzet. Az egység megélése tehát a legmélyebb érzelmi formában jelenik meg, szinte mindenre ki tudja terjeszteni, ami csak a környezetében előfordul, és valamilyen szerepet játszik az életében.
Amikor azt a feloldozó, lebegő érzést keresi, amiben mindennel harmóniában érzi magát, és a teljes elfogadás állapotát éli meg, olyan helyzetet igyekszik létrehozni, ami segíti egy új életszakasz elkezdésében is. A szülők ebben akkor támogatják a legjobban, ha hagyják, hogy a saját fantáziavilágába merülve élje meg az egység érzését. Csatlakozni akkor tudnak ehhez a helyzethez, ha bevonódnak, de nem akarnak irányítani, hanem csak résztvevők a fantáziajátékokban. Figyeljék, hogy a játék közben mit, és hogyan jelenít meg a gyerek, és azt a valóságban is próbálják meg létrehozni a számára – természetesen nem abban az elvonatkoztatott formában, ahogy a gyerek elképzeli. (Például, ha a meséiben a harcos nagyon kitartó és azzal éri el a célját, és nyeri el a jutalmát, de van, aki csalással szerzi meg a győzelmet, akkor a valóságban történő erőfeszítéseit mindig dicsérjék meg, és ismerjék el, ezzel megerősítik őt abban, hogy hasznos volt kitartóan kiállnia valami mellett, visszaigazolják a játékban megjelenő dilemmát.)
Nagyobb korában a tanulásban, az új ismeretek összegzésében fogja megtalálni az egység érzését. Nagyon tud hinni, őszintén és teljes lényével. Amennyiben a vallásokról kérdez mindig nyitottan és liberálisan kell neki átadni az információkat, mert nagyon könnyen eshet abba a hibába, hogy egy félreértelmezett információ miatt ragaszkodik, vagy fordul el valamelyik vallástól. Felnőtt korában is mindig fontos lesz, hogy aktuálisan miben hisz, és mitől fordul el elvi okok miatt.

A hatalom megélése
A hatalom István számára a kemény munkából származik. Aki valamit le tesz az asztalra, annak adnak a szavára. Aki nem tud semmit felmutatni, annak nincs is mit keresnie a szabályalkotók, irányítók, hatalommal bírók között. Csakis tisztelet alapon képes elismerni mások hatalmát. Nem lehet erőszakkal, vagy érzelmi zsarolással sarokba szorítani. Mivel nagyon érzelmes alkat, mindössze egy komoly belső vívódást, és egy életre szóló elítélő véleményt lehet nála ezzel a módszerrel elérni. Működhet az érzelmi zsarolás ideig-óráig, de amint az értelme elég fejlett ahhoz, hogy átlássa, mi zajlik körülötte, szélsőségesen elfordul azoktól, akik ezekkel a módszerekkel akarták rábírni valamire.
Ő maga, ha hatalomhoz jut, akkor egy magas elvárási rendet alakít ki, amiben nem igazán van helye a panasznak, vagy a kifogásnak. „Mindenki oldja meg maga a bajait”, kivéve, ha tényleg jogosnak érzi, hogy valaki segítségre szorul. Nem lehet, csak egyetlen egyszer kijátszani a figyelmét, vagy a jóindulatát. Ha észreveszi, hogy valaki nem őszinte, vagy egyenes, akkor azonnal cselekszik, kíméletlenné válik, és általában a szabályokra hivatkozva távolítja el maga mellől az illetőt. Érvényes ez a gyerekkori barátokra, vagy osztálytársakra, de néha még a tanárokra is. Ő az a fajta, aki, ha fejfájást akar valakinek okozni, akkor sebészi pontossággal tudja, hogyan kell viselkednie, hogy a másik megértse hányadán állnak. Nem a nyílt harcok, inkább az egyértelmű jelzések híve.
Előfordulhat, hogy hatalmi eszközként a passzivitást választja, akkor aztán igazán következetes és ellen tud állni mindennek. Nagy erőssége ez a módszer. A dackorszak nála a passzív ellenállásban fog megnyilvánulni.


Egészség
A leginkább érzékeny testrészei az ízületek, a felkar, és a tüdők. Hosszan tartó terhelés alatt asztmás jellegű tünetekre és betegségekre hajlamos. Regenerálódási képessége jó, de kifejezetten fontos, hogy a gyógyulás ideje alatt maximális idegi nyugalom, és gondoskodás vegye körül. Az általános egészségi állapota változó Öröklött módon hajlamos a bélrendszeri- és vese problémákra. Életmódjából adódóan a túlpörgetettség miatt stressz-problémákkal szembesülhet.
Műtétek és beavatkozások alkalmával gondosan kell megválasztania az időpontot, mert érzékenyen reagálhat az időjárás, és Holdállás okozta, nem orvosi hatásokra. Az altatók és más tudatmódosító szerek az ő esetében erősebben, vagy nem megszokott módon hathatnak, érdemes erre is figyelnie.


Karmikus feladat
Kezdjük a Holdcsomópontokkal: A leszálló holdcsomópont mutatja, hogy milyen tudással érkezünk, a felszálló holdcsomópont jelzi, hogy mi az életfeladat, a megtanulandó, az elérendő cél. Nevezhetjük karmikus feladatnak is.
A ikrek, 12.házban álló leszálló holdcsomópont azt jelenti, hogy előző életében nagy szerepet játszott valamilyen zárt intézmény (kórház, internátus, kolostor vagy börtön), ami miatt a mai inkarnációjában sokszor visszavonuló, zárkózott és nehezen illeszkedik be a közösségbe. Mai életében feladata tehát, hogy "kinyíljon" embertársai felé. A 6. ház analógiája szerint a legmegfelelőbb valamiféle szeretettel végzett szolgálat, gyógyítás, ápolás stb.
Fiatal éveiben ez az ember nem találja meg határozott irányvonalát, általában huszonnyolcadik életéve után kerül csak sínre, gyakran a szülők, vagy más idősebb emberek segítségével, irányításával. Mostani életében legalább egyszer szembekerül azzal a konfliktussal, hogy nagyvárosban éljen-e vagy vidéken. (Kisvárosban vagy nagyvárosban) Korábbi életeiben főleg az emberekkel való együttlét vonzotta, most viszont jobban szeretné másoktól távol tartani magát, mert könnyen elbizonytalanodik álláspontjában, ha másokkal beszél. Feladata, hogy magasabb szintű tudás után kutasson
Életfeladatát leginkább a munkája területén tudja megvalósítani.


Kapcsolata az anyával
Az anya érzelemkifejezésének, és az anyaság megélésének segítője István. Ahogy István tudattalan személyiségkifejeződése megnyilvánul, az minden mozzanatában az anya kommunikációját és belső nőies kifejeződését segíti. Ez egy nagyon erős kötődési pont, ami egyúttal előre vetíti, hogy István különösen hajlamos lesz az anyjához hasonló párt választani magának. Az anya számára valószínűleg nehéz lesz elfogadni a helyzetet, amikor István már stabil kapcsolatba lép valakivel.
Mivel mindketten az Ikrek jegyében születtek, sőt az anya Vénusz bolygója szinte teljesen István Napjával áll együtt, ezért mondhatjuk, hogy hasonlóan állnak a világhoz, és hasonlóan kedvelik annak színes forgatagát. István könnyen segít, pusztán létezésével, hogy anyja a szeret adását és kapását könnyedén élje meg. Könnyebben, mint eddigi életében.
Az anyának – aki eddig a párkapcsolataiban tudta leginkább kifejezni önmagát – most meg kell tanulni megalkotni az egyensúlyt a partnere és a gyermeke között. Létre kell, hogy jöjjön a család fogalma, különben a gyermek kívülállónak érezheti magát a szülők kapcsolata miatt.
István életfeladatáról sok mindent tanulhat és tapasztalhat az anyán keresztül, ennek megvan az a nagy előnye, hogy egy kiemelt, szeretett személytől jobban el tudja fogadni a tanítást. De a hátránya is megvan, hiszen a nehezebb pillanatokban, amikor konfliktus áll elő, egy olyan személlyel kell „megküzdenie”, akit nagyon szeret, és ez elgyengítheti.


Függelék
*** István Benedek születési horoszkóp képlete

A horoszkóp adatai
Ascendens rák – horizont vonal
Mc – halak – az ég közepe
Nap – ikrek, 12. ház
Hold – bak, 6. ház
Merkúr – rák, 12. ház
Vénusz – ikrek, 11. ház
Mars – bika, 11. ház
Jupiter – bika,  X. ház
Szaturnusz – mérleg, IV. ház
Uránusz – kos, X. ház
Neptunusz – halak, 9. ház
Plútóbak, 6. ház
Felszálló holdcsomópont – nyilas, 6. ház
Leszálló holdcsomópont – ikrek, 12. ház


Az anya születési horoszkóp képlete:

A horoszkóp adatai
Ascendens nyilas – horizont vonal
Mc – mérleg – az ég közepe
Nap – ikerk VII. ház
Hold – rák, 8. ház
Merkúr – rák, 8. ház
Vénusz – ikerk, VII. ház
Mars – szűz, 9. ház
Jupiter – szűz, 9. ház
Szaturnusz – szűz, 9. ház
Uránusz – skorpió, 12. ház
Neptunusz – nyilas, I. ház
Plútómérleg, X. ház
Felszálló holdcsomópont – oroszlán, 8. ház
Leszálló holdcsomópont – vízöntő, 2. ház

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése