Szuperhold, kékhold igen, de vérhold nem látható Magyarországon 2018.01.31-én

A legtöbb helyen azt olvasom, hogy az évszázad jelensége! Ez igaz is, csak éppen Amerika nyugati partjainál!
Magyarországon nem lesz látható a holdfogyatkozás, emiatt picit csökken a jelenség szenzáció értéke, azonban vitathatatlan, hogy Szuperhold és Kékhold lesz az 2018.01.31-i holdtölte.


Az alábbi videoban - és a hozzá tartozó fordításban pontosan követhető, hogy a Szuperhold elnevezés a Hold Földközeli pályaszakaszán beállt telihold esetén használatos, míg Kékholdnak azt nevezik, amikor egy naptári hónapra nem csak egy, hanem két telihold is esik. Az adott hónapban a második telihold "beceneve" a Kékhold.


A látványos égi jelenséghez kapcsolhatunk érzelmi, intuitív és mentális nyitottságot, fokozottabb érzékenységet, mint más teliholdak idején. Aki amúgy is nehezebben alszik teliholdkor, az nagy valószínűséggel most is intenzíven fogja érzékelni az alvás zavartsága okán is kialakuló feszültséget.


Nem vitatható, hogy a víz elemhez tartozó jegyek - a Rák, a Skorpió és a Halak - szülöttei lehetnek érzékenyebbek, hiszen a Hold alapvetően ennek az elemnek az analógiás rendszerébe van sorolva.


Akit egy kis asztronómiai magyarázat érdekel a holnaputáni teliholddal kapcsolatban, az nézze meg az alábbi videót, melynek szövege magyarul ezen a linken olvasható.


AstroNovum

Szeretettel ajánlom a figyelmedbe az új asztrológiai szaklapot, amit kollégáimmal azért hoztunk létre, hogy az asztrológia szakmai színvonalon is képviseltetve legyen a hazai kiadványok palettáján. 
Azzal együtt, hogy elsősorban az asztrológiában jártasabb és már gyakorlatot szerzett olvasóknak készül, mindenki számára érdekes lehet, aki tanulmányozza az asztrológiát. 

Ha szeretnéd a szakma híreit olvasni, iratkozz fel bátran az
info@astronovum.hu címen*!
Az első három lapszám ingyenes!

www.asztronovum.hu*Az e-mail címet az Astronovum asztrológiai szaklap, és a lapot kiadó Asztrológusok Magyarországi Egyesülete híreinek kiküldésére szeretnénk használni. Harmadik fél számára az egyesület nem adja ki!

Elemzés 1 perc alatt


Egyszerű horoszkópelemzés Nicolas Cage képletén szemléltetve

A személyiségelemzés egyik lehetséges útvonala, ha a születési horoszkóp bolygóit kozmikus és lokális (jegy és házbeli) elhelyezkedésük alapján egy-egy mondatba foglaljuk.
Az alapgondolatot Hajo Banzhaf és Anna Haebler vetette fel Kulcsszavak az Asztrológiához című közös könyvükben. Ezzel a módszerrel azok is megpróbálhatnak horoszkópot értelmezni, akik még kevésbé járatosak az asztrológiában. Elég néhány általános analógiával tisztában lenni, és máris hozzá láthat az ember.

Felirat hozzáadása
A legegyszerűbb bemutatnom az alkalmazást egy konkrét példán. Az Oscar-díjas Nicolas Cage képletét választottam. Elég sok mindent lehet róla olvasni, lássuk hát, a horoszkópja szerint mi lehet igaz az egészből.
Cage 1946 Január 7-én reggel 5 óra 30 perckor született a Californiában található Los Angelesben. 
A képlete szerint Napja a Bak, Aszcendense a Nyilas jegyében van. Az imént említett horoszkóp elemek és a többi bolygója jegy és házhelyzete a következő:
Nap a Bakban az I.házban, Aszcendens a Nyilasban– az I. ház csúcsa, Hold a Mérlegben a X. házban, Merkúr a Bakban a I. házban, Vénusz a Vízöntőben a 2. házban, Mars a Bakban az I. házban, Jupiter a Kosban a IV. házban, Szaturnusz a Vízöntőben a 2. házban, Neptunusz a Skorpióban a 11 házban, Uránusz a Szűzben a 9. házban, Plútó az Szűzben a 9. házban áll.


A „statisztika után nézzük is az értelmezést:
 • Lényegemet tekintve kitartó, gyakorlatias, szikár (a Nap jegyének jellemzői) vagyok, és legjobban kibontakozni az egóm képviseletében, elsődleges megjelenésemmel (a Nap házának jellemzői) tudok.
 • Szerepem és életérzésem lelkesedő, optimista,prédikáló, kíváncsi (az Asc. jegye), amit kiegészít vagy csorbít a kommunikáció, a mozgás igény, a személyiségem megmutatására törekvés, és a férfias energiáim megélésének igénye (bolygók az I. házban, itt a Plútó).
 • Érzésvilágomra jellemző a harmóniára, szeretetre vágyás, és olykor a döntésképtelenség is (a Hold jegye) és ez ösztönösen hajt a karrier az életcél a társadalmi státusz, valamint a főnöki lét és az anyámmal való kapcsolatom (a Hold háza) irányába.
 • Gondolkodási módom kiszámítható, gyakorlatias, olykor nagyon szabálytisztelő (a Merkúr jegy) és értelmemet előszeretettel használom a személyiségem bemutatásának, és az egóm megnyilvánulásának a (a Merkúr háza) területén.
 • Elképzelésem a szerelemről, a kapcsolatokról és a szépségről különc, az intellektualitással szoros egységben élő (a Vénusz jegye). Szépérzékemet elsősorban a világszemléletemmel, és a birtokolt dolgaimmal (a Vénusz háza) fejezem ki.
 • Úgy harcolok, mint egy Bak – kitartóan, gyakorlatiasan, kiszámíthatóan, (a Mars jegye), és konfliktusaimat gyakran viszem az ego és az önkifejezés (a Mars háza) területére.
 • Értékesnek és impozánsnak tartom az energikus, nyílt, kissé önfejű, kezdeményező (a Jupiter jegye) életfelfogást. Gazdagnak érzem magam az otthonomban, és kedvelem a nálam idősebb karakteres férfiak társaságát.(a Jupiter háza), És örömmel veszek részt mindenben, amit a Jupiter érint (a Jupiter fényszögei) – jelen esetben a Nap, a Merkúr, és az Uránusz.
 • Nehézségeim vannak a különcökkel, a kívülállókkal, és akik, a határokat figyelmen kívül hagyva élnek. (a Szaturnusz jegye)*. Határaim, korlátaim, bűntudatom, de a legnagyobb fejlődési esélyem is az anyagiak, az értékrend és a világszemlélet (a Szaturnusz háza) területén vannak, és mindenben, amit a Szaturnusz érint (a Szaturnusz fényszögei) – jelen esetben a Hold és a Neptunusz.*gyakran nyilvánul meg a nehézség a jelölt dolgok magas szintű elvárásában önmagától és más irányába!
 • Függetlenségemet a hitrendszeremben és világnézetemben, magasabb tanulmányaimban, távoli utazásokban (az Uránusz háza) élem meg, és/vagy itt és mindazon keresztül változtatom álláspontomat, amit az Uránusz érint (az Uránusz fényszögei) – jelen esetben a Merkúr a Jupiter, és a Plútó.
 • Vágyódásaimat és megváltási vágyaimat a barátok, támogatók, vágyak, álmok, illúziók, csalódások (a Neptunusz háza) területén élem meg, valamint mindenben, amit a Neptunusz érint (a Neptunusz fényszögei) – jelen esetben a Nap, a Vénusz, a Szaturnusz, és a Plútó.
 • A hatalmamat és a tehetetlenséget – kiszolgáltatottságot, az „alagútélményt” a megszállottságot és legmélyebb átváltozásokat a tanulmányaimban és a hitben, olykor utazásaim során (a Plútó háza) élem meg, és mindenben, amit a Plútó érint (a Plútó fényszögei) – jelen esetben a Nap, a Merkúr, az Uránusz, és a Neptunusz.
(A három leglassabban keringő bolygó esetében azért nem beszélünk külön a jegyhelyzetekről, mert azok egy-egy nemzedékre jellemző vonásokat hordoznak, lassú mozgásukból adódóan. A születési képletben csupán a házhelyzetük és fényszög-kapcsolataik hordoznak személyre szabott jelentést.)

Ha csak ezt a tizenegy mondatot nézzük, máris körvonalazódott Nicolas Cage személyisége. A színészethez szükséges önkifejezéstől a kiemelkedő intellektuális adottságokig mindent láthatunk. Természetesen a horoszkóp üres házai így kimaradtak, ezért nem beszélhetünk komplett személyiség elemzésről.

A bolygók képleten belüli elhelyezkedéséből következtethetünk rá, hogy egy introvertált személyiséggel van dolgunk, aki a megjelenésnek mindig nagyon megfontolt módját választja. Fontosak számára a moráliskérdések, és titkon vonzódik az átlagostól eltérő dolgokhoz. Ezzel együtt kiszámítható és nagyon egyenes személyiség.

Megjelenését tekintve arcvonásaiban inkább a Nyilasra jellemző magas homlokot, és az I. házban álló bolygók hatását láthatjuk (Nap – kopaszodás, Merkúr – eleven tekintet, Mars erős szemöldökcsont.) Testalkata, a szikár magas csontosság viszont a Bak jegyet idézi.

Nicolas Cage horoszkóp képlete:


képek forrása:
http://noahdiana.blognownow.com/2011/11/2322_recent_confirmation_.html
2012,01.06.

Komplex haladó asztrológia tanfolyam


Asztrológus képzés 1+1 év
 A haladó asztrológus képzés első évében a hallgatók 
 • megismerkednek az előrejelző és speciális módszerekkel (direkciók, revolúciók, mundán asztrológia, egészségügyi aszrológia)
 • tanácsadási szakismereteket tanulnak, 
 • saját élményes önismereti csoportmunkán vesznek rész, és  
 • megismerkednek az asztrológiai irányzatokkal, azok speciális nézeteivel és módszereivel, 

hogy választani tudjanak a +1 év során hallgatni kívánt szakirányról. 

A +1 év nem kötelező, de igény esetén szakirány választható!
  
A részletek később elérhetők lesznek

Asztrológia tanfolyamok

http://www.achirit.hu/2017/01/asztrologia-tanfolyam.htmlKezdő - hobbi - asztrológiai tanfolyam
 Alap képzés melynek keretei belül megismerkedik a hallgató az állatövi jegyek, a bolygók, a házak és a fényszögek jelentésével.
A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan értelmezzen egy horoszkópot.  Az oktatási modul folyamán lehetőség van a témák rugalmas feldolgozására. A hallgató megismerkedik az előrejelző módszerekkel és azok használatával, valamint a személyiség elemzés speciális módszereivel.
A haladó tanfolyamra való jelentkezés feltételezi, hogy az alapvető asztrológiai ismeretekkel már rendelkezik a hallgató. (jegyek, bolygók, házak, fényszögek jelentése)  
A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan tudja használni az asztrológiai módszereket.  
 A képzés az asztrológia elméleti tudását adja.  A képzés végére a résztvevők birtokában lesznek annak a tudásnak, ami egy önálló személyiségelemzés elkészítéséhez szükséges. Ismerni fogják az összehasonlító módszert, a synastria képletek elemzését illetve képesek lesznek az előrejelző módszerek használatára, előrejelzések készítésére. A résztvevők sorszámozott, névre szóló tanúsítványt kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.
Asztrológusi diploma a komplex kezdő és haladó tanfolyam elvégzése után kapható.Komplex haladó asztrológia tanfolyam -
Asztrológus képzés 1+1 év
 A haladó asztrológus képzés első évében a hallgatók tanácsadási szakismereteket tanulnak, saját élményes önismereti csoportmunkán vesznek rész, és  megismerkednek az asztrológiai irányzatokkal, azok speciális nézeteivel és módszereivel, hogy választani tudjanak a +1 év során hallgatni kívánt szakirányról. 
A +1 év nem kötelező, de igény esetén szakirány választható!
 Részletek


Online asztrológia tanfolyam - haladó


Asztrológiai ismeretek haladóknak
Az oktatási modul folyamán lehetőség van a témák rugalmas feldolgozására: 

A modul tartalmazza:
 • a synastria elemzés alkalmazása a gyakorlatban,
 • az előrejelző módszerek használata (revolúciók, direkciók, tranzitok),
 • az asztrológiai elemzés tradicionális módszerei (Glahn kör, mundán asztrológia, perszonárok stb.),
 • a személyiségre vonatkozó részletes, analitikus elemzés,
 • egészségügyi asztrológiai ismeretek.

A haladó tanfolyamra való jelentkezés feltételezi, hogy az alapvető asztrológiai ismeretekkel már rendelkezik a hallgató. (jegyek, bolygók, házak, fényszögek jelentése)
A tanfolyam alkalmas ismétlésre, gyakorlásra, a nem használt tudás felelevenítésére. Hangsúlyt fektetünk a gyakorlati alkalmazás elsajátítására, sok közös elemzés lesz.  


A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan tudja használni az asztrológiai módszereket. 

A tanfolyam anyagait kétheti rendszerességgel kapja meg a hallgató, heti 1 online konzultációra és havonta egy skype konzultációra van lehetőség.
A tanfolyam feltétele az Inretnet hozzáférés és egy Skype fiók létrehozása.

Folyamatos kapcsolattartás optimálisan zárt Facebook csoportban, esetleg e-mailben van. 

Jelentkezés


A képzés ideje kb. 6 hónap, ezalatt feldolgozásra kerül a 12 tananyag csomag, mely tartalmazza magát a megtanulandó anyagokat, a gyakorló feladatokat, az ellenőrző feladatokat és  minden tananyag csomag végén egy rövid tesztet a tanultakról. 

A tanfolyam a részvevőkkel közösen egyeztetett napokon lesz megtartva havi egy skype konferencia, mely kb 2 órás, itt van alkalom feltenni a kérdéseket, és egyeztetni a tananyaggal kapcsolatban. Ezen felül minden hallgatónak rendelkezésére áll a folyamatos kapcsolattartás írásban az oktatóval és a többi hallgatóval is.
A tanfolyam biztosítja a tananyag csomagokat elektronikus formában, valamint számos példahoroszkóp képletet és elemzést.

A tanfolyam díja havi 10000 Ft, ami tartalmazza a tanagyag csomagot, a skype konzultációt, és a folyamatos kapcsolattartást.
KEDVEZMÉNYEK

 Early Bird kedvezmény
 Ha 2017.08.20-ig jelentkezel és befizeted az előleget, az a tanfolyam teljes árából 15 %-os kedvezményt jelent, tehát:
 számodra a tanfolyam havonta mindössze 8500 Ft lesz
ami a piacon egyedül álló lehetőség! 

Az előleg 8500 Ft, amit az utolsó havi tandíjból írok jóvá!
Tudatos vásárló kedvezmény
Ha a tanfolyam díját egyösszegben fizeted be, ez esetben 10% kedvezményt biztosítok, így a tanfolyam díja 60000 Ft helyett 54 000 Ft. 

A kedvezmények nem összevonhatóak.

Az első tananyag kiküldési időpont 2017. szeptember 20.


Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.

Online asztrológia tanfolyam - kezdő


Asztrológiai ismeretek kezdőknek
Ebbe az oktatási modulba szinte bármi belefér, ami a hallgatókat érdekli: 
A modul tartalmazza:
 • a horoszkóp ábrán való eligazodáshoz szükséges ismereteket, 
 • a Placidus program használatát
 • az asztrológiai irányzatok megismerését,
 • a személyiségre vonatkozó következtetéseket,
 • a jegyek és analógiák ismertetését,
 • összefoglalóan foglalkozunk azokkal a szabályszerűségekkel, melyek bizonyos személyiségbeli és kapcsolati mintázatokért felelősek,
Mivel az asztrológia alapvetően szimbólumokkal és analógiákkal dolgozik, ezért jelentős mennyiségben szerepelhetnek az anyagban szimbológiai és mitológiai ismeretek is.

Ezzel szemben az előadás nélkülözi a szárazabb szakmai ismereteket – a számításokat, a módszereket, a különféle elméleteket. A gyakorlati alkalmazást segít elsajátítani.
 
A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan értelmezzen egy horoszkópot. 

A tanfolyam anyagait kétheti rendszerességgel kapja meg a hallgató, 
heti 1 online konzultációra és 
havonta egy skype konzultációra van lehetőség. 

A tanfolyam feltétele az Inretnet hozzáférés és egy Skype fiók létrehozása. 

Folyamatos kapcsolattartás optimálisan zárt Facebook csoportban, esetleg e-mailben van. 

Jelentkezés


A képzés ideje kb. 6 hónap, ezalatt feldolgozásra kerül a 12 tananyag csomag, mely tartalmazza magát a megtanulandó anyagokat, a gyakorló feladatokat, az ellenőrző feladatokat és  minden tananyag csomag végén egy rövid tesztet a tanultakról. 

A tanfolyam a részvevőkkel közösen egyeztetett napokon lesz megtartva havi egy skype konferencia, mely kb 2 órás, itt van alkalom feltenni a kérdéseket, és egyeztetni a tananyaggal kapcsolatban. Ezen felül minden hallgatónak rendelkezésére áll a folyamatos kapcsolattartás írásban az oktatóval és a többi hallgatóval is.
A tanfolyam biztosítja a tananyag csomagokat elektronikus formában, valamint számos példahoroszkóp képletet és elemzést.

A tanfolyam díja havi 10000 Ft, ami tartalmazza a tanagyag csomagot, a skype konzultációt, és a folyamatos kapcsolattartást.
KEDVEZMÉNYEK

 Early Bird kedvezmény
 Ha 2017.08.20-ig jelentkezel és befizeted az előleget, az a tanfolyam teljes árából 15 %-os kedvezményt jelent, tehát:
 számodra a tanfolyam havonta mindössze 8500 Ft lesz
ami a piacon egyedül álló lehetőség! 

Az előleg 8500 Ft, amit az utolsó havi tandíjból írok jóvá!
Tudatos vásárló kedvezmény
Ha a tanfolyam díját egyösszegben fizeted be, ez esetben 10% kedvezményt biztosítok, így a tanfolyam díja 60000 Ft helyett 54 000 Ft. 

A kedvezmények nem összevonhatóak.

Az első tananyag kiküldési időpont 2017. szeptember 20.


Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.

Önismereti interaktív csoportok, tréningek, előadások

Egész napos programok, általában hétvégi napokon

http://www.achirit.hu/2017/08/kozponti-tema-nelkuli-onismereti-csoport.html


Társasjátékok

Nyitott önismereti csoportos beszélgetések
*********************************
12 részes interaktív önismereti sorozat az asztrológiai bolygóanalógiák mentén (nem igényel semmiféle asztrológiai előképzettséget) 1.Nap - Az énkép – az apa kapcsolat – az egészség – az önbizalom 2.Hold - A biztonságérzés – az anya kapcsolat – az anyasághoz való viszony – a belső intuitív oldal 3.Merkúr - A kommunikáció – a mozgékonyság – a rugalmasság – a gyerekkor 4.Vénusz - Az érzelmek kimutatása – az érzelmek befogadása – kapcsolódás a tulajdonhoz – kapcsolatok – a belső női kép 5.Mars - A tetterő – a szexualitás – az agresszió – a belső férfi kép 6.Jupiter - A kiterjeszkedés – a bölcsesség – a tanulás – a boldogulás 7.Szaturnusz - A felelősség –a határok – a kitartás – a korlátok – a félelmek 8.Uránusz - A kreativitás – a függetlenség – az elkülönülés 9.Neptunusz - A határok elmosás – az áradó egység – a függőségek 10.Plútó - A hatalomvágy – a ragaszkodás – a manipuláció – a határtalan energiák - a veszteségek 11.Ascendens és uralkodó bolygó - Az ego – a motiváció – az önmegvalósítás – helyünk a világban 12.Felszálló holdcsomópont - A karma feladat  Részvétel minimum 4- maximum 10 fő, egy alkalom 5 óra, 9-14 óráig szünetekkel, ára 5000 Ft /fő /alkalom Elköteleződést igényel, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem tud eljönni egy ülésre, akkor is ki kell fizetnie a díjat. Zárt csoportos önismereti tréning, ami alkalomig 12 hétig tart.
(nem igényel semmiféle asztrológiai előképzettséget)

*********************************

Előadások
Interaktív önismereti beszélgetések az adott témák mentén


http://www.achirit.hu/2017/06/eloadasok.html
o       A négy elem működése a személyiségben – Tűz, Föld, Levegő, Víz  
 o       Az életbeli megélési szintek
o       Az ismétlődő párkapcsolati minták és okaik

Az aktuális és a további előadások címét, időpontját és helyszínét ide kattintva éred el.
Jelentkezés


Tranzit bolygómozgások és hatások
Miért figyeljem az aktuális bolygóállásokat?A bolygók folyamatos haladása során időről-időre kapcsolatba kerülnek egymással és a jegyekkel. Az ilyen harmonikus vagy diszharmonikus kapcsolatok utalnak a hétköznapjainkban történő eseményekre, amit mindenki a személyiségének megfelelően érzékel, és él meg. Az asztrológia szerint, a születési képletben fellelhető bolygókapcsolatok, más szóval aspektusok ismétlődése minden esetben kihatással van életünkre. E hatás erőssége függő attól, hogy az "újra" létrejött bolygókapcsolat pontosan azonos, vagy energiájában nyugodtabb, esetleg feszültebb jegyekben jön létre.

Ha a tranzit – haladó – bolygó fényszögkapcsolatba kerül a születési képlet bármely elemével, akkor a létrejött kapcsolat jellegétől függően következtethetünk a megélésre is.Amennyiben valaki tisztában van a horoszkópjával, érdemes figyelnie, hogy az egyes ismétlődések, vagy a zodiákus jegyek érintettsége (pl. bolygótorlódás) milyen hatással vannak rá. Tapasztalatai alapján, nem túl hosszú idő után képes lesz kalkulálni a "jövendővel" a bolygók aktuális mozgásának, helyzetének ismeretében. Ezen az oldalon havonta frissítve írom le, hogy az adott időszakban a bolygók milyen kapcsolatban állnak egymással és a jegyekkel, és néhány támponttal igyekszem segítséget nyújtani az egyes aspektusok várható hatásának felismerésében

12 részes interaktív önismereti csoport

Az asztrológiai bolygóanalógiák mentén

Nem igényel semmiféle asztrológiai előképzettséget!

TEMATIKA
  1.Ismerkedés, a csoport megalakulása - 2020.03.04

2.Nap - Az énkép – az apa kapcsolat – az egészség – az önbizalom - 2020.03.11.

3.Hold - A biztonságérzés – az anya kapcsolat – az anyasághoz való viszony – a belső intuitív oldal - 2020.03.18.

4.Merkúr - A kommunikáció – a mozgékonyság – a rugalmasság – a gyerekkor - 2020.03.25

5.Vénusz - Az érzelmek kimutatása – az érzelmek befogadása – kapcsolódás a tulajdonhoz – kapcsolatok – a belső női kép - 2020.04.01.

6.Mars - A tetterő – a szexualitás – az agresszió – a belső férfi kép- 2020.04.08.

7.Jupiter - A kiterjeszkedés – a bölcsesség – a tanulás – a boldogulás - 2020.04.15.

8.Szaturnusz - A felelősség –a határok – a kitartás – a korlátok – a félelmek - 2020.04.22.

9.Uránusz - A kreativitás – a függetlenség – az elkülönülés

10.Neptunusz - A határok elmosás – az áradó egység – a függőségek - 2020.04.29.

11.Plútó - A hatalomvágy – a ragaszkodás – a manipuláció – a határtalan energiák - a veszteségek 2020.05.06.

12.Ascendens és uralkodó bolygó - Az ego – a motiváció – az önmegvalósítás – helyünk a világban - 2020.06.13.


A kurzus minimum 6, maximum 12 fővel indul.
Egy alkalom 3 óra időtartamú, két részletben, közte 10 perc szünettel.

12+1 alkalmas, heti rendszerességű, zárt csoportos önismereti kurzus.

Csoportvezető facilitátor: Bogdán-Körmöczi Júlia

Az első, ismerkedési alkalom 2020.03.04-én 17 órakor lesz.


A zártcsoportos tréning elköteleződést igényel, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem tud eljönni egy ülésre, a helyét akkor sem foglalja el más, biztosítva van számára a csoportban maradás. Ezt is kifejezi a tréning egészére vonatkozó díjszabás.

 A tréning ára 59000 Ft (alkalmanként 4916 Ft /fő), melyet három részletben lehet kifizetni.
Az első részletet az első alkalommal kell kifizetni, a másodikat az 5. alkalommal, a  harmadikat a 10. alkalommal.
Egyösszegű befizetés esetén a tréning díja 53000 Ft.

A csoporton való részvétel feltétele egy előzetes interjún való részvétel. 

A csoporton való részvételt kizárja, ha valaki pszichiátriai kezelés alatt állt, vagy jelenleg is áll, illetve, ha egy pszichoterápiás folyamatban van éppen. 
JelentkezésKarma - az út, amit járni kell - 1. rész

Bevezető
A Nap és a Hold pályája a Föld körül
Az asztrológiában a karmikus feladatot a felszálló Holdcsomópont mutatja a horoszkópban.
A Holdcsomópont a Nap és a Hold pályájának - eltérő elhajlásukból adódó - metszéspontja, amelyből kettő van, egyiket leszálló, másikat felszálló Holdcsomópontnak nevezzük (és nevezi a csillagászat is.) A Földről nézve a Holdcsomópontok hátráló mozgásban vannak. 
Hagyomány szerint nevezik Sárkány fejnek és Sárkány faroknak is, és a szimbóluma is ennek az elnevezésnek a képét mutatja. 

A Sárkányfej és a Sárkányfarok
Az asztrológiában külön ágazatot képez a karma asztrológia, amely azzal foglalkozik részletesen, hogy milyen sorsfeladattal és karmikus teherrel érkezik az ember a Földre. 

Ebben a cikksorozatban megismerkedhet a születési karmikus feladatokkal. Természetesen ez egyszerűsített változat, a személyre szabottságot minden esetben a teljes születési képlet elemzésével lehet elérni.
Mivel nem akarom nagyon elhúzni a sorozatot, minden részben két karmafeladatot mutatunk be. 

Keresse ki születési dátumát a táblázatból az évszámok alapján.
Amelyik jegy a születési dátuma felett van, az a felszálló Holdcsomópontja jele. Rákattintva a leíráshoz jut!

1911.11.07.-1913.05.27.
1910.04.19.-1911.11.07.
1908.09.30.-1910.04.19.
1930.06.18.-1932.01.06.
1928.11.29.-1930.06.18.
1927.05.12.- 1928.11.29.
1949.01.28.-1950.08.17.
1947.07.11.-1949.01.28.
1945.12.22.- 1947.07.11.
1967.09.09.-1969.03.29.
1966.02.20.-1967.09.09.
1964.08.02.-1966.02.20.
1986.04.20.-1987.11.08.
1984.10.01.-1986.04.20.
1983.03.14.- 1984.10.01.
2004.11.30.-2006.06.19.
2003.05.13.-2004.11.30.
2001.10.24.-2003.05.13.


1907.03.13.-1908.09.30.
1905.08.24.-1907.03.13.
1904.02.04.-1905.08.24.
1925.10.23.-1927.05.12.
1924.04.04.-1925.10.23.
1922.09.16.- 1924.04.04.
1944.06.03.-1945.12.22.
1942.11.15.-1944.06.03.
1941.04.27.- 1942.11.15.
1963.01.13.-1964.08.02.
1961.06.26.-1963.01.13.
1959.12.07.- 1961.06.26.
1981.08.25.-1983.03.14.
1980.02.05.-1981.08.25.
1978.07.19.- 1980.02.05.
2000.04.05.-2001.10.24.
1998.09.17.-2000.04.05.
1997.02.27.- 1998.09.17.

1902.07.18.-1904.02.04.
1900.12.28.-1902.07.18.
1900.01.01.-1900.12.28.
1921.02.26.-1922.09.16.
1919.08.10.-1921.02.26.
1918.01.20.-1919.08.10.
1939.10.09.-1941.04.27.
1938.03.21.-1939.10.09.
1936.09.01.-1938.03.21.
1958.05.20.-1959.12.07.
1956.10.30.-1958.05.20.
1955.04.13.-1956.10.30.
1976.12.29.-1978.07.19.
1975.06.12.-1976.12.29.
1973.11.22.-1975.06.12.
1995.08.11.-1997.02.27.
1994.01.21.-1995.08.11.
1992.07.04.-1994.01.21.
2014.03.22.-2015.10.09.
2012.09.03.–2014.03.22.
2011.02.15.–2012.09.02.

1916.07.03.-1918.01.20.
1914.12.14.-1916.07.03.
1913.05.27.-1914.12.14.
1935.02.12.-1936.09.01.
1933.07.25.-1935.02.12.
1932.01.06.-1933.07.25.
1953.09.23.-1955.04.13.
1952.03.06.-1953.09.23.
1950.08.17.-1952.03.06.
1972.05.05.-1973.11.22.
1970.10.16.-1972.05.05.
1969.03.29.-1970.10.16.
1990.12.15.-1992.07.04.
1989.05.28.-1990.12.15.
1987.11.08.-1989.05.28.
2009.07.27.-2011.02.14.
2008.01.08.-2009.07.26.
2006.06.19.-2008.01.07.

KOS Felszálló Holdcsomópont
Feladata a küzdés, az érdekérvényesítés, az önállóság
1911.11.07. - 1913.05.27.
1930.06.18. - 1932.01.06.
1949.01.28. - 1950.08.17.
1967.09.09. - 1969.03.29.
1986.04.20. - 1987.11.08.
2004.11.30. - 2006.06.19.

Akik Kos Holdcsomóponttal jöttek a világra, azok hozott, lenyomatként bennük munkálkodó része a Mérleg jegy jellemzőiből áll. Ilyen például a kapcsolati függőség, a konfliktuskerülés, a bátortalanság, az döntési nehézség, a sok kompromisszum meghozatala. A jelenlegi élete másról sem szól, mint hogy ezeket a tulajdonságokat – belső hajtóerőket – megpróbálja teljesen kiszorítani az életéből. Akkor érezheti teljesnek magát, ha épp az ellenkezőjére törekszik, mint amit előző életéből áthozott. Éppen ezért feladata az akarat, az öntudat fejlesztése, önálló cselekvés, és saját elképzelések kialakítása, és célba juttatása. Meg kell tanulnia konfrontálódni, akár annak árán is, hogy veszít népszerűségéből. Felelősséget kell vállalnia, és harcolnia kell szinte mindenért az életben. A kihívások folyamatosan állnak ön elé, leginkább azért, hogy a fent felsorolt képességeit minél jobban ki tudja fejleszteni.
A legkevésbé akkor szolgálja karmikus feladatát, ha megalkuvó, ha nem érvényesíti önös érdekeit, és nem vállal felelősséget tetteiért. Sajnos ebben az esetben a sors, időről időre belekényszerítheti olyan élethelyzetekbe, amik kiprovokálják a karakteres, és olykor ellenszenves viselkedést.


Ismert emberek Kos felszálló Holdcsomóponttal:
Thomas Mann, G. B. Shaw, Esterházy Péter, Umbero Eco, Vörösmarty Mihály, LutherMárton, Osho, Sigmund Freud, C.G.Jung, René Descartes, Szent-Györgyi Albert,  Mihail Gorbacsov, Winston Churchill, Habsburg Ottó, Boris Jelcin, Kádár János, Raoul Wallenberg, Mádl Ferenc, Albert Schweitzer, Peter Paul Rubens, Geroges Bizet, Jacqoues Offenbach, Niccolo Paganini, Maurice Ravel, Tolcsvay László, Nagy Feró, Alfonzó, Latinovits Zoltán,  Michael Schumacher.Mérleg Felszálló Holdcsomópont
Feladata az együttműködés
1902.07.18.-1904.02.04.
1921.02.26.-1922.09.16.
1939.10.09.-1941.04.27.
1958.05.20.-1959.12.07.
1976.12.29.-1978.07.19.
1995.08.11.-1997.02.27.

Akik Mérleg Felszálló Holdcsomóponttal jöttek a világra, azok hozott, lenyomatként bennük munkálkodó része a Kos jegy jellemzőiből áll. Ilyen például, hogy akaratos, küzd mindennel, konok, mindig győzni akar, elsöpri a másik embert, nehéz vele kijönni, konfrontatív, figyelmetlen, nem empatikus. A jelenlegi élete másról sem szól, mint hogy ezeket a jellemzőket, tulajdonságokat leküzdje, és távol tartsa magától. Akkor lehet kiegyensúlyozott, ha megtalálja azt a harmóniát, ami előző életéből hiányzott. Ezért meg kell tanulnia  - épp az ellenkezőjét, mint amit a Kos hordoz – együttműködni, kapcsolatokat kialakítani és fenntartani. A másiknak szívességet tenni, önzetlenül, akár úgy is, hogy érzékelhetően kihasználják. Meg kell tapasztalnia a másiktól való függést, a döntési nehézségeket, a konfliktuskerülést. Mivel ez a legnagyobb feladata, az élet sok olyan helyzetet hoz önnek, ahol harmóniát kell teremtenie két ember között, ahol használnia kell született diplomáciai képességeit.
Legkevésbé akkor szolgálja karmikus feladatát, ha folyton harcol, mindent egyedül akar megoldani ahelyett, hogy segítséget kérne, ha csak önös érdekeit tartja szem előtt. Amikor valaki nem veszi figyelembe a sors által rászabott feladatot, akkor az élet kikényszeríti azt valamilyen formában, amit nem tud kikerülni.

Ismert emberek Mérleg Felszálló Holdcsomóponttal:
Pilinszky János, Illyés Gyula, Lev Tolsztoj, Mikszáth Kálmán, Göncz Árpád, Henrik Ibsen, Jules Verne, George Orwell, Romhányi József, Isaac Newton, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Samuel Morse, Neumann János, Blaise Pascal, Mária Terézia, Paul von Hindenburg, Áder János, Michelangelo, Schumann, Gregor József, John Lennon, Pécsi Ildikó.