2017. 04. 11.

Telihold a Mérleg jegyében 2017.

Hogyan hat ránk az aktuális Holdállás
2017. április 11. keddA Hold jegyhelyzete:    Mérleg
A holdfázis:  Teli Hold -  15. nap - Teli HoldAktuális asztrológiai kapcsolatok:
Reggel beáll a pontos szembenállás a Nap és a Hold között, ez teljessé teszi a napok óta jelen levő helyzetet, mert a pontatlan kapcsolatokban átemeli az energiát ez az erős hatás.

Tehát a résztvevők sorban: 
Az énkép a kezdeményezés területén (Nap a Kosban), a kreativitás szintén a kezdeményezés területén (Uránusz a Kosban), a belső intuitív részünk (Hold) és a kiterjeszkedési vágyunk (Jupiter) a kapcsolódások területén (Mérleg), és mindegyikükhöz a teljes felbomlás és átalakulás a szigorú tervezés és határkijelölés helyszínéről (Pluto a Bakban). Ez a legmarkánsabb hatásegyüttes, ami ma zajlik.

Ezen felül van egy akarat kifejezés a makacsság és stabilitáskeresés helyszínén (Mars a Bikában), ami a belső intuitív oldalunkhoz kapcsolódik (Hold), és folyton provokálja azt.

A szeretet kifejezési módunk (és persze ahogy vágyunk a szeretetre) az áradó határtalanság területéről (Vénusz a Halakban) kapcsolódik a felelősségvállalási képességünkkel, ami a szellemi törekvések területén jár éppen (Szaturnusz a Nyilasban), ezek ketten az árnyékosabb oldalukat mutatják, tehát a félelmeink és visszatartó hitrendszereink jelenhetnek meg erősebben, valamint többet foglalkozunk az általuk hozott témák múltbeli megoldásaival, vagy nem megoldásaival (a Vénusz és a Szaturnusz retrográd mozgásban van) .

Az imént felsorolt hatások egész nap érvényesülnek, és jobbára provokatív, piszkálódó módon tapasztalhatjuk őket. (quadrátokkal és szembenállásokkal kapcsolódnak egymáshoz)

Mindeközben a kommunikációért felelős bolygó, a Merkúr kapcsolódás nélkül áll, egészen késő délutánig, ami a belső kommunikációt is mutathatja, tehát a mai élményeink a személyiségen belül zajlanak, nehéz őket a külvilággal megosztani, valamint nehéz lesz magunkban is rugalmasnak lenni.

A hétköznapi cselekvés területén érzelmi hullámok, félelmek, kirobbanó energiák várhatóak, melyek az elmúlt napokban felgyülemlett feszültségeket sütik ki. Mint egy szikra, ami a nyitott gázpalack mellett, robbanást okoz. Különben sem a gáz, sem a szikra nem ártalmas, de a találkozásukkor bizony látványos a tűzijáték.
Maradva ennél a hasonlatnál, ne felejtsünk el gyönyörködni és kivenni a jót a mai napból akkor sem, ha olykor ijesztően hatnak a robbanás zajai.

2017. 03. 19.

A Nap éve, a Nap ciklusa - asztrológiai újév kezdet 2017.


Asztrológiai szempontból több ciklust lehet felvázolni, melyek egyre rövidebb időperiódusokat jelentenek. Mindegyik ciklusnak meg lehet határozni az uralkodó bolygóját.

2017 - a Nap éve
2017 - a 36 éves Nap ciklus kezdő éve (a világnap nappali fele)
2017 - a Vízöntő korszakának az első harmadának része -( a világév első része )
2017 - számmisztikai értelemben 1. év (a számjegyeinek összege 1)
2017. március 20-a az év tavaszpontja, a Nap a Kos jegyébe lép, és megkezdődik egy új asztrológiai év.

A Nap az életet adó erő, a meleg, a fény, az arany szimbóluma. 
Az ősi vallások mindegyikében találkozunk Nap Istennel, Rá az egyiptomi Napisten, Apollón a tüzes szekéren járó Istenség, a mezopotámiai Samas, stb. Az általuk megszemélyesített fiatal férfit, az ereje teljében lévő uralkodót jelképezi a Nap.       

A Nap az asztrológiában az önkifejezést, az egót, a személyiség azon részét mutatja, mely az önazonossággal van szoros kapcsolatban. 
Amennyiben a képességeket nézzük, melyeket a Nap helyzete alapján tudhatunk magunkénak, akkor a vezetői képességekről, a szereplési képességekről, a kreativitásról, és a kockázatvállalási kedvről tudunk beszélni. 
A Nap által uralt időszakokban a fent említett személyiségrészek kapnak nagyobb teret, és a Naphoz köthető képességek erősödnek fel. 

Ha valakinek a képletében a Nap nem áll kedvezően, nem kap támogatást a bolygóktól, akkor ez az időszak felerősíti az irányítás iránti vágyat, de elvonja a nagyvonalúságot. Felaprózza a egót, és a nagyszabású, mások céljait is segítő tervek helyett kicsinyes tervek, és nagyon szűk látókörű  szemléletet ad az embernek. A hatalmi harcok és az önzés jelenik meg vezetői attitűdök között. 

Jegyek szerint a Nap év kiemelten jó az Oroszlánoknak, a Nyilasoknak, a Kosoknak, a Mérlegeknek, az Ikreknek. Számukra támogató erőt jelent a Nap adta energia. Vezetői képességeik és üzleti sikerességük lesz jelentős, észrevehetően megerősödik az anyagi sikerességük.

A Vízöntők, a Skorpiók és a Bikák ebben az időszakban nagyon erősnek érzik magukat, elemükben vannak, ugyanakkor sokkal jelentősebb nyomás nehezedik rájuk, mint mondjuk a fent említett jegyek valamelyikének szülöttére, mert a Nap ugyan megnöveli az erejüket, de felerősíti az egocentrikusságukat és emiatt több konfliktusra számíthatnak a Nap ciklusa alatt. 

Ha valaki új vállalkozásba kezd, akkor tartsa szem előtt, hogy  a köz javát szolgálni sokkal fontosabb, mint az egyéni sikereket hangsúlyozni (az igazságos uralkodó ismérvei), mert csak ebben a szemléletmódban lehet valaki sikeres. Az egoista hozzáállásból bukás, vagy zuhanás következik a Nap időszakában.Tekintve, hogy a Nap éve, a Nap ciklusa, és a Vízöntő korszaka miatt, csak a humánus, magasabb rendű célok mentén folyó tervezések lehetnek sikeresek. Mivel a Vízöntő korszakában a Nap nem a legerősebb, ezért az egyén helyett a közösségért végzett tevékenység kerül előtérbe. 
A korábbi Nap ciklus során (1765-1801-ig) a Francia forradalom, az Amerikai függetlenségi háború zajlott, hogy az ismertebb eseményeket említsem. Mindenhol egy teljes nemzet felemelkedését szolgálta a vezetők célja. Leromboltak egy több évtizedes rendszert, hogy a szélesebb rétegek is boldogulhassanak. 

Az asztrológiai új év erőt, energiát, a Kos tavaszias lendületét adja nekünk, emiatt könnyen vállalkozunk olyan dolgok véghezvitelére, melyek nagy energia befektetést igényelnek. A belekezdés energiája és öröme járja át az embert. 

2017. 03. 11.

Telihold a Szűz jegyében 2017.2017. március 12-én 15 óra 54 perckor lesz pontos a Nap és a Hold szembenállása.
Ez az utolsó telihold az asztrológiai évben. Ilyen formán hatása a végleges lezárás lehet, a tavasz, az új ciklus beköszönte előtti rendrakás ideje.

A fizikai síkon – a valós rendrakás a lakásban, kertben, munkahelyen: a Szűz jegyű Hold mindig a racionális rálátást segíti, és most kicsit megbontja a ragaszkodást is a régi dolgokhoz. Nem csoda, ha felerősödnek nosztalgikus hangulataink a rendrakás által, hiszen a Nap és a Merkúr a Halakban a melankóliát hívja elő.


Az érzelmek szintjén az önfeláldozás kerül összeütközésbe a kritikus hozzáállással. Ugyan az önfeláldozás jellemezi az érzelmi hozzáállásunkat, a segítségnyújtás vágya dolgozik bennünk, de nagyon kritikusan szemléljük a környezetünket, és most a segítséget a gyakorlatias oldalról közelítve nyújtjuk.
MINDEN mondat, amit TANÁCSKÉNT a másiknak adsz, a SAJÁT HELYZETEDRE is MEGOLDÁST NYÚJT!!!! Szerencsére barátaink, segítőink mindig a legmegfelelőbb pillanatban tartják nekünk azt a bizonyos „tükröt”.

A szellem szintjén az látjuk, hogy terveink és céljaink már majdnem a kész állapotban vannak. Ezzel egyidejűleg a most formálódó, készülődő tervek már érzelmileg is megterhelőek, annyira előkívánkoznak. A jelen pár nap a szükségtelen oldalhajtások eltávolítására a legalkalmasabb. Tisztábban, érzelmileg eltávolodva (kicsit talán a kelleténél borúsabban is) látjuk a terveinket, de ez most az a segítség, amit fel lehet használni a gyakorlatias szemlélethez. 

A spiritualitás szintjén: A férfias és nőies princípiumok mostani erővesztett állapota jelzi, (Mars a Bikában és a hátráló Vénusz a Kosban) hogy a kapcsolatainkon belüli egyenrangúságra tudunk rálátni. Esetleg a tradicionális szerepeinket illetően jöhetünk rá olyan összefüggésekre, melyek eddig meghatározták reakcióinkat kapcsolatainkban, ugyanakkor nem feltétlenül a mindennapi harmóniát táplálja.Mivel a Vénusz a szeretet és szeretetbeli kapcsolódást jelképezi, és visszafelé halad az akarat (Kos) irányából a tiszta oldott szeretet (Halak) irányába, ezért a múltban gyökerező, alap, (ha úgy tetszik gyermeki, tiszta) szeretetállapot felé vezet bennünket. Nem csak a nőket, hanem a férfiakat is ugyanúgy érinti. Ez nagyobb lépték, mint csupán a párkapcsolati szint, és ugyan a partneren keresztül könnyebben látunk rá a folyamatra, azonban a saját portánkon kell most is söprögetnünk.

2017. 02. 25.

Halak újhold 2017.


 Az asztrológiai év utolsó újholdja, 2017. február 26-án lesz, a Halak jegyben, az érzelmek és a ráhangolódás helyszínén nagyon erősen áll a Hold. Mivel ez a ciklus az asztrológiai év záróakkordja, ezért ajánlatos arra használni, hogy rendbe szedjük magunkat az "újév", a tavasz kezdete előtt.

Ez a mostani újhold kiemelten fontos, mert felerősíti a nyitottságot a sorsfordító eseményekre, ugyanis  a Neptunusz és a leszálló Holdcsomópont is a Halak jegyében van. A hétköznapokban hatásai kinyitják a tudatot a transzcendens dolgok felé. Érzékeljük, hogy milyen nagy feladataink vannak az életünkben.

A kapcsolataink területén számíthatunk változásokra, de nem csak a párkapcsolatokat értem ide, hanem a szüleinkhez, vagy akár kollégáinkhoz fűződő kapcsolatokat is. A változás érzelmi alapú, de benne van a saját akarat kifejezése is, ami jelenleg nem feszültségmentes. A konfrontáció nem egyszerű, mert az érzelmeink erőteljesek, és ilyenkor a józanság nem erősségünk. Javaslom, hogy igyekezzünk minden kényes helyzet után (esetleg közben) figyelni a saját belső érzelmeinkre, mert fény derülhet olyan motivációkra, melyek valamilyen régebbi (akár gyerekkori) berögződésből származnak, és nem is a jelen helyzetnek szólnak. 

A Halak újhold nyitottá teszi az érzékeket, és segít, hogy ne csak egy síkon vizsgáljuk az eseményeket. A szintetizálás most sokkal egyszerűbb, szinte maguktól jelennek meg az összefüggések, nem kell agyalni rajtuk!
 
Azok, akik a következő időszakokban születtek nagy felismerésekre számíthatnak az újhold időszakában!

1941.04.27.- 1942.11.15.
1959.12.07.- 1961.06.26.
1978.07.19.- 1980.02.05.
1997.02.27.- 1998.09.17.

Ennek oka az, hogy a karmajelölőjük a születésük idején elfoglalt jegyébe vándorolt, és az újholddal együtt felerősödik a hatása! Az életükben amúgy is ezekben a hónapokban jelentős eseményeket tapasztaltak, de mondhatjuk, hogy ez a holdciklus felteszi erre a folyamatra a koronát!2017. 02. 10.

Telihold az Oroszlán jegyében 2017.

Az Uralkodók
Erő, irányítás, vezetői képességek felélénkülése, tervezés, nagyvonalúság, csillogás, A Király és a Királynő!
Ezek az alapvető ismérvei az Oroszlán jegynek! Ezeket az élményeket az Oroszlánban járó Hold idején könnyebben ismerjük fel magunkban, mondhatjuk úgy, hogy felerősödnek. 

Leo (07.23.-08.23.)
Azoknak akiknek erős az Oroszlán jegy a horoszkópjában jobban rá tudnak hangolódni erre a néhány napra. 

Nagyobb kitekintésben az Oroszlán Telihold segíti, hogy ebben az erővel telt állapotban BÁTRAN hagyjuk magunk mögött a már elavult, haszontalan szokásainkat!

A tavaszt közvetlenül megelőző Telihold hozza a legintenzívebb tisztulási folyamatokat, tehát a mostani és a következő lesz a legalkalmasabb arra, hogy NAGYTAKARÍTÁST végezzünk a környezetünkben, a testünkben és a lelkünkben egyaránt.

A többi bolygó a következő két hét folyamán, a fogyó Hold időszakában a Kosokat, a Szüzeket és a Skorpiókat fogja érinteni az érzelmi téren jelentkező feladataik miatt (a Vénusz, a Mars és az Uránusz a Kosban jár), 


Zodiákus Oroszlán
A Vízöntőket és Halakat, valamint az Oroszlán jegy végén és a Szűz jegy elején születetteket a személyes törekvéseiket, önállóságukat, személyiségük kirajzolását illetően állítja feladatok elé ez a fogyóhold időszak.  Ijedtségre nincs ok, de szükség lesz bátorságra és határozottságra!

A többi jegy szülötte is tapasztal majd változásokat, csak kisebb volumenben, életük specifikusabb területein! 

Ha kíváncsi vagy, hogy Te hogyan éled meg a legerősebben a mostani Telihold hatásait, akkor ellenőrizd a kalkulátor, hogy érintett vagy-e a fent említett jegyek által!

2017. 02. 02.

Halak újhold 2017.

2017.Február 26-án lesz újhold a 
Halak jegyben!

Az újhold csoport dátuma: 
2017.február 23., csütörtök 
18 órakor lesz.

Téma:
 a Halak jegy analógiái áttekintő jelleggel és az előttünk álló két hét Hold-hatásainak elemzése.  

Kötetlen beszélgetés, önismeret, ráhangolódás a Halak energiáira!

Előzetes regisztráció szükséges!

Halak újholdHelyszín Budapest XIV. kerület

2017. 01. 30.

Telihold csoport - Oroszlán 2017.

2017.február 11-én lesz Telihold az
Oroszlán jegyben!

A telihold csoport dátuma: 
2017.február 9., csütörtök 
17 órakor lesz.

Téma:
Az előttünk álló két hét Hold-hatásainak elemzése.  

Kötetlen beszélgetés a témában, és az aktualitások mentén.

Előzetes regisztráció szükséges!

Oroszlán jegy


2017. 01. 27.

A személyiség és a holdfázis összefüggései

Attól függően, hogy milyen holdállás volt, amikor születtél meghatározható egyfajta alapvető személyiség jellemző.
Könnyen ki lehet deríteni, hogy amikor születtél a Hold éppen telt, vagy fogyott, esetleg éppen telihold, vagy újhold volt-e.
A kalkulátorral számítsd ki és jegyezd fel a Nap A  és a Hold B pozícióját (azt is figyeld, hogy melyik jegy hányadik fokán áll) 
A két jegy közötti kapcsolat-számot (jegytávolság fokokban kifejezve) szintén jegyezd fel a táblázatból. 


 Ezután egyszerűen a jegyek távolságának számához add hozzá a Hold helyzetének fokai, és az eredményből vond ki a Nap helyzetének fokait. Az így kapott értéket keresd ki az alábbi táblázatban!

 
Egy példa:
Nap a Kos 12. fokán, 
Hold a Nyilas 20. fokán. 
A jegyek közti kapcsolat szám: 240
240+20-12 = 248 - Elhintő holdÚjhold:
Nyíltan, kíváncsian fordulsz a világ felé, spontán módon gondolkodsz és cselekedeteid is legtöbbször gyorsak. A kezdetek embere, aki szereti a még kialakulatlan helyzeteben megadni a kezdő tematikát. Ugyan nagyon célorientált vagy, de olykor a heves kezdés a cél elérése előtt elviszi az összes energiádat. Az Újhold szülötte hajlamos szubjektíven ítéletet alkotni, ugyanakkor véleményére sokan figyelnek, és közösségben vezető szerepet kap általában. 


Növő sarló:
Magabiztos, kalandor természet vagy, akit hajt a felfedezni vágyás. Erős kreativitás jellemez, és mivel mindent friss perspektívából szeretsz látni, ezért gyakran kerülsz összeütközésbe a környezeteddel, akik a régi módszereket akarják mereven fenntartani. Nem szereted, ha korlátoznak, időbe telik, míg megtanulod hogyan viselkedj együttműködően ezekben a helyzetekben. Leginkább a 20-as, 30-as éveidben vagy sikeres.


Első negyed:
Testileg-lelkileg aktív típus vagy, aki pozitívan gondolkozik, és szinte minden iránt érdeklődik. Mivel szinte mindent megkérdőjelezel, gyakran gondolnak kötekedőnek, habár pont ez a tulajdonságod az, ami képessé tesz a problémákat újfajta módon megoldani. Alapvetően építeni, jobbítani akarod a környezetedet, és ennek érdekében, ha kell le is rombolod a már elavult rendszereket. Leginkább sikeres időszak a 30-as 40-es éveidben várnak. 


Púpos hold:
Személyiséged megnyugtató, jószívű és teremtő alkat vagy. A világot akarod jobb tenni minden cselekedeteddel, és ha valamiben hiszel, annak szinte mindent alá tudsz rendelni. Éppen ezért fontos kritikusan állni az új ideológiákhoz. Nagyon kitartó vagy, és a nehézségek ellenére is a kitűzött célok fontosak neked. Éretten, a 40-es, 50-es éveidben kapod a legnagyobb elismeréseket. 


Telihold:
Te a kettősség embere vagy, hatalmas erő feszül benned, hiszen a Nap és a Hold pontosan szemben állnak egymással, így az általuk képviselt energiák is ellentétesek. Rendelkezel a képességgel, hogy összhangba hozd a logikát a megérzéssel, a gyakorlatiasságot a kreativitással. A múlt az életed meghatározó része, mindent a folyamatosságot szem előtt tartva vizsgálsz. Fontos kialakítanod a saját stabilitásodat, hogy az érzelmi szélsőségek ne tegyék zaklatottá életed. 


Elhintő hold:
Született tanár és kommunikátor vagy, aki mindig valamit tanít másoknak. Szenvedélyesen és elkötelezetten viszonyulsz a világhoz, gyakran annak jobbá tétele vezérli a cselekedeteidet. Meg kell tanulnod hogy hiába látod, mi lenne jó másnak, amíg ő nem látja ezt, addig hiábavaló a fáradozásod. Az 50-es éveid elején érezheted a vágyott elégedettséget. 


Utolsó negyed:
Gyakran koraérett személyiségre utaló jel, együttérzésed, megértésed, higgadtságod fejlettebb, mint a kortársaidé. Ahol tudsz segítesz megoldani a problémákat, megtalálni a helyes utat. Hajlamos vagy a nosztalgiázásra, és olykor a melankóliára is. Fontos, hogy a jövőben kell keresni a boldogulást, nem a múltban. Az 50-es éveidnek végére vár a teljesítményed legmagasabb mértéke. 


Balzsamos hold:
Meditatív alkat vagy, aki szereti átlátni a teljes folyamatokat, nem szereted, ha gyorsan kell reagálni, vagy úgy kell dönteni, hogy nem voltál minden lehetséges adat birtokában. Nagyon közel érzed magad a természethez, és általában rá is hangolódsz a dolgok rendjére. Jobban szereted a szellemi tevékenységeket a fizikai aktivitásnál. Leginkább életed végén kapod meg azokat az elismeréseket, melyek visszaigazolják, hogy jó úton jársz. Idős korodban sikerek és boldogság vár.

2017. 01. 11.

Telihold a Rák jegyében - 2017.01.12.


A Rák jegyben a legerősebb a Hold pozíciója. A Telihold hatása önmagában is igen erős lenne, de az idei év Rák teliholdja egy kardinális kereszt-quadrát egyik csúcsa is egyben és ezzel tovább erősödik a hatása.

A telihold az elengedés ciklusának a kezdőpontja. kb 14 napig tart a ciklus. A Rák telihold az anyával való kapcsolatot hozza előtérbe, a többi bolygóhatás pedig a terveinket hívja be a képbe. Az elengedés azt jelenti, hogy tisztázni, ésszerűsíteni kell ebben az időszakban a terveket, az anyával való kapcsolatot újra átgondolva juthatunk felismerésekhez. (Fontos, hogy az előre haladás legyen a cél, nem pedig az ítélkezés, vagy a negatív energiák táplálása). 

Kiket érint kiemelten?
Rák, Mérleg, Bak és Kos jegyűeket és a 12-15-e körül születetteket minden jegyben! (Akinek a horoszkópjában van bármilyen jegy 20. fokán álló bolygó, az érzékeli erősebben az aktuális energiákat!)

Mire érdemes felkészülni?

Pozitív hatások:
 • Erős akarat az elhatározásokhoz, 
 • képesség az önérdekérvényesítésre, 
 • az igazságérzetünk is felerősödik, 
 • tisztán, kritikusan látjuk az éppen zajló eseményeket magunk körül, 
 • tettvágy és lendület van bennünk, 
 • terveket eszelünk ki, amik nagyszabásúak, és általában a szélesebb ismeretségi körünket is érintik. 

Negatív hatások:
 • Érzékenyek leszünk, főleg az irányítási szándékra,
 • hirtelen mondunk ki olyasmit, aminek még nem jött el az ideje,
 • reakcióinkat elvi síkon vívott csatározások jellemzik, de nincs jelen a konstruktivitás,
 • a legkevésbé bántó szándékú figyelmeztetést is személyes sértésnek érezzük
 • meggondolatlanul ugrunk bele dolgokba, melyek később is kívánnak sok energiát, ezért túlvállaljuk magunkat. 

Egészségügyi vonatkozása:
 • a cukorbetegségben szenvedőknek lehetnek váratlan problémáik, 
 • a nők havi ciklusa is "szabálytalankodhat" a Hold igen intenzív hatása miatt,
 • hirtelen kitörő fejfájás, migrénben szenvedőknek nehezen fékezhető tünetek,http://www.achirit.hu/p/blog-page.html
A kalkulátor segítségével ellenőrizheti,
hogy van-e képletében olyan bolygó,
mely miatt a mostani Hold állás a
kiemelten érintettek közé helyezi!

2017. 01. 04.

Kezdő asztrológia tanfolyam


2017. áprilisban induló tanfolyamok

Asztrológiai ismeretek kezdőknek
Ebbe az oktatási modulba szinte bármi belefér, ami a hallgatókat érdekli: 
A modul tartalmazza:
 • a horoszkóp ábrán való eligazodáshoz szükséges ismereteket, 
 • a Placidus program használatát
 • az asztrológiai irányzatok megismerését,
 • a személyiségre vonatkozó következtetéseket,
 • a jegyek és analógiák ismertetését,
 • összefoglalóan foglalkozunk azokkal a szabályszerűségekkel, melyek bizonyos személyiségbeli és kapcsolati mintázatokért felelősek,
Mivel az asztrológia alapvetően szimbólumokkal és analógiákkal dolgozik, ezért jelentős mennyiségben szerepelhetnek az anyagban szimbológiai és mitológiai ismeretek is.

Ezzel szemben az előadás nélkülözi a szárazabb szakmai ismereteket – a számításokat, a módszereket, a különféle elméleteket. A gyakorlati alkalmazást segít elsajátítani.

A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan elemezzen egy horoszkópot.

A képzés ideje 8 alkalom, alkalmanként 2 x 1,5 óra. A tanfolyam a részvevőkkel közösen egyeztetett napokon lesz megtartva havi egy vagy két alkalommal. Az oktatás helyszíne Budapesten, a XI. kerületben van.

A tanfolyam díja: 4000 Ft/alkalom/fő, melyet alkalmanként kell fizetni.
Egyösszegű befizetés esetén 15% kedvezményt biztosítok, így a tanfolyam díja 32000 Ft helyett 27200 Ft.

A tanfolyam minimum 3 fő jelentkezése esetén indul, maximum létszám 15 fő, a jelentkezés sorrendjében.Az első alkalom időpontja 2017. április 5., 
szerda 17 óra.

Jelentkezési határidő: 2017. március 22.

Vízöntő újhold 2017.

2017.január 28-án lesz újhold a 
Vízöntő jegyben!

Az újhold csoport dátuma: 
2017.január 26., csütörtök 
17 órakor lesz.

Téma:
 a Vízöntő jegy analógiái áttekintő jelleggel és az előttünk álló két hét Hold-hatásainak elemzése.  

Kötetlen beszélgetés, önismeret, ráhangolódás a Vízöntő energiáira!

Előzetes regisztráció szükséges!

by VifetoileHelyszín Budapest XIV. kerület

2017. 01. 03.

Haladó asztrológiai tanfolyam

2017. március végén induló tanfolyam

Asztrológiai ismeretek haladóknak

Az oktatási modul folyamán lehetőség van a témák rugalmas feldolgozására: 

A modul tartalmazza:
 • a synastria elemzés alkalmazása a gyakorlatban,
 • a előrejelző módszerek használata (direkciók, tranzitok),
 • az asztrológiai elemzés tradicionális módszerei (Glahn kör, mundán asztrológia stb.),
 • a személyiségre vonatkozó részletes, analitikus elemzés,
 • egészségügyi asztrológiai ismeretek.

A haladó tanfolyamra való jelentkezés feltételezi, hogy az alapvető asztrológiai ismeretekkel már rendelkezik a hallgató.
A tanfolyam alkalmas ismétlésre, gyakorlásra, a nem használt tudás felelevenítésére. Hangsúlyt fektetünk a gyakorlati alkalmazás elsajátítására, sok közös elemzés lesz.  A tanfolyam elvégzésével birtokában lesz a szükséges tudásnak ahhoz, hogy önállóan tudja használni az asztrológiai módszereket. 

A képzés ideje 8 alkalom, alkalmanként 2 x 1,5 óra. A tanfolyam a részvevőkkel közösen egyeztetett napokon lesz megtartva havi egy vagy két alkalommal. Az oktatás helyszíne Budapesten, a XI. kerületben van.

A tanfolyam díja: 4000 Ft/alkalom/fő, melyet alkalmanként kell fizetni.
Egyösszegű befizetés esetén 15% kedvezményt biztosítok, így a tanfolyam díja 32000 Ft helyett 27200 Ft. 

A tanfolyam minimum 3 fő jelentkezése esetén indul, maximum létszám 15 fő, a jelentkezés sorrendjében.

Az első alkalom időpontja 2017.március 29., 
szerda 17 óra

Jelentkezési határidő: 2017. március 17.

2016. 08. 03.

A rejtett Aszcendens

Az igazán ösztönös és kiszámíthatatlan reakciók magyarázata

Az asztrológus által pontosan elkészített horoszkóp nagyon sokrétű elemzésre nyújt lehetőséget. A legtöbb ember horoszkópjában vagy a Nap jegy, vagy az Aszcendens jegye a domináns, így a „rejtett” viselkedési mintákat is azoknak megfelelően hozza a horoszkóp tulajdonosa. Viszont előfordul, hogy a rejtett Aszcendens egy harmadik jegyet képvisel, ami miatt azokban a helyzetekben, ahol hirtelen, spontán, ösztönösen kell dönteni, vagy reagálni nem az ember megszokott viselkedését tapasztaljuk, hanem valami egészen mást. Sőt olykor nagyon meglepőt. Egyik ismerősöm Szűz napjeggyel és Mérleg Aszcendenssel született, ám a rejtett Aszcendense Kos volt. Mindenki meglepődött, mikor egy heves kitörést produkált, mert a Szűz és a Mérleg sem egy hangosan kiakadós fajta. Tehát, ha nagyon meglepő reakcióval találod szembe magad, keress egy meglepő rejtett aszcendenst a háttérben.

Kiszámítása rendkívül egyszerű, minden horoszkópelem pontokat kap. Ezeket vizsgáljuk elemek és minőségek szerint. Amelyik elem és minőség nyer, annak a képviselő jegye lesz a rejtett Aszcendens. Táblázatban megjelenítve teljesen egyértelmű lesz.

Pont értékek:
Az Ascendens, a Nap és a Hold értéke mindig 2 pont
Az Uralkodó bolygó értéke is 2 pont – az a bolygó, amelyik az Ascendens jegyében uralkodik.
A többi bolygók 1-1 pontot érnek.
Oroszlán és Rák Ascendens esetében nem kapnak az Uralkodó bolygók plusz 2 pontot!

A táblázatban minden egyes rubrika egy jegyet képvisel. 
Kos - Karinális oszlop Tűz sor                                                   Mérleg - Kardinális oszlop Levegő sor
Bika - Szilárd oszlop Föld sor                                                     Skorpió - Szilárd oszlop Víz sor
Ikrek - Változó oszlop Levegő sor                                           Nyilas - Változó oszlop Tűz sor
Rák - Kardinális oszlop Víz sor                                                  Bak - Kardinális oszlop Föld sor
Oroszlán - Szilárd oszlop Tűz sor                                              Vízöntő - Szilárd oszlop Levegő sor
Szűz  - Változó oszlop Föld sor                                                  Halak - Változó oszlop Víz sor

Példa:
Valaki a Bak jegyében Ikrek Ascendenssel született.
További bolygói:
Hold – Bika, Merkúr – Vízöntő, Vénusz – Halak, Mars – Bak, Jupiter – Vízöntő, Szaturnusz – Szűz, Uránusz – Halak, Neptunusz – Vízöntő, Plútó - Bak

Kardinális
Szilárd
Változó
Pontok
Tűz0
Föld
Nap, Mars, Plútó
Hold
Szaturnusz
7
Levegő

Merkúr, Jupiter, Neptunusz
Ascendens
6
Víz


Vénusz, Uránusz
2
Pontok
4
6
5


Ilyen módon a rejtett Ascendens a BIKA lesz!!!! Pedig csak a Holdja van ebben a jegyben a születési képletében. Figyelemre méltó az a tény is, hogy egyetlen tűz elemű bolygója sincs, de ez már más része az elemzésnek.
Tehát bárki könnyedén ki tudja számolni magának, hogy mi a rejtett Aszcendense, és utána talán kevésbé lepődik meg, ha váratlan módon viselkedik.

A rejtett Aszcendens megnyilvánulási formái
 • Kos – hirtelen, heves, konfrontálódó, harcias
 • Bika – kitartó, makacs, racionális, fanatikus
 • Ikrek – gyors, felszínes, beszédes, résztvevő
 • Rák – érzelmes, sértődékeny, védelmező, anyai
 • Oroszlán – kioktató, intenzív, meggondolatlan, nagyvonalú
 • Szűz – aprólékos, aggódó, precíz, szarkasztikus
 • Mérleg – kitérő, kedveskedő, megjátszós, segítőkész
 • Skorpió – arrogáns, gúnyos, gyakorlatias, megbízható
 • Nyilas – optimista, színes, különleges, túlburjánzó
 • Bak – földhöz ragadt, célratörő, tervező, végig vivő
 • Vízöntő – kreatív, objektív, kívül maradó, humánus
 • Halak – önfeláldozó, empatikus, parttalan, ráhangolódott

A könnyebbség kedvéért a jegyekhez tartozó uralkodó bolygók:
Kos – Mars
Bika – Vénusz
Ikrek – Merkúr
Rák – Hold
Oroszlán – Nap
Szűz – Merkúr
Mérleg – Vénusz
Skorpió – Plútó
Nyilas – Jupiter
Bak – Szaturnusz
Vízöntő – Uránusz
Halak – Neptunusz

Azért használom kétféle írásmóddal az Ascendens kifejezést, mert mindkettő helyes, viszont a keresőprogramokban így nagyobb az esélyem a találatokra! :)