A vízöntő korszak - pontosan mikor kezdődik?

A Vízöntő korszak kezdete
Sokak szerint már bőven benne vagyunk, a Kundalini jóga Közösség szerint 2011.11.11-én lépünk át az átmeneti korból a "tiszta" Vízöntői korszakba. Sokan 2012.12.21-re teszik a korszak valódi beköszöntét,  mert a Föld forgástengelye ezen a napon mutat pontosan a Vízöntő jegyre. A Maják is erre az időre teszik az új világ kezdetét (ami nem azonos a világvégével, csak a véget egy új rend kezdetének vesszük). De olvashatunk a Föld mágneses pólusának felcserélődéséről is, mely szintén ebben a korszakban megy majd végbe.

Amit tudni érdemes ezekről a dátumokról, hogy egyik sem alaptalanul került a látóterünkbe.
De kezdjük az elején, hogy tudjuk egyáltalán miről is beszélünk.

A nagy világkorszakok
Az egyes világkorszakok, a tavaszpont (Kos 0°) látszólagos hátráló mozgásából, illetve a precesszióból, annak teljes ciklusából számítva adódnak. Tehát, a föld forgástengelyének körkörös mozgása 25920 évenként zár egy ciklust, ez a "Platóni év". Ezt elosztva a zodiákus 12 jegyével 2160 év, ezt tekintjük egy-egy világkorszak körülbelüli időtartamának. 
Az emberiség létezése óta hét ilyen korszakot állapítunk meg. Most a Vízöntő korszak elején vagyunk, ami a nagy ciklus zárása is egyben. De hogy érthető legyen mi is jellemzi az egyes korszakokat, tekintsük át, - történelmi ismereteink tükrében - hogy eddig hogyan mutatkozott meg az egyes jegyek hatása.

i.e.10000 - i.e. 8000 - Oroszlán korszak
A barlangrajzok ideje, a Nap hatásának erősödés fizikai értelemben - jégkorszak vége - és szellemi értelemben is, az ember öntudatra ébredése. A tűz használata, és számos eszköz megjelenése, mely a szembenálló Vízöntő jegy hatását is mutatja. 

i.e.8000 - i.e. 6000 - Rák korszak
Az otthonteremtés, és a családok rendszerének kialakulása. A Rák uralkodó bolygója a Hold, ebben az időszakban már ismertek a holdciklusok megfigyeléséről tanúskodó leletek, illetve számos termékenység szimbólum, mely szintén a Holdhoz és a Rákhoz köthető anyaságot mutatja. Szembenálló jegye a Bak, mely a földművelés kezdeteivel hozható összefüggésbe.

i.e.6000 - i.e. 4000 - Ikrek korszak
A kommunikáció, és az intellektualitás erősödik fel. Megjelennek az első írás kezdemények, és az uralkodó bolygó a Merkúr égisze alatt a kereskedelem is mutatkozni kezd. Az ellentétes jegy, a Nyilas, mely a civilizálódásban, a magasabb szintű tudásban, a törvénykezés alapjaiban jelenik meg.

i.e. 4000 - i.e. 2000 - Bika korszak
Ebben a periódusban a luxus, és a hatalom megszilárdítása lesz jellemző a kultúrákban. Egyes helyeken bika kultuszok is létrejönnek. Fontossá válik az anyagi helyzet, és annak különbségei. A raktározás, a földművelés, a természetközeli életmód. Egyiptomban is jól megfigyelhető a halál kutatása és a túlvilággal való foglalkozás, mely a szembenálló Skorpió jegyhez köthető.

i.e. 2000 - i.sz.0. - Kos korszak
A korai kultúrák, a görög és római birodalom virágzása. A magyarok kalandozó portyázásai. Megjelenik a Kos harcos, hódító jelleme, a fegyverek kifinomult használata, a fémek, főként a vas és a bronz nagymértékű használata. A Mars, mint az agresszió és a Kos bolygója megmutatja magát úgy a harcokban, ahogy a szabadidős sport és harci játékok jelenlétében. A szembenálló Mérleg jegy, melyhez a diplomácia, a politika, a demokrácia, és a harmónia is köthető, ami például a görög demokráciában vagy az építészetben, a művészetben is jelen van.

i.sz. 0 - i.sz. 2000 - Halak korszak
Krisztus születésével kezdetét veszi a keresztény vallás térhódítása, amit a Halak vallásokhoz való kötődése is okoz. A korai kereszténység jele a hal, mely a mai napig megjelenik az ábrázolásokban. A Halak önfeláldozása és alkalmazkodása, de a szemben álló Szűz jegy rendszerekhez kötöttsége is megmutatkozik a szoros, hierarchikus társadalmi rendekben, melyekben kiemelt helyet kap a vallás. Vallási háborúk, üldözések, szekták jellemzik ezt az időszakot. A Halak jegy tradicionális ura a Jupiter, a terjeszkedés bolygója, de hangsúlyozza a jog, és az erkölcs szerepét is.  

i.sz. 2000 - i.sz. 4000 - Vízöntő korszak
Az individuum tér nyerése, a személyiség önállósága, a szabadság létjogosultsága, az emberek elfogadása, a humanitárius, és humánus világnézetek. Pacifista nézetek, "az élni, és élni hagyni" elve. Ugyanakkor a kívülállás, az elidegenedés, az érzelmek hűvössége, a racionális és irracionális világok találkozása. Isten többé nem a mindenható, hanem egy lehetséges energia, amiben az hisz, aki akar. Nem kötelező - szemben a Halak korszak vallási nézeteivel. 
Teret hódítanak a technikai újítások, a robbantások, az űrutazás, a földönkívüliekkel való kapcsolat lehetősége. A fizika egyre jobban megismerhető, az ember egyre több dolgot ural, ami már a szembenálló Oroszlán jegy igényeit is mutatja.
A Vízöntő ura az Uránusz - a tradíciók szerint a Szaturnusz. Tehát felismerhetőek a kreativitás, az újítási hajlam, a forradalmi érzelmek, de a határok átlépésének, és szigorodásának egyidejű jelenléte is.  
Fontos lesz az idő tényező - a Szaturnusz hozadéka - gyorsul az élet, és minden ezt támogatja - az Uránusz hozadékaként. Az emberi kapcsolatokban növekszik az elfogadás - homoszexualitás elfogadása, a szexuális forradalom és szabadság - és az egyéni szabadság és önmegvalósítás is kiköveteli magának a helyet. Felértékelődik a karrier, a nők egyenjogúsága megjelenik minden téren, a szingli lét, mint tömeges létezési forma, a kapcsolattartás elektronikus változatai, melyek némiképp az elidegenedés felé sodorják az embert.
Míg a Vízöntő archetípusa a feltaláló, a lángelme, az udvari bolond, aki görbe tükröt tart az uralkodó elé, addig a szembenálló Oroszlán maga az uralkodó, a hatalmas és vagyonos ember. És nézzünk körül, a világot hatalmi pólusok uralják (USA, Kína, Európai Unió), a vagyon a meghatározó értékrendi elv. A másik oldalról persze az országok és a nagyhatalmak támogatják a "bajbajutottakat",  a technikai fejlődés életminőségi változásokat hoz, az individuális világnézet pedig a személy fejlődésében, arra törekvésében is tetten érhető. Már nem a vallási csoport adja meg az értékrendet, hanem egyéni, autonóm nézeteink alapján formáljuk magunkat. A pszichológia, az objektivitás és szubjektivitás lehetőségei, mind-mind az egyént szolgálják.

Azt gondolom, hogy kezd kialakulni valamiféle kép arról, hogy mit is jelentenek az egyes korszakok. Már a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy a Vízöntő korszak, de legalábbis az átmeneti korszak a Halak és a Vízöntő korszak között itt van. Talán már a századfordulón is ezek hozták a gőzgépek, az autók, a repülés, a fegyverek, no és a szabadság eszméjének előre törését. Talán tényleg a 60-as évek amerikai hippijei ennek a kornak a szabad szellemiségét érezték meg Woodstokban. Minden esetre, az atombomba, a Holdra szállás, vagy a gyorsvasutak, a vadászrepülők, a tőzsde, és a politikai nagyhatalmak kialakulása megkérdőjelezhetetlenül a Vízöntő és az Uránusz jegyét képviselik. 

Habár a spiritualitás általánosságban inkább a Halakhoz köthető, az egyén fejlődése és ennek spirituális szempontjai is már a Vízöntő korszak emberére várnak. Kinek-kinek a maga ritmusában. Ha a kritikus tömeg  spirituális szempontból is elérné azt a küszöböt, ami a hatások láncolatát már önállósítja, akkor nincs miért aggódnunk. A Vízöntő a csoportok és a társadalmi összefogás szempontjából támogató, jó jegy. Érdemes tehát törekvéseinket egy nagyobb, tágabb rendszerben is elhelyezni, esetleg a létező nagyobb rendszerek valamelyikéhez csatlakozva növelni a tömeget, hátha a kritikus pontot is sikerül elérni. Ebben az esetben az egyéni cél a közös céllal azonos irányt talál, így az egyéni boldogulás is könnyebb. 


Az illusztrációk az internetről valók:
vízöntő csillagkép: Karima Lachtane
zodiákus kör: MPtibe 2009
vízöntő rajz: Tomorrow Studio Corporation, www.starcatclub.com

2 megjegyzés:

 1. Van kapcsolat abban, hogy aki vízöntő, az erősebben érzi ennek a korszaknak a hatását? Az én logkám szerint igen, de én csak lelkes amatőr vízöntő vagyok, meg költő és ehhez hasonlók. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Judit!
   Szerintem lehet, hogy egy alapvetően vízöntői energiákat hordozó személy (nem csak a Vízöntő jegyűek, hanem az erős Uránusz bolygóállásúak is) fogékonyabban reagálnak a korszak energiáira. Azt hiszem mindenképpen ismerősnek, önazonosnak élik meg, de ehhez a kapcsolódáshoz nem elég, ha van egy bolygó a Vízöntőben. Ehhez kell még valami érzékenyítő hatás (Halak, Rák, Skorpió, Bak hatás), ami nyitottá tesz a világ energiáira, és képessé tesz a ráhangolódásra.
   Nagyon szép napot kívánok, és örömteli Vízöntőséget a Vízöntő korszakban :)
   J.

   Törlés