Milyen vagyok mások szemében?

Enneagram teszt

Az enneagram 9 szám mellé rendeli a személyiség típusokat. A karaktereket összetetten vizsgálja, nem a szubjektív, belső megélés szerint, hanem azt veszi figyelembe, amit a külvilág lát az emberről. 

Ez a teszt, egy rövidített, tömör változata ennek a tudományágnak. Ha részletesebben is érdekel az enneagram rendszere, keresd Don Richard Riso és Russ Hudson: Az enneagram bölcsessége című könyvet.

Jegyezd fel az egyes kérdéseknél leginkább jellemző válaszát! A legtöbbször választott betűk megfelelő metszete a táblázatban jelzi az Te karakteredet az enneagram rendszerében.

Probléma megközelítés
1. Mi az, amit leginkább elvársz a többi embertől?
A
tisztelet és engedelmesség
D
jóindulat (szeretet) és egyetértés (megerősítés)
W
távolság (tér) és elkülönülés lehetősége (egyedüllét)


2. Mi fontosabb számodra?
A
a felelősségvállalás adott helyzetben
D
hogy segítsenek és védjenek meg
W
hogy saját döntésedre hagyatkozhass


3. Mi a legfontosabb számodra?
A
hogy mások feleljenek meg a te elvárásaidnak
D
hogy megfelelj mások elvárásainak
W
hogy ne kelljen megfelelned senki elvárásának


4. Ha új ismeretséget kötsz, mit remélsz tőle leginkább?
A
hogy hasznodra fog válni
D
hogy kedvelni fog téged
W
hogy nem akaszkodik rád, és békén hagy (??)


5. Mitől tartózkodsz leginkább?
A
(csöpögős) érzelgősség
D
elvont intellektualizmus
W
nyers agresszivitás


6. Mit váltana ki belőled, ha valaki beléd kötne?
A
megmutatod, hogy te vagy a keményebb, így tartana attól, hogy beléd kössön
D
barátkozol vele, hogy ne akarjon beléd kötni
W
kerülöd, hogy ne legyen lehetősége beléd kötni.


7. Mit tartasz leginkább szem előtt?
A
célok és tervek
D
kapcsolatok más emberekkel
W
saját belső életed


Életfelfogás
1. Mi az, ami a leginkább jellemzi a világgal való viszonyodat?
S
„állok elébe!” – elfogadom a kihívásait
M
jól kijövök vele, és beleilleszkedem
R
a világot nyomasztónak találom


2. Hogy születnek életed döntései általában?
S
saját magam hozom meg a döntéseimet
M
egyeztetek másokkal, és együtt hozunk döntést
R
gyakran érzem úgy, hogy mások döntenek helyettem


3. Hogyan irányítod az életedet?
S
a magam kedve szerint élek
M
az élet követelményeinek megfelelően
R
úgy érzem, az élet elsöpör/elsodor


4. Mi a legfontosabb számodra?
S
elbánni bármivel (elintézni bármit), ami az utamba kerül
M
egyensúlyba kerülni a saját szükségleteimet a másokéval
R
mindent irányítható keretek között tartani


5. Az életem könnyebb lenne, ha…
R
… a kihívások könnyebben leküzdhetők lennének
M
… kevesebb kompromisszumot kéne kötni a beilleszkedés érdekében
R
… kevesebb bonyodalom lenne az életemben


6. Ha egy új probléma merül fel,
S
általában érdekel a kihívás
M
gyakran elfogadom, alkalmazkodom hozzá
R
legyőzöttnek érzem magam


7. Amikor a tennivalókra gondolsz, mi merül fel benned leggyakrabban?
S
azt gondolom, el tudom végezni, de többet vállalok, mint amit képes vagyok elintézni
M
kompromisszumokat kötök, hogy ne kelljen megtenni
R
közel sem volt olyan bonyolult, mint gondoltam






 Táblázat

S
M
R
A
8
3
7
D
2
6
1
W
5
9
4


1.MAXIMALISTA
Jellegzetes kijelentése: „Igazam van!”
Kulcsszavak: az új kezdet pontja, prima materia, szervezői tehetség, kóros perfekcionizmus, félelem az elszegényedéstől, türelmetlenség, pedantéria, kritikai hajlam
Jellemzői:
Az 1. enneagram típus hajlamos a perfekcionizmusra, ami kórossá is válhat. De nem csak kényszeres, hanem rendes és gyakran túl korrekt is, különösen a pénz tekintetében. Ezt főként a szegénységtől való félelmében teszi, ami gyakran gyötri. Ez a cselekvőképes és könnyen döntő enneagram-típus a legperfekcionistább és a legmegbízhatóbb az összes enneagram-típus közül.
Perfekcionista hajlama különösen a pénzügyekben mutatkozik meg. Örömet jelent neki számlái rendezése és pénze ügyes kezelése, de hajlamos a fösvénységre. A „vállalkozó” ezért az enneagram elején áll, mivel számára nagy jelentősége van az anyagiaknak, és az enneagram első harmadára az anyagiak a jellemző. Jól tud takarékoskodni, és jól bánik a pénzzel. Ez azért van, mert azonosítja magát pénzével (és ez egyben a gyenge pontja is).
A vállalkozó pillanatok alatt tud dönteni és cselekedni, meglepően magabiztosan reagál. Türelmetlen, szívesen kritizál és moralizál, különösen, ha az üzleteiről van szó. Másrészről pedig kiváló üzletember, aki nagyon jól tud egyedül, önállóan dolgozni, és vidám, mindaddig, amíg anyagi sikerei vannak.
Feszültségei: törekvés a biztonságra, félelem az elszegényedésről, elnyomott agresszió, nyílt harc

 2.GONDOSKODÓ
Jellegzetes kijelentése: „Segítek!”
Kulcsszavak: tetterő, szépség, manipuláció, női szerepek: uralkodás szolgálat útján, kisebbrendűségi érzés
Jellemzői:
A második típus az enneagram hiú esztétája és utópistája. Neki is, mint a 4. típusnak, mindennek szépnek kell lennie, hogy jól érezze magát, és dolgozhasson, segíthessen. A munkájához a lehető legtöbb elismerésre van szüksége, hogy csökkenjen kisebbrendűségi érzése. Ha ezt nem kapja meg, akkor addig zsarnokoskodik környezete felett, amíg kicsikarja, és eközben nagyon arcátlan is tud lenni.
A tervező gyakran hisztérikusan reagál, de gyakorlatias is lehet. Szeret panaszkodni. Gyakran van hajlama hipochondriára, ami különösen akkor válik elviselhetetlenné, ha úgy érzi, nem figyelnek rá eléggé.
Sokszor vonz magához szegényeket vagy rászorultakat, akiknek egy jobb világról mesél. Nagyon szociális lény, már csak azért is, mert szüksége van környezete elismerésére. A második enneagram típus elkerüli azt, hogy ő látszódjék rászorultnak, de másokon mindig kész segíteni. A köszönetet azonban elvárja, különben rosszkedvűvé válik.
A második enneagram típus csábít, vagy megragad.
Feszültségei: naivitás és manipuláció, elismerési vágy és depresszió, esztétika és szenvedés

3.MENő
Jellegzetes kijelentése: „Sikerem van!”
Kulcsszavak: a dolgok és helyzetek manipulálásának mesterfoka, férfi szerepjátszás: karrier mindenek felett, sikerközpontúság, derekasság, olyan fantázia, ami önmagát is megtéveszti és másokat is
Jellemzői:
A harmadik enneagram-típus narcisztikus, státusz és imidzs központú. Ez a típus kétségkívül gyakran hat a külvilágra, de valójában inkább „mágus”, aki hagyja, hogy a külvilág követelményi hassanak rá. Ez a típus az enneagram egyik lényeges pontján áll, ahol az anyagi és az érzelmi sík találkozik. Összeköttetésben van mindkét oldallal, ezért összeköti az anyagi világot – ahol a sikert keresi – a belső képek és a fantázia világával, amely mindenestere sokszor megtéveszti.
A „mágus” mindent megtesz, hogy elkerülje a kudarcot, nehogy sikertelennek tartsák. Ezt a szégyent nem élné túl. Így a harmadik eneneagram-típus gyakran játssza a derekasan dolgozó ember szerepét: ebben előnyös színben tudja feltűntetni magát, a legtöbbször sikeresen.
Ez a típus a sikert keresi, és felvirágozza a csoportmunkát. A „mágusnak” azonban nagy hajlama van a „munkaalkoholizmusra”. Mivel összeköttetésben áll az anyagi és a fantázia világával is, munkájára a dinamizmus és a kreativitás jellemző. Gyakran látszik megközelíthetetlen, személytelen robotnak, de az első két enneagram-típussal ellentétben vannak mély érzései, amelyeket nem feltétlenül mutat meg a külvilágnak.
Feszültségei: teljesítménykényszer és félem a kudarctól, valóság és illúzió feszültsége

4.MELANKÓLIKUS
Kedvenc gondolata: „különleges és más vagyok, minta  többi ember”, valamint „Senki sem ért meg”.
Kulcsszavak: az enneagram válságpontja, a kreatív magányos, hangulatember, érzelmileg labilis, irigy
Jellemzői:
Ez a típus a legkreatívabb és legmagányosabb az összes enneagaram-típus közül. Ahol lehet, kerüli a szokványos megoldásokat. Különlegesnek és rendkívülinek érzi magát, amit sokszor akkor is egyértelműen megmutat, ha nem közvetlenül cselekszik. Emögött az áll, hogy a negyedik enneagram-típus keresi a valódiságot, és sokan nem értik meg őt. Az „érintett” különösen érzékeny, és azonnal megérzi, hogy mi valódi és mi nem.
A negyedik típust a többi típus szeszélyesnek és érzelmileg labilisnak tartja, ami miatt nehezen tudnak együtt élni vagy dolgozni vele. Félős (fóbiás), bátortalan, és erős érzelmei vannak.
Az „érintettek” úgy érzik, hogy mindig ők húzzák a rövidebbet, és azt hiszik, hogy másoknak (igazságtalanul) több szerencséjük van, mint nekik. Emiatt rettegnek a konkurenciától, de boldogtalanul romantikusak is.
Feszültségei: különlegesség vagy szentimentalizmus, fény (a legnagyobb boldogságérzés) vagy sötétség (borzasztó kétségek) 

5.MEGFIGYELő
Jellegzetes kijelentése: „Átlátok rajta!”
Kulcsszavak: objektív megfigyelő, sok tudás, a cselekvés korlátozottsága
Jellemzői:
Az 5. és 4. típus az enneagram érzelmi pólusát képviseli, még akkor is, ha a „megfigyelő” érzelmeit gyakran intellektusa mögé rejti, mivel fél tőlük.
Az 5. típusra jellemzőek a paranoid-skizoid reakciók. Attól fél, hogy elvész érzelmeiben. Ezért menekül az analitikus gondolkodásba, és szereti a rendszereket, mert biztonságot jelentenek neki.
Az 5. enneagram-típust úgy is jellemezhetjük, hogy sokat tud, de keveset cselekszik. A cselekvés számára túl veszélyes, mert belebonyolódhat érzelmeibe.
A „megfigyelő” megbízható, hajlik az angol humorra, amit sokan nem vesznek észre benne. Előkelő látszatot kelt, hogy megtartsa a kellő távolságot a környezetétől. 
Tudásszomjas és szinte mindig kiváló tanár. A „megfigyelő” meglepő módon belsőleg is feldolgozza a tudást.
Feszültségei: van tudása, de nem képes cselekedni vagy okos, de félénken visszahúzódik

6.KÉTKEDő
Jellegzetes kijelentése: „Teszem a kötelességemet”
Kulcsszavak: hűség, biztonság
Jellemzői:
A hatodik enneagram-típus a leglojálisabb. Megfelel a hű szolga vagy a hűséges hivatalnok ideáljának. Jelszava „kötelességtudat mindenekfelett”. A hatodik típusnak szüksége van a biztonságra, amire törekszik is, s amit a kötelesség teljesítésével akar elérni. A 6. enneagram-típus ezért kerüli a helytelen viselkedést, ezért a legalkalmazkodóbb típusnak is tekinthetjük. 
Ugyanakkor azonban bizalmatlan kételkedő is, akinek nagy problémát jelent az önálló döntés. Ezért gyakran dolgozik nagy szervezetekben vagy bürokráciában, ahol jól és biztonságban érzi magát.
Feszültségei: biztonság vagy rettegő kétkedés, kitartás vagy menekülés

7.ÖTLETZSÁK
Jellegzetes kijelentése: „Boldog vagyok!”
Kulcsszavak: gyorsaság, a döntés öröme, felületes optimista, a vágy vezette cselekvő, idealista
Jellemzői:
A 7. típus lenyűgöző optimizmussal és gyors felfogóképességgel van megáldva. Nagyon aktív, és gyorsan cselekszik. Egész életét a gyorsaság jellemzi. A legmozgékonyabb enneagram-típusnak is nevezhetjük.
Igen könnyen ingerelhető, és minden lében kanál. Ritkán kötelezi el magát, és ahol lehet, kerüli a fájdalmat és a szenvedést. Úgy gondolja, hogy kikerülheti a szenvedést azzal, hogy nyitva hagy minden utat.
A 7. típus nagyon mohó, és annyi gyönyört akar, amennyit csak lehet.
Az optimista gyakran kutat minden lehetséges érdeklődési területen. Mozgékony intellektusa dominál érzelmeivel szemben. Bár első pillanatra gyakran nagyon emocionálisnak hat, mégis inkább racionális irányultságú.
Feszültségei: könnyelmű optimizmus, sokoldalúság vagy mélység

8.FőNÖK
Jellegzetes kijelentése: „Erős vagyok!”
Kulcsszavak:öntudat, biztonság, erő, agresszió
Jellemzői:
A 8. típus az enneagram legmagabiztosabb, de egyben legöntörvényűbb típusa is. Az enneagram dinamikája szerint ez a típus nemcsak elérte célját, hanem teljesen feloldódott a céljában. A „közvetítő” cselekedeteit eszméi határozzák meg, amelyekhez nagyon erősen tartja magát.
A 8. enneagram-típus mindig tudja, hogyan tegyen szert előnyre. Vezérszólama: „Divide et impera!” (Oszd meg és uralkodj!) Támadó kedvű, és nagyon öntudatos.
A 8. típus kerüli a gyengeséget, és ezért másokat szokott manipulálni és ellenőrizni, de oltalmazólag is felléphet.
Képes odaadásra, és nagyon szeret birtokolni.
Keresi az igazságosságot.
Feszültségei:
öntörvényűség, arrogancia vagy szociális beállítottság, viselkedés,
elnyomott düh, vagy nyílt harc 

9.ALKALMAZKODÓ
Jellegzetes kijelentése:„Elégedett vagyok!”
Kulcsszavak: békeszerető, harmonikus, flegmatikus, lusta, passzív
Jellemzői:
A kilencedik enneagramtípus a legbékésebb, egyben a leglustább is az egész enneagramban. Gyakran nagyon passzív, és csak harmonikus hangulatban szeret lenni. Ezért minden áron kerüli a konfliktusokat. Az egységesülésre törekszik, és szeretet legmagasztosabb formáját követi, az érett együttérzést és szolidaritást. Ehhez azonban előbb gyakran pihennie kell. Egy része tipikus kispolgár, aki azt vallja: „Nyugodtan akarok élni!”. Ha megzavarják a nyugalmát, a 9. típus nagyon akadékoskodó, zsémbes és kellemetlen lesz. Békés természete és harmóniavágya ellenére ki tud állni magáért.
Másrészről a „szeretőnek” igen jó érzékelési képességei vannak, ezért gyakran kérnek tőle tanácsot. Az emberek úgy érzik, hogy ő megérti őket, és gyógyító erők áradnak belőle. Neki mindig van ideje és türelme másokhoz, reményt és tanácsot ad nekik, a harmónia pedig egyszerűen sugárzik belőle.
Feszültségei: békülékenység, vagy harc
Felismerés, vagy tanácstalanság

Forrás:
Klausbernd Vollmar




Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése