Személyiségrajz és életútelemzés - minta

Bevezetés
Első benyomások, statisztikák
Személyiség vonások és életterületek
Alap karakter – Nap és Ascendens
Énkép, ego – I. ház
Pénz, értékrend –2. ház
Mozgékonyság, „természetes kapcsolatok”,tanulás, tanítás – 3. ház
Otthon, apa – IV. ház
Szerelem, gyerekek, kockázatvállalás, kreativitás – 5. ház
Munka, napi rutin – 6. ház
Párkapcsolat, megjelenés a nyilvánosság előtt – VII. ház
Változási képességek, ezotéria – 8 ház
Szellemi törekvések, utazások, spiritualitás – 9. ház
Karrier, életcél, anya – X. ház
Álmok, vágyak, támogatók, barátok – 11. ház
Elszigeteltség, tudatalatti, titkos dolgok – 12. ház
Egészség
Életút elemzés
Karmikus feladat
Életszakaszok jellemzése
Függelék
Név születésihoroszkóp-képlete
A horoszkóp adatai
Motto:
Minden változás a megértéssel kezdődik, és az elhatározás megszületésével indul útjára. Az asztrológia képes megadni a megértéshez szükséges információkat, és segítséget nyújt az út megválasztásában is. Az emberen az akarat és az elhatározás múlik.
Bevezetés
Az asztrológia legjobban arra használható, hogy az ember meglelje a fejlődéséhez vezető utat. Nem más, mint egy nagyon hatékony önismereti tréning. A képletben foglaltak nem determinálnak, hanem jelzik azt az ösvényt, ahol haladunk utunk során. Minden esetben lehetőség van az ösvény felemelő részén haladni, de ugyancsak lehetőség van a leszálló ágon végigjárni a sors útját. A körülmények és hatások, amik életünkben érnek minket, felfoghatóak tanító, segítő jelzésként, de visszatartó, gonosz csapásoknak is. Olykor a legnagyobb korlátozás hozza a legnagyobb lehetőséget a feljebb jutásra, az elmélyülésre. Érdemes nyitottan tekinteni a velünk történő „véletlenekre”.
Asztrológusként és magánemberként egyaránt úgy gondolom, hogy az élet adta lehetőségeket és nehézségeket több szinten lehet megélni és leküzdeni. A fizikai síkon túl létezik lelki, tudatos, és spirituális magyarázat is élethelyzeteinkre. Mindenki szabadon dönthet, hogy melyik szinten kívánja megérteni a vele történő dolgokat
Észrevehetünk egy magasabb, átfogó rendszert magunk körül. Ezen a ponton léphetjük át a spiritualitás küszöbét. A spirituális szinten való létezés magában hordozza fizikai, érzelmi és tudati tapasztalási formákat, az életeseményeket összefüggésbe hozza egymással és tanulási lehetőségekké változtatja. Itt eltűnnek az önmagukért létrejött, vagy létező dolgok, eltörpül a jó és a rossz jelentése, kitágul az ok-okozati összefüggések rendszere és egyszerre minden értemet nyer egy nagyobb egészben. A tapasztalásokat tanulásra használhatjuk, így a magunk útján és ritmusában fejlődhetünk általa. A fejlődés célja ebben az esetben szabadon választott, hiszen a jó és a rossz ebben a szférában jelentését veszti, az ösvény, amin járni szeretnénk, csak a miénk, egyszeri és megismételhetetlen. A spirituális asztrológia a szabad akarat, a döntés lehetőségét kínálja. Éppen ezért nem a jóslásra helyezi a hangsúlyt, hanem a személyiségre, és a negatívumok lehetséges átformálásához nyújt segítséget. A jóslásokkal az a probléma, hogy vagy önbeteljesítővé válnak, vagy makacsul ellenük teszünk, és mindkét esetben visszaszorul a szabad döntés.
Azt, hogy ki melyik síkon kíván élni, mindenki maga döntheti el, és ez a döntés nem jár semmilyen megítéléssel. A változtatásra való igényt sem az asztrológus hozza létre, azt mindenki magának teremti meg, mint ahogy a döntéseiért is mindenki maga vállalja a felelősséget. Az asztrológus és a spirituális asztrológia csak lehetőségeket, alternatívákat kínál.
Az általam írt elemzésben törekedni szoktam az érthetőségre, és lehetőség szerint csak kevés „szakbarbárságot” belevinni, de az értelmezés és kicsit a magyarázkodás kedvéért – ha más, asztrológiában jártas ember kezébe kerül – szeretek egy-két dolgot asztrológiai jellemzőkkel is megfogalmazni. Ezeket az elemeket nyugodtan át lehet ugrani, mert minden esetben van hagyományos, szövegszerű értelmezés is.Név
Az első benyomások, statisztikák
A bolygók elhelyezkedése szerint vödör jellegű horoszkóp ábráról beszélhetünk. Ez teljesítmény-centrikusságot, és ösztönző erőt mutat, de figyelnie kell, hogy az eredményekre, és a célok megvalósításához is maradjon energiája.
Az elemek és minőségek szerinti megoszlás egyenletes. Személyiségében egyenletesen van jelen az aktivitás, az érzelmek, a racionalizmus, és a szellemiség.
A rejtett Ascendens vízöntő, ikrek színezettel. Így azt mondhatjuk, hogy az ösztönös, nagyon spontán reakcióiban is humánus megoldásokra törekszik, gyorsan és általában másokat is figyelembe véve cselekszik. Több dologra is képes egyszerre figyelni.
A tengelyek által bezárt szög kicsit több mint 60 fok. Ez arra utal, hogy kitűzött céljainak elérésében kap külső segítséget. Előfordulhat, hogy ez támogató személyek alakjában, de a „véletlenek” összejátszásával is létrejöhet. Százalékos arányban kifejezve az Ön által befektetett 80% mellé kap 20% segítséget.
A horoszkóp nem minden negyedében áll bolygó. Ez a személyiség szintjén arra utal, míg a környezete hatásai feletti ösztönös cselekvésben nem annyira járatos, reakció nem mindig felelnek meg az önt ért akcióknak, addig a tudatos felismerésben elöl jár, könnyen boldogul azokban a szituációkban, ahol alkalmazkodó képességére és gondolkodására van szükség.
A bolygók horizonthoz képesti elhelyezkedése a világhoz való hozzáállásra, valamint a tudatosan irányított, és a tudattalanul működő személyiség vonásokra utal. Alapvetően extrovertáltan foglalkozik a környezetével. A középpontban a külvilág szellemi minősége és képessége áll. Személyiségvonásainak legtöbb részével tudatosan kapcsolatban áll, azokat képes irányítani. Egyedül a korlátok kijelöléséhez és a szabályok felállításához szükséges személyiségrész tartózkodik a nem tudatos horizont alatti területen. Ezzel a képességével kicsit több a gondja élete során. Megoldást az értékrend pontos megfogalmazásával találhat, ami segít a saját határok lefektetésében, és így a környezet is könnyebben behatárolhatóvá válik.
Személyiségvonások és életterületek
Alap karakter
Az Ascendens a vízöntőbe esik, Nap a nyilasban áll a születés pillanatában. A személyiség két legfőbb meghatározója együtt adja azt az általános képet, amit a külvilág elsődlegesen észlel önről. A nyilas elsősorban az énképpel azonos, míg az vízöntő a személyiséget kevésbé tudatosan formáló részt adja.
Ön egy nagyon nyitott, humánus, alapvetően optimista ember, aki minden pillanatban igyekszik figyelembe venni a környezetét. Tudatosan törekszik a saját, egyedi álláspontok kialakítására. Nem szívesen sorolódik az „átlagemberek” közé, törekszik egyfajta különlegességre. A nyilas hatására szereti, ha feladataihoz egy elfogadható ideológia is társul. Szeret hinni abban, amit csinál. A vízöntő hozza a humánus, ám olykor megfigyelő pozícióba helyezkedő vonásokat személyiségébe.
Mindkét jegy eleme a függetlenség, amit minden eszközzel meg is teremt magának. Ha nincs más mód, akkor távol maradásával oldja meg a kötöttségektől való mentességet. Nem gázol át másokon, de azt sem hagyja, hogy átgázoljanak önön. (Az érzelmi szolgálatkészség egy más konstelláció miatt van, és nem zárják ki egymást a fent említettekkel, mert az önként vállalt szolgálat, és korlátozás nem azonos a rákényszerített formával)
Amennyiben mégis kénytelen feladni függetlenségét, hamar előkerül cinizmusa, és érzelmileg zárja ki a másikat, ha már fizikailag nem tud eltávolodni. Különcségét nem mindenki akceptálja, de ez csak akkor zavarja, ha igazságtalanul kiközösítik miatta.
Nem bosszúálló alkat, inkább azonnal reagál, de reakciója nincs mindig arányban a kiváltó okkal. Leginkább érzelmei sérülése esetén fordulhat ez elő.
Figyelnie kell, hogy ne szakadjon el a gyakorlatiasságtól, mert hajlamos mindent elvi síkon megfogalmazni, ami később a megvalósítást késlelteti. A nyilas jegyhez kötődően lelkesedése nagyobb kitartásánál, így előfordulhat, hogy félbehagy dolgokat. Viszont ez a lelkesedés ad lendületet környezetének, ezért könnyen magával tud ragadni másokat.
Énkép, ego
Önarckép, mutatja, hogy az én hogyan fejeződik ki, miként felel meg a társadalmi elvárásoknak, milyen módon kezdeményező, aktív, milyen célok megvalósítása fontos számára, és milyen módon hajlamos a túlzásokra.
A társadalmi elvárásokat magára nézve nagyon rugalmasan kezeli. Nem viseli jól a korlátokat, és a szabályokat, csak ha azoknak fontos oka van. Ha lehet, saját képére alakítja a konvenciókat. Fontos az ön számára az „élni és élni hagyni” elve, a humánus életszemlélet, a kreativitás. Nem jól viseli, ha környezete szűklátókörű, kicsinyes, és ha rá akarja kényszeríteni önre a nézeteit. Céljait dinamikusan kezeli, de nem mindig valósítja meg. Szeretne sokoldalúnak mutatkozni, és ha módja van rá segíteni másoknak. Előfordulhat néha, hogy agyszabású ötletei miatt túlzásokba esik, és esetleg különcségével megriaszt másokat, de ezek ellensúlyozhatóak a következetes, és racionális úton kifejtett érzelmi tulajdonságai erősítésével, illetve tudatosításával.
Figyelmet kell fordítania rá, hogy a halak jegy által képviselt tulajdonságokat: a függőségre, kötöttségekre való hajlamot, az önfeláldozást, a spirituális területekkel való kapcsolatát csak nehezen tudja a tudatos szinten megélni. Fontos, hogy a pozitív és negatív kifejeződéseiket egyaránt érinti ez a helyzet. A fenti tulajdonságok olyan rejtett módon vannak jelen a személyiségében, hogy csak másod, vagy harmadlagos módon lehet felfedezni őket a reakcióiban, esetleg csak kritikus helyzetben képesek a felszínen nyíltan mutatkozni. Érdemes karitatív jellegű tevékenységekkel segíteni ezen vonások felszínre kerülését.

Pénz, értékrend
Az értékről alkotott kép; az értékrend; a saját erőből történő vagyonszerzés lehetősége; a makacsság, a ragaszkodás, a passzivitás, és a birtoklási vágy megnyilvánulására utaló terület.
Ön törekszik a hatékony, egyszerűen funkcionáló értékrendre, ami nem minden esetben sikerül, mert a nyilas napjegye kapcsán gyakran elveszik a részletekben. Amit fontosnak tart, az az őszinteség, másokkal és önmagunkkal szemben. Az anyagiakkal kapcsolatban egyfajta energikusság jellemzi, szereti, ha nem kell sokat törődnie a pénzzel. Az életet során általában véve kiegyensúlyozott anyagi helyzetre számíthat, de valószínűleg sosem érzi magát igazi anyagi biztonságban. Elsősorban a képzés területével kapcsolatosak anyagi ügyei, vagy ott szerzi, vagy ott költi el pénzét. Fontosabb döntéseit célratörő módon hozza meg. Felelősség vállalását a megfontoltság jellemzi, nem veszi fel mindenki problémáját, csak akik igazán, érzelmileg is közel állnak önhöz. Őértük azonban maximálisan kiáll. Előfordulhat, hogy irányítani is próbálja őket, az ön által vélt helyes út felé, és ez konfliktusforrás lehet. Próbáljon objektív maradni velük kapcsolatban, még ha ez nehezen is megy olykor.
Ezen az életterületen működik legerősebben a Szaturnusz bolygó, ami a felelősség érzetet, az anyagiakkal kapcsolatos kishitűséget, és a legerősebb korlátozó hatást fejti ki.
Feladata, hogy igyekezzen a pénzt és minden más biztonságot jelentő dolgot a valóságnak megfelelően kezelni. Tehetséget és képességeit maradandó értékként, és belső tulajdonként fogja fel, és értékelje önmagát is a megfelelő helyen! A belső szabadság alapvető kulcsa a külső szabadság megélésének.

Mozgékonyság, „természetes kapcsolatok”,tanulás, tanítás
Alkalmazkodási képesség az általános elvárásokhoz; érzelmi- szellemi mozgékonyság; tudásvágy, tanulási képességek, kíváncsiság, kommunikációs adottságok. A „természetes emberi kapcsolatok, testvérekkel, szomszédokkal, munkatársakkal.
Alapvetően szívesen alkalmazkodik, ha ezt megfelelően indokolják a körülmények. Ha nincs meggyőződve a helyzet, vagy társaság helyénvalóságáról, akkor viszont nehezen megy bele, hogy feladja álláspontját. Ez kommunikációjában úgy jelentkezik, hogy beszédmodora megfontolt. Igyekszik megválogatni szavait, de néha túlmagyarázza gondolatait. Reakcióképessége átlagos, bár néha kicsit vontatottnak tűnhet, mert a fontos kérdésekben nem szert hamar dönteni. Szereti, ha a változások kiszámítható módon zajlanak ön körül, és van ideje felkészülni rájuk a megfelelő módon.
Kapcsolatai érzelmeken alapulóak az önt körülvevőkkel. (A szülőkkel, főnökökkel, és barátokkal kialakított kapcsolat nem ide tartozik.) Mások kedvesnek és segítőkésznek látják.
A tanulmányait kezdetben nagyon komolyan veszi. A felsőbb tanulmányait érzelmi alapon választja, elhivatottsága, és alapossága viszi előre. Munkatársaival kapcsolata jó, de több az ön számára nehezebben elfogadható közöttük.

Otthon, apa
Az otthon, ahova született, és az otthon, amit magának alakít ki. Az apakép, és viszonya az apjához. Az öröklött tulajdonságok.
Ön nyitott és rugalmas otthoni körülményeket igényel, amit igyekszik kialakítani életében. Fontos, hogy a családjában meg tudják beszélni a dolgokat, folyamatos legyen a kommunikáció. Az apjától nem biztos, hogy azt a mennyiségű figyelmet kapta, amire igazán szüksége volt, és viszonyuk ezért nem túl elmélyült, viszont, elvi összetűzéseik gyakran végződhetnek/hettek heves vitába, esetleg, feloldhatatlan állásban. Nagy valószínűséggel apja nem igazán tudja támogatni azt az utat, ami az önismeretét, az önállósodását szolgálja.
A családi életben jobban kedveli az eseményekkel dús hétköznapokat, mint a „nyugalmas” érdektelenséget. Éppen ezért nyitott, friss, gyakran megújuló szemléletet hoz magával. Fontos hogy a család tudjon egymásról, de nem kell, hogy mindig együtt legyen.
Az ingatlanokhoz fűződő viszonya nem túl szoros. Életében többször is költözik, és nem tud igazán kötődni lakhelyeihez.

Szerelem, gyerekek, kockázatvállalás, kreativitás
Kreativitás, önmegvalósítás, élet örömei, kapcsolat a gyerekekkel, szerelem, az erotika megnyilvánulási formája.
A kockázat vállalás területén inkább biztonságra törekvő, mint bátor. Szükséges rosszként kezeli a kihívásokat. A szerelemben gondoskodó, és hamar párkapcsolati szintre szereti emelni a szerelmet. Könnyen lobban „lángra”, szereti, ha a másik figyelmes, szenvedélyes, és kimutatja az érzelmeit. Elriasztja a nagyotmondás, de a túlságosan szűklátókörű szemlélet is. Nem igazán kedveli a rugalmatlan társakat.
A gyermekvállalás nagyon fontos önnek. Majdhogy az életcéljának tekinti, de ezzel egy picit vigyáznia kell,mert nem mondhat le saját életfeladatról gyermekei támogatása miatt. Gyermekeivel szeretettel teli, figyelmes, érzelmes, de néha kritikus és túlaggódó is, pedig alapvetően nem ez jellemzi önt, csak saját gyermekei esetében nehezen tudja a távolságot megtartani. Vigyáznia kell, hogy ne elégedjen meg a gyerekek boldogságával, hanem a sajátját is tartsa szem előtt. A belső gyermeket, ami önben él ugyanúgy szeretni és támogatni kell, mert a felszabadultsága és a gondtalansága múlik rajta. Kreativitását legjobban párkapcsolatán belül tudja kiélni, megmutatni. Javasoltak az olyan tevékenységek, ahol kamatoztatni tudja kreatív képességeit, mert ezek az örömforrások a pozitív energia felvételére alkalmasak.

Munka, napi rutin
Az élet hétköznapi részeinek megnyilvánulása, a munka (nem a karrier) és az ezzel kapcsolatos társadalmi elvárások, a munkamódszer, a teljesítőképesség, a kudarcok. Munkájában kezdeményezőkészség, szorgalmasság, és önállóság jellemzi. Kitartása nem tud megnyilvánulni, ha érdektelen, és szellemi kihívások nélkül kell aprólékos munkát végeznie. Kifejezetten idegesítik az olyan jellegű munkák, amik a hatékonyságot nélkülözik. Akkor tud csak jó minőségű munkát kiadni kezéből, ha értelmet talál benne. Egyáltalán nem végrehajtó alkat! Általában az olyan emberekkel kapcsolatos területén tud sikereket elérni, ahol nem a hétköznapi, szürke részletekkel kell foglalkoznia. Javasolt munkalehetőségek a színház világa, a közművelődés, az újságírás az egyéb irodalmi tevékenységek vagy ahol a fent említett képességeit kamatoztatni tudja. A napi rutin az ön számára felemésztő és rabszolgamunka jellegű, ezért érdemes kötetlen idejű munkaterületet választania. A kudarcokat nem jól viseli, azonnal teljesítmény problémája lesz belőle, és gyakran nem is folytatja tovább a kudarcot vallott folyamatot.

Párkapcsolat, megjelenés a nyilvánosság előtt
Az emberi kapcsolatok, kapcsolat a külvilággal. A párkapcsolatban tanúsított viselkedés, és az ott elvárt viselkedés.
A párkapcsolatok terén magabiztosságot, önbecsülést, kiszámíthatóságot, harmóniát, kölcsönös alkalmazkodást vár el, ön pedig figyelmes, elkötelezett, sikerorientált, kapcsolatra kész, szabadságot kérő és adó. Általában határozott, öntudatos, empatikus, de férfias partnert keres, aki támogatja az ön szabadság igényét, ugyanakkor képes önt maga mellett tartani folytonos megújulási képességével. Kapcsolataiban erősen keveredik a szellemi lehetőségek kiaknázása és a mély érzelmi kötődés igénye. Ez néha belső feszültséget okozhat, hiszen a szabadság szeretete nehezen összeegyeztethető a társa iránti ragaszkodásával. Nehezen tudja kifejezni azokat a belső vágyait, amik arról szólnak, hogy a másik fél hogyan és milyen intenzitással vegye körül figyelmével. A belső aggodalmak, elsősorban a másik elveszítése miatt nem tudatosított módon rombolhatják a bizalmát. Kiszámíthatatlan módon válik gyanakvóvá, amit a másik fél nem igazán tud értelmezni, hiszen alapvetően a „mindenki tegye, amit etikusnak tart, és sose bántson meg tudatosan” elvet vallja. Meg tud bocsátani, de a verbálisan közölt mértéknél általában jobban bántja a csalódás, és az ilyen helyzetektől kezdődik egy lassú bizalmatlanság spirál.
A nyilvánosság az Ön számára nem okoz komoly problémát, de erősen lámpalázas típus. Ha már belekezdett a feladatba, ami megmutatkozást hoz, akkor minden megy az előre letervezett módon, sőt akár jól is érzi magát a helyzetben, de a legkisebb külső zavar is ki tudja zökkenteni, megosztja figyelmét.
Ezen az életterületen van módja legjobban megélni a Hold hatásait, a belső nőiességét, az intuícióját, és az anyai ösztöneit is, ami a gondoskodásban nyilvánul meg. Szerencsés választás, ha a férfi és női oldala közötti feszültséget megoldandó külön kezeli a befogadó és az aktív képességeit. A befogadó része, ami szívesen figyel a részletekre, rendszerető, szerény, nagy szüksége van a rendszerességre és a biztonságra, de kritikus, aggodalmaskodó, és szexualitásában kicsit gátlásos a párkapcsolatok területén kell, hogy helyet, és sok elismerést kapjon. Ajánlott megengednie magának az effajta viselkedés, ami az általános személyiségénél gyengébb, elesettebb. Keresse meg a szeretetre és elismerésre méltóságot ebben a személyiségrészben is, hogy kiegyensúlyozottabb lehessen.
Szintén itt nyilvánul meg a Plútó bolygó hozadéka a hatalmi törekvések megélésének igénye, ami szintén a párkapcsolatban képes leginkább megmutatkozni. Leginkább a gyanakvásban és a függőségi kapcsolatokra való hajlamban nyilvánul meg. A ragaszkodás, vagy a ragaszkodás elvárása egyaránt ehhez a jelölőhöz köthető. Érdemes elfogadni, hogy ez a rész is a személyiségéhez tartozik, és ilyen módon „kordában tartani”. Ha számít rá, hogy ezek az érzések is megjelenhetnek önben, akkor nem érik váratlanul, ha mégis felbukkannak, és kezelni is tudja őket.
A harmadik személyiség vonás az Uránusz bolygó hatáskörébe tartozik. Ellentétesen az imént leírtakkal ez a hatás a függetlenségi törekvéseket erősíti tovább. Önszántából hajlandó elkötelezni magát, de a „rabszolgaság” első jelére kihátrál a helyzetből.
Ilyen esetben, amikor két ennyire ellentétes erőnek kell megférnie egy fedél alatt, azt tudom javasolni, hogy mindkét érzésnek legyen területe a kapcsolaton belül. Ha lehetséges olyan módon, hogy önnek a legkevesebb feszültséget okozza, valamint tudatosítsa magában, hogy meg kell engednie magának mindkét hangulat jelenlétét. Például a kapcsolaton belüli szabadidő az uránuszi szabadságot élvezi, míg a közös feladatok tekintetében maximális együtt járás jöjjön létre, közös felelősség vállalással, összefonódással.

Változási képességek, ezotéria
A transzformáció területe, kapcsolat a transzcendens dolgokkal. Az öröklött vagyon, és a halálhoz való hozzáállás. Hogyan reagál a válsághelyzetekre, veszteségekre.
Ön az életében adódó változásokat bizonytalanul éli meg. Szélsőséges, válságos helyzetben sokat mérlegel, igyekszik a döntést halogatni. Az önt érő veszteségeket (anyagi és érzelmi egyaránt) nehezen dolgozza fel, megszenvedi. Nem is annyira a kötődés miatt, mint inkább az igazságtalanság érzése miatt. A harmóniájából ez tudja leginkább kizökkentetni. Előfordulhat, hogy komoly csalódásként éli meg, ha az élet nem a kedve szerint alakul. Fontos hogy ezekben a helyzetekben ne hagyja el hite.
Viszonya a nem kézzelfogható dolgokkal harmonikus, nem állnak messze öntől, de nem is tulajdonít túl nagy jelentőséget nekik. Igyekszik megérteni a magasabb szintű összefüggéseket a történések mögött.
Ezen a területen hat a Jupiter, a nagy szerencse és a legnagyobb kiterjedés jelölője. Ezt a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyrészt módja van nagyobb összegekhez jutni külső, hivatalos forrásokból – tehát a nem napi munkával megkeresett pénz – amit sajnos nem mindig érez jogosnak, és csak ritkán tudja megengedi magának, hogy el is fogadja, vagy felhasználja. Próbáljon a külső – anyagi és természetbeni – javakra is egy nagyobb rendszerben gondolni, és megérteni, hogy a folytonos áramlás lényege, hogy ilyen módon is hozzájuthat támogató eszközökhöz. Ez sem alantasabb, mint a hagyományos értelemben vett munka általi jövedelem. Lássa meg a szerencsét is a szerencsétlenségekben.
A másik fontos vonatkozása a jupiteri hatásnak, hogy affinitást ad a transzcendens tudományokban való kiterjedéshez. Egyfajta szintetizáló képességet, amivel össze tudja rendezni a mások számára kevésbé összefüggő szálakat is.Szellemi törekvések, utazások, spiritualitás
Az igazságérzet, a hit, a szellemi törekvések megnyilvánulásának formái. Hosszabb utazások (időben és térben), külföldi tartózkodás lehetősége. A jogi dolgokkal való kapcsolat.
Az ön életben a hit kardinális, olykor egészen kiemelkedő módon jelenik meg. Személyiség kifejezésének legegyszerűbb módja, ha elvein, ideológiáin és hitén keresztül mutatja meg magát. A hit ebben a kontextusban nem feltétlenül az Istennel, vagy az egyházakkal van összefüggésben, inkább valamiféle hitvallás az élettel kapcsolatosan. Magasabb szellemi törekvéseit elemi ösztönző erőként éli meg, szeretne valamely elméleti, esetleg gyakorlati terület elismert alakjává válni. Viszonya a jogi dolgokhoz kiegyensúlyozott, és természetes. Képességei alkalmassá teszik, hogy a különálló dolgokat szintetizálja. Sőt közvetíteni is tudja őket mások számára, amennyiben ön nem érintett személyesen az ügyben. Érintettsége esetén borúlátóbb a kelleténél.
Hosszabb utazásokra jó kilátása van, ahol a más kultúrákban való elmerüléssel a különbözőségeket tudja élvezni. A külföldön jól boldogul, de vigyáznia kell, mert hajlamos jóhiszeműsége miatt esetleg bajba kerülni, annyira magával ragadják az események és kissé elveszíti gyakorlatiasságát. Előfordulhat, hogy letűnnek csomagjai, vagy anyagi területen becsapják. Ezt meg tudja előzni egy kis odafigyeléssel, mert alapvetően nincs jelölve komoly fenyegetettség ezen az életterületen.
A személyiség elsődleges kifejeződése a Nap tartózkodik ezen az életterületen. Magabiztosságot ad a szellemi kihívások területén. Optimista, bizakodó személyiséget ad. Segíti a magasabb tanulmányok megvalósítását. Előfordulhat, hogy nem tudja egyszerre megvalósítani a párkapcsolati boldogságát és a fesztelen önkifejezését. Ezt a Nap és a Hold kedvezőtlen fényszöge okozza. Ahogy azt korábban írtam meg kell adnia a terültet mindkét személyiségvonásnak. A férfias oldal, vagyis a kezdeményező készség, a sikerorientáltság, az általában értett aktivitás, az én kifejeződése kell, hogy a magasabb tanulmányok, esetleg egy komolyabb valláshoz való tartozás keretein belül szabadon megnyilvánulhasson.
A Vénusz bolygó, vagyis a szeretet kifejezésének és befogadásának a képessége, valamint a szépérzék és a művészetek iránti fogékonyság szintén itt kap helyet. Ez megadja a szenvedélyt, az elhivatottság érzést az elvek érvényesítéséhez. Szerencsére kitartást, és szívósságot is ad, ami a nyilas Napjegyet jótékonyan egészíti ki. Az érzelmeit szereti mélyről jövően kimutatni, de csak az arra érdemesek juthatnak hozzá, a többiekkel távolságtartó. A feloldódáshoz viszonylag több időre van szüksége, de szívesen vesz részt bármilyen tevékenységben, ha nem akarják azonnal a sűrűjébe bevonni, hanem engedik a szemlélődő pozíciójába helyezkedni. Ha valakit nem talál szimpatikusnak, azzal rideg és meglehetősen szarkasztikusan tud viselkedni. Adott esetben ezt környezete szélsőségesnek is tarthatja, de nincs másról szó, mint hogy ilyenkor a kritikai érzékét nem hatja át a jovialitás.
A Neptunusz a határtalan érzelmek a vágyak és csalódások bolygója ezen a területen hajlamossá tehet a vak hitre, amit csak többrendbeli csalódás után hajlandó racionálisabb szintre hozni. Sajnos minden esetben érzelmi sérüléssel is együtt járnak a csalódásai. (Létezik az a fajta csalódás is, amikor nem az érzelmek, hanem a hit, vagy a szellemi értékek sérülnek.) Megóvhatja magát, ha figyel az intő jelekre, és hamarabb tér vissza a földre, minthogy lezuhanna. Legyen egy-két olyan ember ön körül, akiknek a véleményére tud hagyatkozni, és néha hallgasson rájuk.Karrier, életcél, anya, vezetői képességek, társadalmi törekvések
Az életcélok, életút, a sikerek, az általános értelembe vett célok, feladatok. A társadalomban elfoglalt hely, az elismertség formája. Viszony a tekintélyhez, a felettesekhez. Kapcsolat az anyával.
Céljait optimista szellemben, mozgékony módon kezeli és próbálja elérni. Az ön számára a társadalmi státusz és az elismertség a személyes különlegesség elérését szolgálja, nem is annyira a szakmai sikereket jelent. Feletteseivel igyekszik kedves, simulékony, segítőkész, és felkészült lenni. Vezetői képességeit akkor tudja kamatoztatni, ha képes koncentráltan figyelni céljaira, különben felaprózódik és tekintélyét veszíti.
Kapcsolata az anyjával nem zökkenőmentes. Sok korlátozást, és irányítást szenved el anyjától, aki viszont nem annyira következetes, mint azt másoktól megköveteli. Ez később erősen befolyásolja kapcsolatát saját gyermekeivel, akiknél figyel a személyes szabadság minél szélesebb körű biztosítására.
Személyes kommunikációját, mozgékonyságát, szellemi fürgeségét (a Merkúr bolygó hatásai)a karrier építés területén élheti ki leghatékonyabban. Nagy sikerrel győz meg másokat véleményéről, mert általában maximálisan hisz abban, amit csinál. Könnyen tanul bele szinte bármilyen munkába, és hamar tud váltani, ha az szükséges. Előfordulhat, hogy élete során nem csak egy karriert épít, hanem több, egymástól akár független irányba is elindul. Alapvetően családját is a karrierjével egyenrangúan kezeli, mondhatni az egyik sikerre vitt projectje a család, az otthon. Előfordulhat azonban, hogy amikor akadályokba ütközik tervei megvalósítása során, akkor kishitűsége eluralkodik önön, és nem tud a hiba okára figyelni, hanem az egész tervet elveti. Próbálja kisebb részekre osztani a tevékenységét, és csak a valóban akadályozott területen változtatni.

Álmok, vágyak, támogatók, barátok
A szabadon választott kapcsolatok, barátok, támogatók. Az álmok és vágyak megnyilvánulásai, minősége.
Baráti társaságban eleinte visszafogottan viselkedik, komolyan veszi a beszélgetéseket, szívesen bonyolódik bele érdekes eszmecserékbe. Szereti a sokféle, különleges, esetleg különc embereket. Meg tudja érteni a különböző társadalmi osztályba tartozó embereket, mert képes ítélkezés nélkül meghallgatni őket. Sőt kifejezetten szereti az ilyen „utazásokat”. Támogatói általában korban jóval eltérőek öntől, és gyakran erősen befolyásolják az általános világszemléletét is. Vágyait a megfontoltság jellemezi, megvalósításukat az önmagával tanúsított nagyobb engedékenység segítheti.

Elszigeteltség, tudatalatti, titkos dolgok
Az egyedüllét formája, az elszigeteltség megélése. Viszony a titkos, titkolt, tabu témákhoz, személyekhez. Az intuíció megjelenése. A tudatalatti területe, és annak megnyilvánulása az életben.
A magányban leginkább a korlátait, és az elkülönülését találja meg. Az ön számára kellemes környezet és módszer az önmagára figyelésre a valódi elvonultság, ahol személyét tekintve egyedül van, de meghagyja magnak a kapcsolatteremtéshez szükséges eszközöket. Előfordulhat az is, hogy egy alkotói magányt választ, ahol a legmodernebb kütyük segítik a munkáját, de az emberi kontaktust minimalizálja. Időnként nagyon nagy szüksége van erre a magányos létformára.
A titkokkal, tabukkal kapcsolatban nincsenek averziói. Tud titkot tartani, de nem igazán érzi hasznosnak a titkolózást. Intuícióját leginkább akkor tudja használni, és akkor engedi meg magának, ha stabil párkapcsolatban van. Különben inkább leellenőrzi a sejtéseit, mint hogy spontán módon rájuk hagyatkozzon.
Figyelmet igénylő tényező a képletében, hogy a Mars, vagyis az energiaháztartása, és az agressziója „beszorult” erre az élettérre. Sajnos ez nem sok könnyebbséget jelent, mert az ilyen esetben az agresszió sokáig nem kerül elő, csak gyülemlik, és ha robbanás ponthoz ér, akkor korlátok nélkül szakad ki. Ebből adódhatnak azok a helyzetek, ahol szinte a végletekig tűr, viszont amikor „elszakad a cérna” akkor a vártnál komolyabban reagál. Környezete ezt valószínűleg nehezen viseli. Szerencsés a helyzet azonban, mert van természetes, jól működő csatorna, ahol az energiái fokozatosan távozhatnak. Ez nem más, mint a verbális kommunikáció. Ha időről időre kinyilvánítja, hogy haragja, vagy tehetetlenség érzése növekszik, akkor környezete is tisztában lehet a várható következményekkel.
A másik hozadéka ennek a bolygóállásnak, hogy rengeteg energiát tud az önfejlesztésbe, az önismeretbe belevinni, és így hatékonysága kiemelkedő ezen a terülten.
Egészség
A leginkább érzékeny testrészei az idegrendszere, a csípője, és a tüdeje. Hosszan tartó terhelés alatt felső légúti, illetve allergiás jellegű panaszai lehetnek, de a pszichoszomatikus jellegű tünetekre és betegségekre hajlamos. Regenerálódási képessége jó, de minden esetben kifejezett nyugalomra van szüksége, mert már rövidtávon is jelentős veszély hordoz, ha lábon hordja ki betegségeit.. Az általános egészségi állapota jónak mondható. Öröklött módon hajlamos az ízületi bántalmakra, betegségekre. Életmódjából adódóan szívét és gerincét érintő problémákkal szembesülhet.  Figyelni kell az élete párkapcsolati területén adódó gondokra, mert azok gyakran az egészsége romlásához vezetnek. Műtétek és beavatkozások alkalmával sima, átlagosan zajló eseményekre számíthat, esetleg a rehabilitációs ideje lehet hosszabb az átlagosnál.
A nyilas jegy következtében hízásra hajlamos lehet.
Életútelemzés
Karmikus feladat
Kezdjük a Holdcsomópontokkal: A leszálló holdcsomópont mutatja, hogy milyen tudással érkezünk, a felszálló holdcsomópont jelzi, hogy mi az életfeladat, a megtanulandó, az elérendő cél. Nevezhetjük karmikus feladatnak is. A szűz jegyben álló leszálló holdcsomópont azt jelenti, hogy már születésekor a részletességre törekvést, a racionális személet tudását „hozza magával”. Veleszületett adottsága segítőkészsége, és alkalmazkodási hajlama. Feladata, hogy ezeket a tulajdonságokat megtanulja kezelni, kontroll alá helyezni.
El kell sajátítania a halak felszálló holdcsomópont által kijelölt dolgokat, vagyis szellemi képességének maximális kiaknázása, a szabályok és a társadalmi korlátok lerázása, amit leginkább a spirituális és ezoterikus úton tud megvalósítani.
Életfeladatát leginkább az önkép kialakítás, az ego területén tudja megvalósítani. Élete, és életfeladat megoldása elején legfőbb konfliktusa az én-kibontakoztatása és a harmóniára, kiegyensúlyozottságra törekvés között van. Feladata felismerni és megélni bátorságát, és igazi kapcsolatba kerülni saját magával, hogy azt tegye, amit valóban helyesnek tart. Készen kell állnia a találkozásokban és a kapcsolatokban keletkező konfliktusok és veszteségek kezelésére is.Életszakaszok jellemzése
Tanulásának menete - a születési képletében megjelenő bolygósorrend alapján, a Naptól indulva - a következő: Nap, Merkúr, Mars, Szaturnusz, Hold, Plútó, Uránusz, Jupiter, Vénusz, Neptunusz.
Élete során először a kommunikációval, a mozgékonysággal szembesül, aztán ezt követik a férfias energiák, és az agresszió. Tanulási sorában a korlátok és a szabályok majd a nőiesség, és az intuíció következik. Tapasztalatai birtokában halad tovább a hatalom, és a felforgató energiák megismerésében, amit a szabadság és a függetlenség élmény egészít ki. A bölcsességet, a szintézist és később az érzelmeket, a harmóniát sajátítja el élete során. Ezt követik végül a megismerés sorában a határtalan szeretet, és a vágyak.

Függelék
Név születési horoszkóp képlete 
A horoszkóp adatai
Ascendens vízöntő – horizont vonal
Mc – nyilas – az ég közepe
Nap – nyilas, 9. ház
Hold – szűz, VII. ház
Merkúr – nyilas, X. ház
Vénusz – skorpió, 9. ház
Mars – vízöntő,12. ház
Jupiter – mérleg, 8. ház
Szaturnusz – bika, 2. ház
Uránusz – mérleg, VII. ház
Neptunusz – skorpió, 9. ház
Plútó – szűz, VII. ház
Felszálló holdcsomópont – halak, I. ház
Leszálló holdcsomópont – szűz, VII. ház

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése