Mi felé haladunk most? 2020. utolsó negyedév


Sokan keresnek és kérdeznek arról, hogy mi várható. Legtöbben arra kíváncsiak, hogy személyesen mit tehetnek, hogy a külvilágban zajló események mentétn a "belső" munkájukkal jó irányba haladhassanak. Az elmúlt hetek egyéni konzultációinak köszönhetően kialakult egy elég jól látható "erővonal", ezt szeretném megosztani veletek. 

Röviden: keresd azt az érzést, ahol leginkább önmagad vagy egy válaszra adott kérdésben. Hitelesség, önbizalom, higgadtság. Ezeket az erényeket adja a Szaturnusz a Bakban.

A Szaturnusz analógiái szerint, és vonatkoztatva a jelenlegi helyzetre, a bizonytalan helyzetekben azt vehetjük alapul, ami önmagunkból fakadóan elérhető. Nem veszünk igénybe külső segítséget. Sokszor nem is hallgatunk másokra. Makacsság, kitartás és higgadtság. Persze, jegyfüggő, hogy ezek a képességek hogyan jelennek meg, és mivel most saját uralmi területén a Bak jegyében jár, így a Bak minőségein keresztül mutatja legjobb tulajdonságait. A higgadtság visszafogottsággal társul, az önmagából fakadó cselekvés felelősségvállalással társulhat. Mivel a külső tényezők bizonytalansága a belső biztonság megtalálását forszírozza, így egyre inkább meglelhetjük a belső egyensúlyi állapotunkat. 

Amiben én biztos vagyok, arról tudok higgadt magabiztossággal nyilatkozni. Nem kell kiabálni, nem kell hadakozni. Tudom engedni a hangosságot elsuhanni mellettem, ahogy a befolyásolás is kevésbé lesz hatékony. A megingathatatlanság olyan bázis, amit a Bak Szaturnusz épít. 

A Bak Szaturnuszhoz jelenleg a Kos Mars kapcsolódik. 
A Mars erővel és bátorsággal segít, hogy képviselni is tudjuk azt a felelősségteljes véleményt, amit belső értékrendünk diktál. Nem kaszabol, nem csap nagy zajt, hanem rendíthetlenné teszi az akaratot. A Mars a Kosban ez az akarat maga. Az elhatározás ereje, a magabiztos erő, amivel önmagamat meg tudom védeni bárkivel szemben. 

És mint a Mátrixban Neo, már nem kell a lövedékek elöl elhajolni sem, mert azok lehullanak, mielőtt elérnének. A Bak Szatrunusz képviseli a felvállalt felelősséggel kialakított álláspontot, ez lesz a pajzs. Azt gondolnánk, hogy egy quadrát feszültséget szül. Igen, egy bizonytalan helyzetben. De a belső bizonyosság idején a Szaturnusz-Mars quadrát az statikus erő a karban és az öntudatban, ami fenntartja a pajzsot. 

A Szaturnusz hozza a belső önazonosságnak és hitelességnek azt a formáját, ami a felelősségvállalással van összefüggésben, míg a Mars a bátor megnyilvánulások, a konfrontáció képességet, és az önérdekek érvényesítését szimbolizálja. 

Ahogy látom, a külvilág olyan mértékben vonja el a támpontokat, és olyan sok bizonytalanságot tartalmaz, hogy már nincs mihez viszonyítva kialakítani az egyéni állásfoglalásokat. Arról nem is beszélve, hogy a különféle elveket valló csoportok bántóan lépnek fel egymás ellen, szinte már nem is akar az ember egyikhez vagy másikhoz nyíltan csatlakozni, mert a végletességgel már nem ért egyet. 

Marad az egyén számára, hogy úgy alakítson ki véleményt, ami kizárólag önmagáért való, csak a saját álláspontját tükrözi, az alapja a gondolkodás, és ezt már nyíltan, könnyen és önazonosan tudja felvállalni. 

Mi itt a lényeg? Talán a sokat emlegetett belső középpont. Valami önmagunkkal teljesen azonos érték. Amit bármikor fel tudunk vállalni, olyasmi, amiért felelősséget is tudunk vállalni, aminek a következményeit is átgondoltuk. Nem a hangosság az igazság mércéje. Itt is ez az elv érvényesül. 

A Szaturnuszhoz kötjük az ásványokat, azokat a kristályos szerkeztű, nagyon mélyen bújó értékeket, amiket a felszínrehozva, sokszor csiszolatlanul is hibátlanok. Csiszolással pedig az érték csak tovább nő. 

Így képzelem el az egyén szintjén kialakuló magabiztosságot. Olyan kincs, ami a felszínen csak sejteti jelenlétét, de "éles helyzetben" megnyilvánul és akkor ragyog - mások számára is értéket jelent. 

A Szaturunusz három évnyi Bakban való mozgása a végjátékához ér. Volt idő a bányászásra, mostanra legtöbbünk tudhatja, hogy milyen kincseket rejt a felelősségvállaló lelki mélysége. A Mars abban segít, hogy meg merjen mutatkozni a hosszú idő alatt kifejlődött kritsályosan precíz önbizalom. A hitelesség által, amit mondok, az belőlem fakad, és ezért támadhatatlanná tesz. A Mars legnagyobb ajándéka most, hogy a feltárulkozás révén tesz sérthetlenné. Ha én tudom, hogy mit miért csinálok, ebben higgadtan vagyok, önazonos, és cselekszem, akkor a cselekvésen át láthatóvá lesz mindaz, amit képviselek. Felelősen számolok a következményekkel, és vállalom a hozadékait egy-egy döntésemnek, cselekedetemnek. A Bak arra tanít, hogy a lehető legtisztább formában jelenítsük meg magunkat és gondolatainkat a tetteinkben. 

Lehetőséget kaptunk ebben az utolsó negyedévben, hogy megtapasztaljuk és megéljük a higgadtságot, a határozottságot, a felelősségvállalást, és a belső középpont egyensúlyát.


Bolygó- és horoszkópállítás


A horoszkóp a születés pillanatának csillag és bolygótérképe. Ezt a képet megszemélyesítve, térben felállítva, olyan helyekre juthatunk el önmagukban, amit talán sejtünk, vagy részleteire emlékszünk, de ritkán van vele intenzív kapcsolatunk.

A bolygóállítás nem más, mint a morfogenetikus mező*, vagy tér használata egy születési horoszkóp megjelenítésére. A bolygókat és fontosabb asztrológiai pontokat megszemélyesítő segítők így emberi "testet öltve" képesek felfedni tartalmaikat, emlékeiket, hozott információikat.
Az állító - a képlet tulajdonosa - maga is beleállhat, így érezheti, megtapasztalhatja az egyes horoszkópelemek minőségeit. 

Az állítás egy kérdés megfogalmazásával kezdődik, a kérdező egy aktuális dilemmáját, problémáját vagy állapotát fókuszban tartva állítja a csoportból felkért képviselőket a saját képlete alapján a megfelelő helyre. 
Innen én veszem át a szerepet, és kérem egyesével, hogy a képviselők figyeljenek befelé, elsősorban az érzésikre. Hogy érzik magukat a helyzetükben, milyen a kapcsolatuk a többi képviselővel, és ebből az alapfelállásból indul az állítás legizgalmasabb része, amikor a feszültség a képviselőket mozgásra indítja...

A mozgással az állítás dinamikussá válik, és a megfelelő időpontban a kérdező is beáll a saját képletébe. A feloldást általában mozgásban, és minimális beszédben - úgynevezett oldómondatokkal vezetjük ki. 
A módszer a Hellinger-féle családállítás módszerével rokon, gyakorló asztrológusokkal közösen dolgoztuk ki, és a saját személyközpontú szemléletem, a korábbi hellingeri állítások terén szerzett tapasztalataim és tanulmányaim segíti az állítás vezetését. 

Az állítást követően a kérdező úgynevezett utánkövetést vehet igénybe, ami azt jelenti, hogy segítséget kap az állítás élményének feldolgozásában is, asztrológiai és személyközpontú tanácsadás formájában. 

A csoportos állítások egésznapos programok, ahol több állító kérdése is sorra kerül. Egy nap általában 4-6 kérdés állítására van lehetőség. 
Legtöbbször szükség van segítők jelentkezésére is, akik az állítók mellett aktív részesei az állításoknak, így maguk is gazdagodnak a "szerepeik" által megélt önismereti tartalmakkal. 

A horoszkópállítás díja kérdést állítók számára 15000 Ft/alkalom
Segítő csoporttag számára a díj: 4000 Ft/alkalom

Bejelentkezés a következő csoportra: +3670-557-0902

További kérdéseivel kapcsolatban keressen bizalommal!
Személyközpontú tanácsadás

 Önismereti egyéni konzultációk

Carl Rogers szemléletmódja, a személyközpontú módszer a kliens saját élményeit és megéléseit helyezi a segítségnyújtás középpontjába. Abból indul ki, hogy a személyiség fejlődése mindiga növekedés irányába tart. 

A tanácsadás során biztalmat és biztonságot építünk közösen a klienssel, hogy ebben a közegben juthassunk közelebb és közelebb az önelfogadáshoz. Az elfogadás, mint alap attitűd jellemzi a tanácsadás légkörét. 

Személyközpontú tanácsadásban mentálisan egészséges, életvezetési problémával, nehézséggel, elakadással küzdő személy vehet részt. 

A tanácsadás álatalában ismerkedéssel indul, ami akár 2-3 alkalom is lehet. A tanácsadás ezen szakaszában tudjuk közösen feltérképezni, hogy milyen célt érdemes kitűzni a tanácsadásban elérendő eredményként. 

Az első néhány alkalmat követően - a pszichológiai tanácsadásban szokásos módon - úgynevezett tanácsadási szerződésben foglaljuk össze közösen a kliens és a tanácsadó, hogy milyen céllal, milyen időintervallumra köteleződünk el, illetve itt rögzítjük, hogy milyen gyakorisággal és milyen időtartamban szeretnénk a tanácsadást folytatni. 

Álatában heti vagy kétheti gyakorisággal, alkalmanként 50 percben találkozunk. Ennek célja, hogy egyénre szabott lépésekben, a saját ritmus megtalálásával haladjunk a központi téma feldolgozásával. A konzultáció ára 8000 Ft/alkalom. 

Tanácsadára jelentkezni a +3670-557-0902-es telefonszámon, vagy e-mailben tud. 

További kérdése esetén keressen bizalommal! 


Napforduló, újhold és részleges napfogyatkozás - 2020.06.21.

A hármas Nap-Hold cikus, a 2020-as Rák jegyében járó Nap idején

A mai napot nem csak a napforduló de az újhold és a Szaturnusz fényszögben álló részleges napfogyatkozás is különlegessé teszi. Jelentésében mindez arra hívhatja fel a figyelmünket, hogy a nőies és férfias minőségeink milyen módon tudnak megjelenni a csoportjainkban, az emberekkel kapcsolatban, és elsősorban milyen magasabbrendű közös felelősséget szeretnénk vállalni.


Az egyén szintjén nem csak azt kérdezi, hogy mit szeretnénk szűkebb környezetünkben, hanem hogy az elmúlt 3 év alatt mit tanultunk meg a felelősségről, saját határaink kijelöléséről, és a családról. Hol a helyünk, mi a szerepünk, milyen tudatosan vagyunk képesek kezelni a kiszolgáltatottság és a felelős támogatás kérdését.

Az újhold a Rák 0 fokán azt veti fel – és aztán járja körbe a következő 28 napban – hogy milyen módon gondoskodunk a saját biztonságunkról? Milyen identitással élünk a külvilág felé, és mi határoz meg minket lelkileg. Az intuitív oldalunk mekkora teret tölt be – és ezzel komplementer módon a kifelé áradó egónk tere mekkora? Vajon van-e egyensúly e két terület között?

Valamivel később, július 5-én a telihold idején a Hold a Bak jegyből nyit teret a Napnak, hogy a felelősség és a kiszolgáltatottság kérdését feszítse ki, mint egy vitorlát. Ebbe a feszes vitorlába a tettek és az akarat fúj irányadó szelet. Vajon hogyan tudjuk magunk és mások számára megteremteni azt a törékeny biztonságot, amiről annyit tanulhattunk az elmúlt három év során, és amit a 2020-as év decemberéig még többször fel fog vetni a világban zajló eseménysorozat?

Ha eljutottunk az egyéni felelősségünkhöz és megtaláltuk az egyéni biztonságunk forrását, akkor mit kezdünk majd egymással, és az egymás számára nyújtható biztonsággal? Foglalkozunk vele, vagy sem? Érdekessége ennek a teliholdnak, hogy ha tudatosan a megtanulható és megtanítható ismeretekre koncentrálunk, akkor megérthetjük és érthetővé tudjuk tenni környezetünk számára, hogy a gyökeres átalakulás társadalmi szinten is elhozhat egy előrelépést és gyarapodást, de ehhez a megszerzett tapasztalatokat bölcsen kellene hasznosítani. A Holdcsomópont kapcsolata a Szaturnusszal azt mutatja, hogy minden biztonság és felelősség kérdést megismertünk már, sőt meg is tapasztaltunk már (A sokat idézett elmúlt 3 év alatt, amikor a Szaturnusz a Bakban járt, és januáronként sokbolygós stelliumokkal vonta magára a figyelmünket). Viszont az idő a döntésre, hogy miként folytatjuk tudatos cselekvés formájában az életünket most jött el. Megmutatható, hogy kész vagyunk a változásra. Ez a lehetőség olyan „kapukat nyit” melyeken a férfi és női minőségek a helyükre kerülhetnek. A Nap, vagyis a férfias erő azonosulhat és elismerheti a Hold által képviselt nőies erőt. Mivel a Hold a Bak jegyéből szemben áll a Nappal, ezért feszültség és kihívások árán jöhet el a megértés. De egyúttal a határok is láthatóvá válnak. Ahogy a felelősség és a kiszolgáltatottság is ebben a holdfázisban mutatja meg magát leginkább.

A jelenleg Rák jelében járó Nap a Holddal egy Holduralmi újhold formájában és pontos kihívásban szemben a szintén uralomban álló Szaturnusszal már nem enged tovább semmit, amit nem vállalunk fel felelősen, a következményeivel együtt. A második újhold a Rák jegyében nem kérdéseket tesz fel, hanem a korábbi kérdésekre adott válaszok szerint ítél és megvalósít. Amiért nem vállaltuk a felelősséget, azt viszi. Nagy eséllyel keményen szembesít, hogy mivel kellett volna igazán foglalkozni. Sajnos ennek az állásnak a kikényszerítő erejét a Mars mutatja meg, ami nem kevesebb, mint 6 hónapot tölt legnagyobb erejében a Kos jegyében. Ez hosszú idő, és a második újhold idején a Nap-Hold-Szaturnusz fényszög után a legmeghatározóbb szereplője lesz a képletnek a Mars és Ascendens közötti quadrát – feszítő fényszög. Jelentése akarat, akaratosság, agresszió, önvédelem, önérdekérvényesítés, harc, kezdeményező erő, férfiasság, szexualitás. Mindezt felnagyítva a Kos akaratos, gyors célratörő valamint kevéssé türelmes és kompromisszumkész módján. De legalább szemtől-szembe, egyenesen és hatékonyan. A gatyákat érdemes felkötni…. Kiemelt napok majd december 11-e, amikor a Nap a Holdcsomóval és a Marssal kapcsolóik egybe, valamint december 20-a, amikor a Szaturnusz és a Jupiter közösen átlép a Vízöntőbe. Január 7-én hagyja el a Mars a Kos jegyét, szóval kiadós időszak elé nézünk.

A mostani két újhold és telihold a Rák és a Bak jegyűeket különösen erősen érinti, számukra az elkövetkező 28 nap minden napján érdemes lenne gyakorolni a csendet, itt az elme csendjére gondolok. A nyugalmas csend – pl a meditáció – gyógyító erejű. 
A pontos időpontok:
2020.06.21-én reggel 8:41:25-kor pontos a Nap-Hold együttállás. Ehhez erősen és meghatározóan kapcsolódik a Szatrunusz a rend, a határok, a felelősség bolygója, és mindezek mellett az idei év eseményeit nagyban meghatározó Jupiter és Plútó együttálláshoz a Mars kapcsolódik egy szextillel.

2020.07.02-án hajnali 1:36:55-kor visszatér a Szaturnusz a Bakba, a még érvényes Nap-Merkúr együttállást szextillel világítja be az Uránusz, a Hold pedig a Felszálló Holdcsomóponttal és a Szatrurnusszal alkot egzakt fényszöget. A Plútó és Jupiter még mindig 1 fokon belüli együttállásban van.

A telihold pillanatában, 2020.07.05-én hajnali 6:44:21-kor az Ascendens az Oroszlán 3 fokán, az Mc T-quadrátot adva a Nap-Hold szembenállással lesz 14 fokon a Kos jegyében. Közben a Mars trigont vet az Asc-re de az Uránusz és a Neptunusz fényszög nélkül halad…

2020.07.20-án este 19:32:54-kor a Rákban még egyszer összefonódik a Nap és a Hold, immár a 28. fokon, amivel egzakt szembenállásban lesznek a Bak 28. fokán álló Szaturnusszal. Az újhold másodpercében az uralomban lévő Mars ívperc pontos quadrátot ad az Ascendensre, ami a Bak 12fok 48 másodpercén áll. Még egy kiemelést érdemlő kapcsolat lesz, ami a Jupitert és a Vénuszt köti össze. A 144 fokos biquintil egy tudatosítást igénylő fényszög. Hogy a Holdcsomópont se maradjon ki a showból, a Szaturnusszal alkot quinkunxot a felszálló Holdcsomó!!!

TanfolyamokAz első alkalom tervezett időpontja 2020. szeptember 17.
csütörtök, 16 óra. 
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31. 
Részletek


Az első alkalom időpontja
2020.szeptember 7.,
hétfő 17 óra 
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31. 
Részletek http://www.achirit.hu/2014/09/komplex-kezdo-tanfolyam.html
Asztrológus képzés.
Rugalmas, a csoporthoz illeszkedő időpontokban (délelőtti vagy délutáni alkalmakkal is!

  
 A haladó asztrológus képzés első évében a hallgatók tanácsadási szakismereteket tanulnak, saját élményes önismereti csoportmunkán vesznek rész, és  megismerkednek az asztrológiai irányzatokkal, azok speciális nézeteivel és módszereivel, hogy választani tudjanak a +1 év során hallgatni kívánt szakirányról. 
A +1 év nem kötelező, de igény esetén szakirány választható!Személyreszabott, egyedi ásványékszerek készítése


Asztrológiai analógiák mentén kiválasztott valódi ásványokból
 (sem festett, sem szintetikus ásványt nem használok) alkotom meg az egyénre szabott ékszert, melyet akár egy probléma időszakos megoldásához, akár hosszabb időtartamra tervezve támogató, erősítő célzattal tud viselni a megrendelő. 

Általában karkötőket tervezek, melyek az egyszerűbb egy-egy ásványfajtából álló formátumtól a pontos horoszkóp alapján összeállított "kompenzáló" ékszereken át egészen a személyes horoszkóp pontos leképezéséig rendelhetőek. 

Az ékszerek a felhasznált anyagok árával és a speciálisságukkal vannak árban összefüggésben, így:

 • az egy-két ásványból álló ékszerek 3000 Ft-ba
 • speciálisa összeállított - de még divatékszer kategóriában is tetszetős - karkötők 5000 Ft-ba, míg
 • személyes pontos asztrológiai képletet leképező karkötők 9000 Ft-ba kerülnek. 

Megrendelés és további indormációk a +3670-557-0902

Néhány kép ízelítőül:

Szuperhold, kékhold igen, de vérhold nem látható Magyarországon 2018.01.31-én

A legtöbb helyen azt olvasom, hogy az évszázad jelensége! Ez igaz is, csak éppen Amerika nyugati partjainál!
Magyarországon nem lesz látható a holdfogyatkozás, emiatt picit csökken a jelenség szenzáció értéke, azonban vitathatatlan, hogy Szuperhold és Kékhold lesz az 2018.01.31-i holdtölte.


Az alábbi videoban - és a hozzá tartozó fordításban pontosan követhető, hogy a Szuperhold elnevezés a Hold Földközeli pályaszakaszán beállt telihold esetén használatos, míg Kékholdnak azt nevezik, amikor egy naptári hónapra nem csak egy, hanem két telihold is esik. Az adott hónapban a második telihold "beceneve" a Kékhold.


A látványos égi jelenséghez kapcsolhatunk érzelmi, intuitív és mentális nyitottságot, fokozottabb érzékenységet, mint más teliholdak idején. Aki amúgy is nehezebben alszik teliholdkor, az nagy valószínűséggel most is intenzíven fogja érzékelni az alvás zavartsága okán is kialakuló feszültséget.


Nem vitatható, hogy a víz elemhez tartozó jegyek - a Rák, a Skorpió és a Halak - szülöttei lehetnek érzékenyebbek, hiszen a Hold alapvetően ennek az elemnek az analógiás rendszerébe van sorolva.


Akit egy kis asztronómiai magyarázat érdekel a holnaputáni teliholddal kapcsolatban, az nézze meg az alábbi videót, melynek szövege magyarul ezen a linken olvasható.


AstroNovum

Szeretettel ajánlom a figyelmedbe az új asztrológiai szaklapot, amit kollégáimmal azért hoztunk létre, hogy az asztrológia szakmai színvonalon is képviseltetve legyen a hazai kiadványok palettáján. 
Azzal együtt, hogy elsősorban az asztrológiában jártasabb és már gyakorlatot szerzett olvasóknak készül, mindenki számára érdekes lehet, aki tanulmányozza az asztrológiát. 

Ha szeretnéd a szakma híreit olvasni, iratkozz fel bátran az
info@astronovum.hu címen*!
Az első három lapszám ingyenes!

www.asztronovum.hu*Az e-mail címet az Astronovum asztrológiai szaklap, és a lapot kiadó Asztrológusok Magyarországi Egyesülete híreinek kiküldésére szeretnénk használni. Harmadik fél számára az egyesület nem adja ki!

Elemzés 1 perc alatt


Egyszerű horoszkópelemzés Nicolas Cage képletén szemléltetve

A személyiségelemzés egyik lehetséges útvonala, ha a születési horoszkóp bolygóit kozmikus és lokális (jegy és házbeli) elhelyezkedésük alapján egy-egy mondatba foglaljuk.
Az alapgondolatot Hajo Banzhaf és Anna Haebler vetette fel Kulcsszavak az Asztrológiához című közös könyvükben. Ezzel a módszerrel azok is megpróbálhatnak horoszkópot értelmezni, akik még kevésbé járatosak az asztrológiában. Elég néhány általános analógiával tisztában lenni, és máris hozzá láthat az ember.

Felirat hozzáadása
A legegyszerűbb bemutatnom az alkalmazást egy konkrét példán. Az Oscar-díjas Nicolas Cage képletét választottam. Elég sok mindent lehet róla olvasni, lássuk hát, a horoszkópja szerint mi lehet igaz az egészből.
Cage 1964. Január 7-én reggel 5 óra 30 perckor született a Californiában található Los Angelesben. 
A képlete szerint Napja a Bak, Aszcendense a Nyilas jegyében van. Az imént említett horoszkóp elemek és a többi bolygója jegy és házhelyzete a következő:
Nap a Bakban az I.házban, Aszcendens a Nyilasban– az I. ház csúcsa, Hold a Mérlegben a X. házban, Merkúr a Bakban a I. házban, Vénusz a Vízöntőben a 2. házban, Mars a Bakban az I. házban, Jupiter a Kosban a IV. házban, Szaturnusz a Vízöntőben a 2. házban, Neptunusz a Skorpióban a 11 házban, Uránusz a Szűzben a 9. házban, Plútó az Szűzben a 9. házban áll.


A „statisztika után nézzük is az értelmezést:
 • Lényegemet tekintve kitartó, gyakorlatias, szikár (a Nap jegyének jellemzői) vagyok, és legjobban kibontakozni az egóm képviseletében, elsődleges megjelenésemmel (a Nap házának jellemzői) tudok.
 • Szerepem és életérzésem lelkesedő, optimista,prédikáló, kíváncsi (az Asc. jegye), amit kiegészít vagy csorbít a kommunikáció, a mozgás igény, a személyiségem megmutatására törekvés, és a férfias energiáim megélésének igénye (bolygók az I. házban, itt a Plútó).
 • Érzésvilágomra jellemző a harmóniára, szeretetre vágyás, és olykor a döntésképtelenség is (a Hold jegye) és ez ösztönösen hajt a karrier az életcél a társadalmi státusz, valamint a főnöki lét és az anyámmal való kapcsolatom (a Hold háza) irányába.
 • Gondolkodási módom kiszámítható, gyakorlatias, olykor nagyon szabálytisztelő (a Merkúr jegy) és értelmemet előszeretettel használom a személyiségem bemutatásának, és az egóm megnyilvánulásának a (a Merkúr háza) területén.
 • Elképzelésem a szerelemről, a kapcsolatokról és a szépségről különc, az intellektualitással szoros egységben élő (a Vénusz jegye). Szépérzékemet elsősorban a világszemléletemmel, és a birtokolt dolgaimmal (a Vénusz háza) fejezem ki.
 • Úgy harcolok, mint egy Bak – kitartóan, gyakorlatiasan, kiszámíthatóan, (a Mars jegye), és konfliktusaimat gyakran viszem az ego és az önkifejezés (a Mars háza) területére.
 • Értékesnek és impozánsnak tartom az energikus, nyílt, kissé önfejű, kezdeményező (a Jupiter jegye) életfelfogást. Gazdagnak érzem magam az otthonomban, és kedvelem a nálam idősebb karakteres férfiak társaságát.(a Jupiter háza), És örömmel veszek részt mindenben, amit a Jupiter érint (a Jupiter fényszögei) – jelen esetben a Nap, a Merkúr, és az Uránusz.
 • Nehézségeim vannak a különcökkel, a kívülállókkal, és akik, a határokat figyelmen kívül hagyva élnek. (a Szaturnusz jegye)*. Határaim, korlátaim, bűntudatom, de a legnagyobb fejlődési esélyem is az anyagiak, az értékrend és a világszemlélet (a Szaturnusz háza) területén vannak, és mindenben, amit a Szaturnusz érint (a Szaturnusz fényszögei) – jelen esetben a Hold és a Neptunusz.*gyakran nyilvánul meg a nehézség a jelölt dolgok magas szintű elvárásában önmagától és más irányába!
 • Függetlenségemet a hitrendszeremben és világnézetemben, magasabb tanulmányaimban, távoli utazásokban (az Uránusz háza) élem meg, és/vagy itt és mindazon keresztül változtatom álláspontomat, amit az Uránusz érint (az Uránusz fényszögei) – jelen esetben a Merkúr a Jupiter, és a Plútó.
 • Vágyódásaimat és megváltási vágyaimat a barátok, támogatók, vágyak, álmok, illúziók, csalódások (a Neptunusz háza) területén élem meg, valamint mindenben, amit a Neptunusz érint (a Neptunusz fényszögei) – jelen esetben a Nap, a Vénusz, a Szaturnusz, és a Plútó.
 • A hatalmamat és a tehetetlenséget – kiszolgáltatottságot, az „alagútélményt” a megszállottságot és legmélyebb átváltozásokat a tanulmányaimban és a hitben, olykor utazásaim során (a Plútó háza) élem meg, és mindenben, amit a Plútó érint (a Plútó fényszögei) – jelen esetben a Nap, a Merkúr, az Uránusz, és a Neptunusz.
(A három leglassabban keringő bolygó esetében azért nem beszélünk külön a jegyhelyzetekről, mert azok egy-egy nemzedékre jellemző vonásokat hordoznak, lassú mozgásukból adódóan. A születési képletben csupán a házhelyzetük és fényszög-kapcsolataik hordoznak személyre szabott jelentést.)

Ha csak ezt a tizenegy mondatot nézzük, máris körvonalazódott Nicolas Cage személyisége. A színészethez szükséges önkifejezéstől a kiemelkedő intellektuális adottságokig mindent láthatunk. Természetesen a horoszkóp üres házai így kimaradtak, ezért nem beszélhetünk komplett személyiség elemzésről.

A bolygók képleten belüli elhelyezkedéséből következtethetünk rá, hogy egy introvertált személyiséggel van dolgunk, aki a megjelenésnek mindig nagyon megfontolt módját választja. Fontosak számára a moráliskérdések, és titkon vonzódik az átlagostól eltérő dolgokhoz. Ezzel együtt kiszámítható és nagyon egyenes személyiség.

Megjelenését tekintve arcvonásaiban inkább a Nyilasra jellemző magas homlokot, és az I. házban álló bolygók hatását láthatjuk (Nap – kopaszodás, Merkúr – eleven tekintet, Mars erős szemöldökcsont.) Testalkata, a szikár magas csontosság viszont a Bak jegyet idézi.

Nicolas Cage horoszkóp képlete:


képek forrása:
http://noahdiana.blognownow.com/2011/11/2322_recent_confirmation_.html
2012,01.06.

Komplex haladó asztrológia tanfolyam


Asztrológus képzés 1+1 év
 A haladó asztrológus képzés első évében a hallgatók 
 • megismerkednek az előrejelző és speciális módszerekkel (direkciók, revolúciók, mundán asztrológia, egészségügyi aszrológia)
 • tanácsadási szakismereteket tanulnak, 
 • saját élményes önismereti csoportmunkán vesznek rész, és  
 • megismerkednek az asztrológiai irányzatokkal, azok speciális nézeteivel és módszereivel, 

hogy választani tudjanak a +1 év során hallgatni kívánt szakirányról. 

A +1 év nem kötelező, de igény esetén szakirány választható!
  
A részletek később elérhetők lesznek

Asztrológia tanfolyamok

http://www.achirit.hu/2017/01/asztrologia-tanfolyam.htmlKezdő - hobbi - asztrológiai tanfolyam
 Alap képzés melynek keretei belül megismerkedik a hallgató az állatövi jegyek, a bolygók, a házak és a fényszögek jelentésével.
A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan értelmezzen egy horoszkópot.  Az oktatási modul folyamán lehetőség van a témák rugalmas feldolgozására. A hallgató megismerkedik az előrejelző módszerekkel és azok használatával, valamint a személyiség elemzés speciális módszereivel.
A haladó tanfolyamra való jelentkezés feltételezi, hogy az alapvető asztrológiai ismeretekkel már rendelkezik a hallgató. (jegyek, bolygók, házak, fényszögek jelentése)  
A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan tudja használni az asztrológiai módszereket.  
 A képzés az asztrológia elméleti tudását adja.  A képzés végére a résztvevők birtokában lesznek annak a tudásnak, ami egy önálló személyiségelemzés elkészítéséhez szükséges. Ismerni fogják az összehasonlító módszert, a synastria képletek elemzését illetve képesek lesznek az előrejelző módszerek használatára, előrejelzések készítésére. A résztvevők sorszámozott, névre szóló tanúsítványt kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.
Asztrológusi diploma a komplex kezdő és haladó tanfolyam elvégzése után kapható.Komplex haladó asztrológia tanfolyam -
Asztrológus képzés 1+1 év
 A haladó asztrológus képzés első évében a hallgatók tanácsadási szakismereteket tanulnak, saját élményes önismereti csoportmunkán vesznek rész, és  megismerkednek az asztrológiai irányzatokkal, azok speciális nézeteivel és módszereivel, hogy választani tudjanak a +1 év során hallgatni kívánt szakirányról. 
A +1 év nem kötelező, de igény esetén szakirány választható!
 Részletek


Online asztrológia tanfolyam - haladó


Asztrológiai ismeretek haladóknak
Az oktatási modul folyamán lehetőség van a témák rugalmas feldolgozására: 

A modul tartalmazza:
 • a synastria elemzés alkalmazása a gyakorlatban,
 • az előrejelző módszerek használata (revolúciók, direkciók, tranzitok),
 • az asztrológiai elemzés tradicionális módszerei (Glahn kör, mundán asztrológia, perszonárok stb.),
 • a személyiségre vonatkozó részletes, analitikus elemzés,
 • egészségügyi asztrológiai ismeretek.

A haladó tanfolyamra való jelentkezés feltételezi, hogy az alapvető asztrológiai ismeretekkel már rendelkezik a hallgató. (jegyek, bolygók, házak, fényszögek jelentése)
A tanfolyam alkalmas ismétlésre, gyakorlásra, a nem használt tudás felelevenítésére. Hangsúlyt fektetünk a gyakorlati alkalmazás elsajátítására, sok közös elemzés lesz.  


A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan tudja használni az asztrológiai módszereket. 

A tanfolyam anyagait kétheti rendszerességgel kapja meg a hallgató, heti 1 online konzultációra és havonta egy skype konzultációra van lehetőség.
A tanfolyam feltétele az Inretnet hozzáférés és egy Skype fiók létrehozása.

Folyamatos kapcsolattartás optimálisan zárt Facebook csoportban, esetleg e-mailben van. 

Jelentkezés


A képzés ideje kb. 6 hónap, ezalatt feldolgozásra kerül a 12 tananyag csomag, mely tartalmazza magát a megtanulandó anyagokat, a gyakorló feladatokat, az ellenőrző feladatokat és  minden tananyag csomag végén egy rövid tesztet a tanultakról. 

A tanfolyam a részvevőkkel közösen egyeztetett napokon lesz megtartva havi egy skype konferencia, mely kb 2 órás, itt van alkalom feltenni a kérdéseket, és egyeztetni a tananyaggal kapcsolatban. Ezen felül minden hallgatónak rendelkezésére áll a folyamatos kapcsolattartás írásban az oktatóval és a többi hallgatóval is.
A tanfolyam biztosítja a tananyag csomagokat elektronikus formában, valamint számos példahoroszkóp képletet és elemzést.

A tanfolyam díja havi 10000 Ft, ami tartalmazza a tanagyag csomagot, a skype konzultációt, és a folyamatos kapcsolattartást.
KEDVEZMÉNYEK

 Early Bird kedvezmény
 Ha 2017.08.20-ig jelentkezel és befizeted az előleget, az a tanfolyam teljes árából 15 %-os kedvezményt jelent, tehát:
 számodra a tanfolyam havonta mindössze 8500 Ft lesz
ami a piacon egyedül álló lehetőség! 

Az előleg 8500 Ft, amit az utolsó havi tandíjból írok jóvá!
Tudatos vásárló kedvezmény
Ha a tanfolyam díját egyösszegben fizeted be, ez esetben 10% kedvezményt biztosítok, így a tanfolyam díja 60000 Ft helyett 54 000 Ft. 

A kedvezmények nem összevonhatóak.

Az első tananyag kiküldési időpont 2017. szeptember 20.


Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.